Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Internationella livsmedelstransporter

Frigoscandia erbjuder gränsöverskridande transporter på väg och järnväg, inklusive cross-bordertrafik mellan Sverige och ett stort antal strategiska marknader. Med vår unika kompetens inom livsmedelshantering och kylkedjor ansvarar vi för leveransen hela vägen från producent/lager till slutmottagare.

Vi täcker hela Europa

Frigoscandia har ett stort nätverk och tydlig närvaro i Europa, globalt samt i vart och ett av de nordiska länderna. Om du har ett transportbehov mellan Norden och Europa erbjuder Frigoscandia många möjligheter att nå fler och nya marknader, möjligheter att minska kapitalbindning och kostnader genom höga avgångsfrekvenser och därmed fler försäljningsdagar. Vi erbjuder också en mycket god täckning i alla nordiska länder.

Vi täcker hela Europa

Frigoscandia har ett stort nätverk och tydlig närvaro i Europa, globalt samt i vart och ett av de nordiska länderna. Om du har ett transportbehov mellan Norden och Europa erbjuder Frigoscandia många möjligheter att nå fler och nya marknader, möjligheter att minska kapitalbindning och kostnader genom höga avgångsfrekvenser och därmed fler försäljningsdagar. Vi erbjuder också en mycket god täckning i alla nordiska länder.

Temperaturkontrollerad linjetrafik och intermodala transporter

Frigoscandias linjetrafik är kärnan i det internationella nätverket. Linjetrafiken innebär kostnadseffektiva och tidssäkrade transporter för temperaturkontrollerat gods i obrutna kylkedjor. Vi erbjuder även intermodala transporter som ger snabba förbindelser mellan södra och norra Europa med lägre miljöpåverkan. Vi transporterar dagligen frukt och grönt, kött och fisk- allt som kräver specifik temperatur och/eller obrutna kylkedjor. Önskar du en speciell temperaturzon för ditt gods så ta kontakt med oss.

Effektiv och skicklig koordination

Frigoscandia har inte bara specialkompetens inom hantering av livsmedel. Tack vare skicklig koordination, rationell administration och snabb och effektiv hantering ser vi till att transporterna kommer till rätt plats, i rätt tid och i rätt skick. Temperaturkedjan övervakas noggrant så att du som kund ska känna dig trygg och säker på att allting går som det ska. Våra transporter kontrolleras löpande och har full spårbarhet.

EFN – Vi täcker hela Europa

European Food Network (EFN) är sedan många år ett väletablerat samarbete mellan ett 20-tal olika transportörer för att säkerställa effektiva och kvalitativa tempererade styckegodstransporter i Europa. Frigoscandia är stolt medlem i EFN och ansvarar för nätverket i Sverige, Norge & Finland.

 

EFN – Vi täcker hela Europa

European Food Network (EFN) är sedan många år ett väletablerat samarbete mellan ett 20-tal olika transportörer för att säkerställa effektiva och kvalitativa tempererade styckegodstransporter i Europa. Frigoscandia är stolt medlem i EFN och ansvarar för nätverket i Sverige, Norge & Finland.

Lager

Förutom transporter av varor erbjuder vi lagerlösningar för kylda såväl som frysta varor. Våra smarta lagersystem ger dig komplett information om lagersaldo samt in- och utflöden. Vi ger dig även full spårbarhet enligt GS1- standard. Vi är proffs på livsmedelslager, oavsett om ditt behov är ett fåtal pallar eller tusentals. Du är alltid viktig för oss.
Vi erbjuder även flera värdefulla tjänster som infrysning, upptining i lake och luft under kontrollerade former samt palletering.

Bastjänster i vårt internationella erbjudande

Nätverksdistribution av styckegods
Fulla enhetslaster
Kundanpassade transport- och distributionslösningar
Tillvalstjänster
Cross-docking-tjänster
Splitpoint-tjänster
Tidslossning
IT-stöd-integration
Administrativa tilläggstjänster
Tullhantering
Intrastatredovisning
Veterinärbesiktning

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.