Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

European Food Network

Genom EFN har det aldrig varit enklare att sy ihop effektiva logistikupplägg för tempererade transporter i Europa

Effektiva transporter till och ifrån Europa

Regelbundna och pålitliga tempererade lösningar för styckegodstransporter i Europa är ofta svårt att etablera. Därför finns European Food Network (EFN), ett sedan många år väletablerat samarbete mellan ett 20-tal olika Europeiska transportörer med ett tydligt syfte; att säkerställa effektiva och kvalitativa tempererade styckegodstransporter.

Frigoscandia är partner i EFN och ansvarar idag för distribution och upphämtning i Sverige, Norge och Finland. För oss är samarbetet viktigt eftersom det gagnar den nordiska livsmedelsnäringen.

Effektiva transporter till och ifrån Europa

Regelbundna och pålitliga tempererade lösningar för styckegodstransporter i Europa är ofta svårt att etablera. Därför finns European Food Network (EFN), ett sedan många år väletablerat samarbete mellan ett 20-tal olika Europeiska transportörer med ett tydligt syfte; att säkerställa effektiva och kvalitativa tempererade styckegodstransporter.

Frigoscandia är partner i EFN och ansvarar idag för distribution och upphämtning i Sverige, Norge och Finland. För oss är samarbetet viktigt eftersom det gagnar den nordiska livsmedelsnäringen.

Genom samarbetet öppnar vi dörren till Europa genom följande fördelar:

  • Ett pålitligt och dynamiskt nätverk med standardiserade produkter och tydligt definierade ledtider för maximal transparens
  • Full täckning över hela Europa oberoende av var man som kund eller leverantör befinner sig
  • Kvalitativa transporter med etablerade och erfarna partners där dina varor och den kylkedja som krävs alltid prioriteras
  • Lokalt starka och flexibla partners på varje marknad

Genom samarbetet öppnar vi dörren till Europa genom följande fördelar:

  • Ett pålitligt och dynamiskt nätverk med standardiserade produkter och tydligt definierade ledtider för maximal transparens
  • Full täckning över hela Europa oberoende av var man som kund eller leverantör befinner sig
  • Kvalitativa transporter med etablerade och erfarna partners där dina varor och den kylkedja som krävs alltid prioriteras
  • Lokalt starka och flexibla partners på varje marknad

Vill du veta mera om EFN?

Kontakta gärna vår försäljningsavdelning, som har lång erfarenhet av styckegods till och från Europa.