Här finner ni aktuella drivmedelstillägg för våra transporttjänster

Från och med vecka 11 justerar vi DMT per vecka. För mer information kring anledningarna bakom detta, klicka här
På denna sida hittar du historik från och med V14. Vill du se längre historik från längre tillbaka, klicka här.
DMT för Sverige inrikes publiceras inte alltid tillsammans med övriga länder. Saknar ett land ett dmt är detta inte klart att publiceras.

Drivmedelstillägg

v40 2022
Land
Tillägg
Sverige inrikes
32,2 %
Belgien
33,0 %
Bulgarien
43,4 %
Danmark
35,9 %
Estland
30,8 %
Finland
44,6 %
Frankrike
29,3 %
Grekland
30,3 %
Irland
34,7 %
Italien
32,1 %
Kroatien
34,9 %
Lettland
28,2 %
Litauen
26,2 %
Nederländerna
36,8 %
Norge
36,3 %
Land
Tillägg
Polen
26,5 %
Portugal
36,0 %
Rumänien
46,8 %
Ryssland
Schweiz
34,8 %
Serbien
37,4 %
Slovakien
41,9 %
Slovenien
37,5 %
Spanien
47,3 %
Storbritannien
30,7 %
Tjeckien
35,5 %
Tyskland
41,7 %
Ungern
30,9 %
Österrike
47,4 %

Marpoltillägg

Från 2022-09-10
Land
Per FTL
Per PPL
Belgien
176,80 €
8,84 €
Bulgarien
176,80 €
8,84 €
Danmark0001-4999
5000-9999
41,31 €
2,07 €
Estland
76,50 €
3,83 €
FinlandTrailer
114,75 €
5,74 €
Bil+släp
188,08 €
5,74 €
Frankrike
176,80 €
8,84 €
Grekland
176,80 €
8,84 €
Irland
286,96 €
14,35 €
Italien
176,80 €
8,84 €
Kroatien
176,80 €
8,84 €
Lettland
123,93 €
6,20 €
Litauen
214,37 €
10,72 €
Nederländerna
176,80 €
8,84 €
Land
Per FTL
Per PPL
Norge
Polen
101,15 €
5,06 €
Portugal
176,80 €
8,84 €
Rumänien
176,80 €
8,84 €
Ryssland
Schweiz
176,80 €
8,84 €
Serbien
176,80 €
8,84 €
Slovakien
101,15 €
5,06 €
Slovenien
176,80 €
8,84 €
Spanien
176,80 €
8,84 €
Storbritannien
286,96 €
14,35 €
Tjeckien
101,15 €
5,06 €
Tyskland
176,80 €
8,84 €
Ungern
176,80 €
8,84 €
Österrike
176,80 €
8,84 €