Här finner ni aktuella drivmedelstillägg för våra transporttjänster

Från och med vecka 11 justerar vi DMT per vecka. För mer information kring anledningarna bakom detta, klicka här
På denna sida hittar du historik från och med V14. Vill du se längre historik från längre tillbaka, klicka här.
DMT för Sverige inrikes publiceras inte alltid tillsammans med övriga länder. Saknar ett land ett dmt är detta inte klart att publiceras.

Drivmedelstillägg

v22 2022
Land
Tillägg
Sverige inrikes
Belgien
34,9 %
Bulgarien
45,7 %
Danmark
31,4 %
Estland
29,1 %
Finland
50,9 %
Frankrike
35,7 %
Grekland
32,4 %
Irland
36,5 %
Italien
34,2 %
Kroatien
36,4 %
Lettland
30,6 %
Litauen
26,1 %
Nederländerna
37,2 %
Norge
37,6 %
Land
Tillägg
Polen
28,4 %
Portugal
37,1 %
Rumänien
48,3 %
Ryssland
Schweiz
36,6 %
Serbien
39,4 %
Slovakien
40,6 %
Slovenien
35,8 %
Spanien
49,4 %
Storbritannien
33,7 %
Tjeckien
40,3 %
Tyskland
41,6 %
Ungern
26,0 %
Österrike
44,1 %

Marpoltillägg

Maj 2022
Land
Per FTL
Per FTL
Belgien
163,37 €
8,17 €
Bulgarien
163,37 €
8,17 €
Danmark0001-4999
0
0
5000-9999
44,19 €
2,21 €
Estland
76,50 €
3,83 €
FinlandTrailer
109,65 €
5,48 €
Bil+släp
179,72 €
5,48
Frankrike
163,37 €
8,17 €
Grekland
163,37 €
8,17 €
Irland
295,12 €
14,76 €
Italien
163,37 €
8,17 €
Kroatien
163,37 €
8,17 €
Lettland
132,60 €
6,63 €
Litauen
220,49 €
11,02 €
Nederländerna
163,37 €
8,17 €
Land
Per FTL
Per FTL
Norge
Polen
29,31 €
1,47 €
Portugal
163,37 €
8,17 €
Rumänien
163,37 €
8,17 €
Ryssland
Schweiz
163,37 €
8,17 €
Serbien
163,37 €
8,17 €
Slovakien
29,31 €
1,47€
Slovenien
163,37 €
8,17 €
Spanien
163,37 €
8,17 €
Storbritannien
262,31 €
13,12 €
Tjeckien
29,,31 €
1,47 €
Tyskland
163,37 €
8,17 €
Ungern
163,37 €
8,17 €
Österrike
163,37 €
8,17 €