Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Den obrutna kylkedjan

Kedjan börjar hos producenten och slutar i kylen eller frysen hos slutkonsumenten. Den obrutna kyl- och fryskedjan bidrar till att säkerställa ett livsmedels hållbarhet

En temperaturkontrollerad leveranskedja

En obruten kyl- och fryskedja för livsmedel är en temperaturkontrollerad leveranskedja som bidrar till att säkerställa hållbarheten för temperaturkänsliga livsmedel. För att upprätthålla en obruten kylkedja krävs att livsmedlen hanteras i ett temperaturkontrollerat nätverk av fordon, terminaler, kyl- och fryslager.

Frigoscandias nätverk tillsammans med vår långa erfarenhet och specialistkompetens inom området, gör att vi kan tillhandahålla en obruten kylkedja till våra kunder så att deras produkter håller rätt temperatur och hög kvalitet hela vägen fram till mottagaren.

Nedan följer ett exempel på hur Frigoscandia upprätthåller den obruten kyl- och fryskedja. Men vi har många andra logistikupplägg för våra kunder med olika komplexitet och individuella behov av innovativa lösningar.

Vi kompromissar aldrig med livsmedelssäkerheten.
Våra ledord är ”Ordning och reda med respekt för tid och temperatur.”

Inför en temperaturkontrollerad lastning

I fordonens lastutrymme sitter kylaggregat som arbetar för att ta bort värme. För att aggregaten ska fungera optimalt så ska utrymmet alltid för-kylas innan lastning – till kylgrader eller minusgrader beroende på om det är kylda eller frysta produkter.

Innan förkylningen startas, ska man alltid sätta upp en mellanvägg eller kyltäcke längst bak i skåpet. Därefter stängs dörrarna och kylaggregatet kan sättas igång.

Framme hos avsändaren frågar man personalen på utlastningen om sändningen är klar att lasta. Innan lastning är det viktigt att ta stickprov på produkternas temperatur. Att för-kyla givaren på termometern innan mätning tar ungefär 3 minuter.

Inför en temperaturkontrollerad lastning

I fordonens lastutrymme sitter kylaggregat som arbetar för att ta bort värme. För att aggregaten ska fungera optimalt så ska utrymmet alltid för-kylas innan lastning – till kylgrader eller minusgrader beroende på om det är kylda eller frysta produkter.

Innan för-kylningen startas, ska man alltid sätta upp en mellanvägg eller kyltäcke längst bak i skåpet. Därefter stängs dörrarna och kylaggregatet kan sättas igång.

Framme hos avsändaren frågar man personalen på utlastningen om sändningen är klar att lasta. Innan lastning är det viktigt att ta stickprov på produkternas temperatur. Att för-kyla givaren på termometern innan mätning tar ungefär 3 minuter.

Temperatureserv
När produkten lastas måste den ha rätt temperatur och med viss marginal, det som kallas för temperaturreserv. Det betyder att temperaturen måste vara minst 2 grader lägre än den för produkten föreskrivna temperaturen.

Temperaturreserven ger förutsättningar för att hantera produkterna genom hela leveranskedjan utan att produkttemperaturen går över det föreskrivna värdet.

Först när godset är klart för lastning stänger man av kylaggregatet, öppnar bakdörrarna och backar till porten. Man kontrollerar att vädertätningen till lastporten sluter till ordentligt och tar sedan bort mellanväggen eller kyltäcket.

Lufttemperaturen
För att kunna garantera produkternas kvalité och säkerhet krävs att man kontrollerar att det är rätt lufttemperatur i de last- och hanteringsutrymmen där produkterna finns.

Skulle det uppstå en avvikelse i lufttemperaturen, t ex under transport, så måste transportören omgående få reda på det för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Därför är det av största vikt att i realtid övervaka temperaturen och få larm vid avvikelser. Vi på Frigoscandia eftersträvar att på merparten av flottan ha sådan utrustning.

Temperatureserv
När produkten lastas måste den ha rätt temperatur och med viss marginal, det som kallas för temperaturreserv. Det betyder att temperaturen måste vara minst 2 grader lägre än den för produkten föreskrivna temperaturen.

Temperaturreserven ger förutsättningar för att hantera produkterna genom hela leveranskedjan utan att produkttemperaturen går över det föreskrivna värdet.

Först när godset är klart för lastning stänger man av kylaggregatet, öppnar bakdörrarna och backar till porten. Man kontrollerar att vädertätningen till lastporten sluter till ordentligt och tar sedan bort mellanväggen eller kyltäcket.

Lufttemperaturen
För att kunna garantera produkternas kvalité och säkerhet krävs att man kontrollerar att det är rätt lufttemperatur i de last- och hanteringsutrymmen där produkterna finns.

Skulle det uppstå en avvikelse i lufttemperaturen, t ex under transport, så måste transportören omgående få reda på det för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Därför är det av största vikt att i realtid övervaka temperaturen och få larm vid avvikelser. Vi på Frigoscandia eftersträvar att på merparten av flottan ha sådan utrustning.

Vid mottag
Produkttemperaturen kontrolleras stickprovsmässigt eller vid misstanke om temperaturavvikelse. Med hjälp av en lång givare kan temperaturen mätas i mitten av pallen för att se om den är högre eller lägre än temperaturen i den yttre delen av pallen. Det kan indikera en temperaturhöjning under transport eller att produkten ej varit tillräcklig nedkyld vid lastning. Resultat från kontrollerna registreras i Frigoscandias system i samband med scanningen. Vid varje överlämning till nästa led i leveranskedjan är det viktigt att snabbt få godset i rätt omgivande temperatur så att inte kyl- och fryskedjan bryts.

I samlastningsdistribution är det vanligt att lasta flera temperaturzoner på samma enhet. Då är det viktigt att minimera tiden som kallare utrymme är exponerade för varmare luft.

Lastning
Vid lastning ser vi till att det är god luftcirkulation i skåpet. Vi lastar inte högre än maxhöjdlinjen och placerar inte bommar direkt framför kylaggregatets utblås. Det ska alltid finnas ett utrymme för luften att cirkulera både vid bakdörrarna och vid främre aggregatets returluftsintag.

Det kontrolleras att plastningen inte täcker pallens gaffeluttag då detta hindrar cirkulationen.

Genom att inte ställa godset kloss mot mellanväggen förhindrar man temperaturvandring mellan det frysta och det kylda godset med temperaturskador som följd. Truckar och annan utrustning ställs tillbaka på anvisad plats. Sist men inte minst kontrolleras noggrant att rätt setpoint har ställts in på kylaggregatet för respektive temperaturzon.

Hos slutkunden för att leverera den frysta sändningen.

Genom att hålla dörrarna öppna så kort tid som möjligt och låta mellanväggen vara öppen endast under den effektiva avlastningstiden, minimerar vi risken att få stor mängd varmluft i möte med den kylda luften i skåpet, vilket skapar kondens. Detta kan medföra att kylaggregatet avfrostar istället för att fortsätta kyla ner utrymmet.

För mest rättvis temperaturkontroll bör denna ske i direkt anslutning till enheten eller som alternativ inne på skyddad mottagningsyta inne hos slutkunden.

I butiken tar mottagaren över ansvaret för produkterna och deras temperatur. När vi som konsumenter har handlat i butiken är det vårt ansvar att fortsätta upprätthålla en obruten kylkedja.

Hos slutkunden för att leverera den frysta sändningen.

Genom att hålla dörrarna öppna så kort tid som möjligt och låta mellanväggen vara öppen endast under den effektiva avlastningstiden, minimerar vi risken att få stor mängd varmluft i möte med den kylda luften i skåpet, vilket skapar kondens. Detta kan medföra att kylaggregatet avfrostar istället för att fortsätta kyla ner utrymmet.

För mest rättvis temperaturkontroll bör denna ske i direkt anslutning till enheten eller som alternativ inne på skyddad mottagningsyta inne hos slutkunden.

I butiken tar mottagaren över ansvaret för produkterna och deras temperatur. När vi som konsumenter har handlat i butiken är det vårt ansvar att fortsätta upprätthålla en obruten kylkedja.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.