Vår historia

Tore Lauritzson grundade företaget Helsingborgs Frys och blev därmed en av de sista pionjärerna för den miljardindustri som idag heter djupfrysning.

Studieresa till USA blev starten till en miljardindustri

Findus, där Tore arbetade, hade långt framskrida planer på att bygga egna fryshus. Det var en studieresa till USA som gav Tore svaren på hur man på bästa sätt skulle behandla, packa, frysa och lagra grönsaker, frukt och bär. Vid hemkomsten var Tore övertygad om att fryshus skulle vara självständiga från livsmedelsindustrin och han startade Helsingborgs Frys, som senare blev Frigoscandia, Bring Frigo och sedan 2021 Frigoscandia igen.

Studieresa till USA blev starten till en miljardindustri

Findus, där Tore arbetade, hade långt framskrida planer på att bygga egna fryshus. Det var en studieresa till USA som gav Tore svaren på hur man på bästa sätt skulle behandla, packa, frysa och lagra grönsaker, frukt och bär. Vid hemkomsten var Tore övertygad om att fryshus skulle vara självständiga från livsmedelsindustrin och han startade Helsingborgs Frys, som senare blev Frigoscandia, Bring Frigo, och sedan 2021 Frigoscandia igen.

Thermobilar saknades

Det första fryshuset stod klart 1950 och efter att det två viktigaste tjänsterna fryslagring och infrysning var klara insåg man att frystransporterna saknades för att kunna erbjuda en obruten kylkedja.

Efter en misslyckad avlastning av kött åtgärdades bristen på kyltransport och emballage genom att montera ett kylaggregat på en lastbil bara någon månad efter att det första fryshuset stod klart. Den första obrutna kylkedjan var ett faktum.

Lagrar kallt och fraktar överallt

I mitten på 50-talet nådde Helsingborgs fryshus samtliga svenska orter med specialkonstruerade järnvägståg och tillsammans med sina bilar kommunicerade ”Lagrar kallt och fraktar överallt”.

1962 lanserades Frigoscandia för första gången, då som namn till ett dotterbolag med ansvar för en europeisk satsning. År 1968 motsvarade inte längre företagsnamnet Helsingborgs Frys den verksamhet som växt fram och företaget bytte namn till Frigoscandia.

Lagrar kallt och fraktar överallt

I mitten på 50-talet nådde Helsingborgs fryshus samtliga svenska orter med specialkonstruerade järnvägståg och tillsammans med sina bilar kommunicerade ”Lagrar kallt och fraktar överallt”.

1962 lanserades Frigoscandia för första gången, då som namn till ett dotterbolag med ansvar för en Europeisk satsning. År 1968 motsvarade inte längre företagsnamnet Helsingborgs Frys den verksamhet som växt fram och företaget bytte namn till Frigoscandia.

Världsledande på fryshus

Under 1990-talets första hälft förvärvades franska CEGF med sina 63 fryshus och därmed var Frigoscandia världsledande med sina ca 3500 anställda.

Efter en försäljning 1996 hanterar det som idag heter Frigoscandia all livsmedelstransport och lagring. Sedan dess har vi sett marknaden förändras i takt med konsumenternas önskan om ett bredare utbud, ökad prismedvetenhet, fler måltider utanför hemmet och framväxten av snabbmatsrestauranger.

Även säkerhet och ett större miljöfokus har tillsammans med IT och automatik spelat en stor roll i utvecklingen för tempererade livsmedel.

Fortsatt fokus på effektiv förflyttning

Huvudmålsättningen i all livsmedelsdistribution är att förflytta varan så kostnadseffektivt som möjligt med bibehållen ursprungskvalitet. Dagens Frigoscandia siktar på att kunna erbjuda unika kundnyttor genom att erbjuda Nordens största distributionsnät av temperaturkontrollerade livsmedel.

Samma grundrecept för framgång som startade och utvecklade företaget unders dess tidiga dagar.

Fortsatt fokus på effektiv förflyttning

Huvudmålsättningen i all livsmedelsdistribution är att förflytta varan så kostnadseffektivt som möjligt med bibehållen ursprungskvalitet. Dagens Frigoscandia siktar på att kunna erbjuda unika kundnyttor genom att erbjuda Nordens största distributionsnät av temperaturkontrollerade livsmedel.

Samma grundrecept för framgång som startade och utvecklade företaget unders dess tidiga dagar.

Historiskt viktiga nedslag

1948-59 Etablering av fryshus följt av kyltansport och sedan infrysningsmaskin 1959
60 talet – Etablering i Europa under namnet Frigoscandia
70 talet – Fortsatt etablering med närvaro i 12 länder
80 talet – Fokus på att bygga och köpa lager i Europa
90 talet – Börsintroduktion 1994, för att sedan köpas ut från börsen av ASG 1995. Frioscandia säljs vidare till Prologis. 1994 delas företaget i Frigoscandia Distribution respektive Equipment, som säljs året därpå.
2000 talet – 2005 köps Frigoscandia av Posten Norge och byter namn till Bring Frigoscandia, senare Bring Frigo.
2010 talet – Charterföretaget Svebol logistik köps.
2020 talet – Bring Frigo byter tillbaka till varumärket Frigoscandia. Mutares köper bolaget av Posten Norge 2021. Norska logistikföretaget Polar Frakt A/S förvärvas 2022.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.