Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Frigoscandia - International

Platskontor Helsingborg

Vi erbjuder gränsöverskridande transporter på ett stort antal strategiska marknader.

Vår linjetrafik till och från de nordiska länderna samt kontinenten är kärnan i det internationella nätverket. Linjetrafiken innebär kostnadseffektiva och tidssäkrade transporter i obrutna kylkedjor.

Vi erbjuder även intermodala transporter som ger snabba och klimatsmarta förbindelser med södra Europa.

Bastjänster:
Nätverksdistribution av styckegods
Fulla enhetslaster
Kundanpassade transportlösningar

Platskontor Helsingborg

Vi erbjuder gränsöverskridande transporter på ett stort antal strategiska marknader.

Vår linjetrafik till och från de nordiska länderna samt kontinenten är kärnan i det internationella nätverket. Linjetrafiken innebär kostnadseffektiva och tidssäkrade transporter i obrutna kylkedjor.

Vi erbjuder även intermodala transporter som ger snabba och klimatsmarta förbindelser med södra Europa.

Bastjänster:
Nätverksdistribution av styckegods
Fulla enhetslaster
Kundanpassade transportlösningar

Kontaktuppgifter

Frigoscandia
Postadress: Box 912
SE-251 09  Helsingborg
Besöksadress: Landskronavägen 11

Trafikplanering
Import: Tel: 042 17 81 40. Mail: CustomerService.se@frigoscandia.com
Export: Tel: 042 17 84 10. Mail: CustomerService.se@frigoscandia.com

Admin/fakturering
Tel: 042-17 80 41

Platskontor Staffanstorp

Vi erbjuder en global täckning av internationella sjö- och flygtransporter.
Vi erbjuder skräddarsydda sjö- och flygfraktslösningar med dedikerad personal (single point of contact).
Vi erbjuder ett heltäckande distributionsnät via våra samarbetspartner över hela världen.
Vi erbjuder komplett tulladministration samt dokumenthantering.

Platskontor Stockholm

Vi erbjuder effektiva logistiklösningar mellan Sverige och Finland.

Platskontor Staffanstorp

Vi erbjuder en global täckning av internationella sjö- och flygtransporter.
Vi erbjuder skräddarsydda sjö- och flygfraktslösningar med dedikerad personal (single point of contact).
Vi erbjuder ett heltäckande distributionsnät via våra samarbetspartner över hela världen.
Vi erbjuder komplett tulladministration samt dokumenthantering.

Platskontor Stockholm

Vi erbjuder effektiva logistiklösningar mellan Sverige och Finland.

Kontaktuppgifter

Frigoscandia
Västanvägen
SE-245 42 Staffanstorp

Frigoscandia
Traversvägen 12
SE-136 50 Jordbro

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.