Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Ny QR kod för varumottagare

Instruktioner till mottagare –  direkt i mobilen

Vad skiljer en temperaturmärkning vid kylda- respektive frysta varor?
Vad innebär en visuell kontroll?
Vilka steg ska vidtas om termometern visar en avvikelse?

Som ny på jobbet eller inför vissa frågeställningar är det bra med tydliga instruktioner, tillgängliga vid mottaget.

Vi har nyligen producerat två filmer där man ser hur ett korrekt mottag går till, och hur man ska agera vid en avvikelse. Filmerna kommer inom kort att textas till engelska.

Instruktioner
Klicka här för att öppna PDF
Skriv sedan ut och sätt upp vid ert mottag så finns det alltid aktuell och tillgängliga instruktioner för dina kollegor.

Instruktioner till mottagare –  direkt i mobilen

Vad skiljer en temperaturmärkning vid kylda- respektive frysta varor?
Vad innebär en visuell kontroll? Vilka steg ska vidtas om termometern visar en avvikelse?

Som ny på jobbet eller inför vissa frågeställningar är det bra med tydliga instruktioner, tillgängliga vid mottaget.
Vi har nu producerat två filmer där man ser hur ett korrekt mottag går till, och hur man ska agera vid en avvikelse.

Klicka här för att öppna PDF, skriv sedan ut och sätt upp vid ert mottag så finns det alltid aktuell och tillgängliga instruktioner för alla kollegor.