Ortförteckning Sverige för Pristillägg

Se Frigoscandias Transportvillkor avsnitt 2, för mer information om pristilläggen.

För att kontrollera om den postort ni skickar från eller till har ett pristillägg så sök i första hand på postort och i andra hand på postnummer. Tillägg som endast gäller specifika postnummer visas med både postort och postnummer.

Sök postort
eller sök postnr
Sök