Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

Ansökan om administratör i kundportalen

Administratör – Ange namn och e-postadress på den person som ska vara er administratör. I grundutförande kommer administratören kunna lägga till ytterligare två användare. Vänligen kontakta kundservice för att ansöka om fler användare. När vi har administrerat er ansökan kommer ni att kontaktas för inloggning.

Kundkort – Ange kundnummer för fakturaunderlag och pallsaldon (PÖS), så kan ni själva hämta dessa rapporter i kundportalen. Använder ni TA-connect, ange ert företags-ID för att möjliggöra direkt inloggning via kundportalen.

    Administratör
    Kundkort