Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

Certifikat

De olika certifieringarna gäller bestämda anläggningar efter behov baserat på produktion

Kvalitet & Livsmedelssäkerhet

BRC Storage and Distribution

Globala standarden för livsmedelssäkerhet har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).

HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal.

BRC Storage and Distribution

Globala standarden för livsmedelssäkerhet (på engelska Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).

HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal.

IP Livsmedel

IP livsmedel är en certifiering för livsmedelsföretag som vill kvalitetssäkra sin verksamhet med fokus på livsmedelssäkerhet.
Den är ett enkelt verktyg för små och medelstora livsmedelsföretag
att uppfylla krav från kunderna, till exempel dagligvaruhandeln.

IP Livsmedel

IP livsmedel är en certifiering för livsmedelsföretag som vill kvalitetssäkra sin verksamhet med fokus på livsmedelssäkerhet.
Den är ett enkelt verktyg för små och medelstora livsmedelsföretag
att uppfylla krav från kunderna, till exempel dagligvaruhandeln.

Ekologisk Produktion

Ekologisk produktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord. För att göra det behöver man använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välbefinnande.

Ekologisk Produktion

Ekologisk produktion handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord. För att göra det behöver man använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välbefinnande.

Fair Transport

Frigoscandia Åkeri är via Sveriges Åkeriförbund ansluten till Fair Transports. Ett Fair Transport-företag lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Åkeriföretag inom Fair Transport mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade.

Fair Transport

Frigoscandia Åkeri är via Sveriges Åkeriförbund ansluten till Fair Transports. Ett Fair Transport-företag lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Åkeriföretag inom Fair Transport mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade.

AEOF

AEOF är ett EU-gemensamt tillstånd som utfärdas av Tullverket och syftar till att skapa en ökad säkerhet för gods genom den internationella leveranskedjan. Att nå tillståndet innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för Frigoscandia och dess kunder.

AEO är i grunden ett tillstånd för ordning och reda, att ha kontroll över sin tullhantering och sin del av kedjan i den internationella handeln.

AEOF

AEOF är ett EU-gemensamt tillstånd som utfärdas av Tullverket och syftar till att skapa en ökad säkerhet för gods genom den internationella leveranskedjan. Att nå tillståndet innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för Frigoscandia och dess kunder.

AEO är i grunden ett tillstånd för ordning och reda, att ha kontroll över sin tullhantering och sin del av kedjan i den internationella handeln.

Miljö

ISO 14001

Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land).
ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.