Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Ljusekulla Distributionscenter

Konsoliderade livsmedelsleveranser direkt till butik

Effektivare och miljövänligare butikslogistik

I slutet av februari 2021 får vi på nycklarna till vår nybyggda, moderna och miljöklassade anläggning på Ljusekulla utanför Helsingborg. Här ska vårt nya ”housing-conceptet” förverkligas. I den nära 11 000 m² stora byggnaden kommer det att terminalhanteras både frysta och kylda livsmedel och även utföras tjänster som lagring, cross-docking och expopallsbyggen.

Anläggningen på Ljusekulla är anpassad till de aktörer som har många leveranser ut till butiksledet. Som eftersöker en ökad samkörning och lagerplockning från olika producenter. Med livsmedelsnavet Helsingborg som utgångspunkt nås primärt södra Sveriges dagligvaruhandel.

Nu står det klart att e-handelsgrossisten Out of Home flyttar sitt sortiment till Frigoscandias nya miljöklassade Distributionscenter Ljusekulla i Helsingborg.

Fördelar

Livsmedel som behöver hanteras i olika temperaturzoner kommer att kunna hanteras under ett och samma tak. Vi kommer även att reducera vår miljöpåverkan jämfört med de anläggningar som vi nu fasar ut. På en mindre yta kommer vi att hantera mer gods och vara mer yteffektiva. Det minskar transportsträckorna och kommer att ge en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Genom konsoliderade butiksleveranser kommer butiker att behöva hantera färre mottag än tidigare.

Fördelar

Livsmedel som behöver hanteras i olika temperaturzoner kommer att kunna hanteras under ett och samma tak. Vi kommer även att reducera vår miljöpåverkan jämfört med de anläggningar som vi nu fasar ut. På en mindre yta kommer vi att hantera mer gods och vara mer yteffektiva. Det minskar transportsträckorna och kommer att ge en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Genom konsoliderade butiksleveranser kommer butiker att behöva hantera färre mottag än tidigare.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans erbjuder teamet god kundvård i respektive region och arbetar proaktivt baserat på våra kunders behov.

Tillsammans genomför teamet volym och produktionsanalyser, arbetar fram lösningsförslag, tjänstebeskrivningar och avtal. De bistår även i planering, inleveranser, driftsättning och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Ljusekulla.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans erbjuder teamet god kundvård i respektive region och arbetar proaktivt baserat på våra kunders behov.

Tillsammans genomför teamet volym och produktionsanalyser, arbetar fram lösningsförslag, tjänstebeskrivningar och avtal. De bistår även i planering, inleveranser, driftsättning och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Ljusekulla.

Miljöklassad byggnad

Den nya byggnaden på Ljusekulla är miljöklassad, där elförsörjningen kommer från vattenkraft och planer finns för en solcellsanläggning. Byggnaden är även självförsörjande på varmvatten och värme via återvinning av energi från kyl- och frysanläggningarna. De automatiska lastportarna är vädertätade för att hålla nere energiförbrukningen. På anläggningen kommer det även att finnas elanslutning för lastbilarnas kylaggregat för att bibehålla rätt temperatur i sina ekipage utan tomgångskörning.

Miljöklassad byggnad

Den nya byggnaden på Ljusekulla är miljöklassad, där elförsörjningen kommer från vattenkraft och planer finns för en solcellsanläggning. Byggnaden är även självförsörjande på varmvatten och värme via återvinning av energi från kyl- och frysanläggningarna. De automatiska lastportarna är vädertätade för att hålla nere energiförbrukningen. På anläggningen kommer det även att finnas elanslutning för lastbilarnas kylaggregat för att bibehålla rätt temperatur i sina ekipage utan tomgångskörning.

Fakta Ljusekulla

Adress: Kardangatan 21, Helsingborg
Total yta: 10.880 m², varav 5157m² kyllager, 3664 m² kylterminal, 1000 m² fryslager, 784 m² kontor.
Frigoscandia Åkeri: Ca 50 chaufförer kommer att utgå från anläggningen på daglig basis
Kylanläggning: Ammoniak
Sprinkler: Helsprinklat, nivåsprinklat i kyllager
Belysning: Ledbelysning i alla utrymmen inkl frys- och kyllager med 6-10 meters takhöjd

Fakta Ljusekulla

Adress: Kardangatan 21, Helsingborg
Total yta: 10.880 m², varav 5157m² kyllager, 3664 m² kylterminal, 1000 m² fryslager, 784 m² kontor.
Frigoscandia Åkeri: ca 50 chaufförer kommer att utgå från anläggningen på daglig basis
Kylanläggning: Ammoniak
Sprinkler: Helsprinklat, nivåsprinklat i kyllager
Belysning: Ledbelysning i alla utrymmen inkl frys- och kyllager med 6-10 meters takhöjd
Byggherre: Skanska
Tillträde: 26 februari 2021

Intresseanmälan Ljusekulla

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras via vår nya anläggning Ljusekulla? Tveka inte att höra av er till oss.