Jag heter Peter Haveneth och är VD för Frigoscandia, en fullserviceleverantör av temperaturkontrollerad livsmedelslogistik i Norden.

Idag betjänar vi främst livsmedelsindustrin där vi driver det mest heltäckande nätverket inom livsmedelslogistik.

Vi har cirka 1 000 anställda och dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna och totalt är vi aktiva på mer än 50 marknader.

Med vår överlägsna infrastruktur och genom att verka i alla delar av försörjningskedjan har vi idag en unik marknadsposition.

På daglig basis i Sverige kör vi mer än 700 lastbilar kopplade till 23 terminaler, vi har även 12 kyl- och fryslager, varav nio finns i Sverige och tre i Norge. Med en total kapacitet på 900 000 kubikmeter och 230 000 pallplatser*. Mer än 75 % av våra kunder köper en kombination av tjänster från såväl lager som transport.

På veckobasis når vi alla livsmedelsbutiker i Sverige, ingen konkurrent har den typen av täckning idag.

I Frigoscandia är vårt uppdrag att förbättra och förenkla vår livsmedelslogistik varje dag. Vi är på väg att skapa en One-stop-shop för livsmedelslogistik i Norden där hållbarhet är ledstjärnan i varje aspekt av vår verksamhet.

Vi ska vara en pålitlig partner till våra kunder där vi proaktivt hjälper dem att optimera sin försörjningskedja, förbättra distributionen och därigenom stärka deras konkurrenskraft.

Det innebär ökat fokus på digitalisering för att förbättra effektiviteten och en ökad transparens. Det innebär också investeringar i automatisering för att förbättra produktiviteten, och sist men inte minst, vidareutveckla vår tjänsteportfölj. Både hur vi systematiskt och kontinuerligt förbättrar befintliga tjänster, samt lanserar nya disruptiva lösningar.

En viktig del av våra kunders framgång kommer framöver att vara att använda en sömlös kombination av Frigoscandias tjänster, baserad på hållbarhet och kvalitet. För att sammanfatta, vår vision är att göra mat tillgänglig för alla människor, klimat positivt och med en garanterad produktkvalitet genom hela vår försörjningskedja.

*Efter förvärvet av Götene Kyltransporter i november 2022 har Frigoscandia 14 kyl- och fryslager, elva i Sverige och tre i Norge med en kapacitet på ca 280.000 pallplatser.