Pallöverföringssystem (PÖS)

Allmänt om PÖS

PÖS är ett administrativt system som hanterar transaktioner av godkända EUR-pallar mellan godsavsändare och godsmottagare i Sverige.

Pallöverföring förutsätter att både godsavsändare och godsmottagare har ett pallregistreringsnummer i Frigoscandia PÖS. Ansökan om att ingå sker på en ansökningsblankett som insändes till oss för godkännande. Därefter tilldelas ett pallregistreringsnummer och palltransaktioner kan registreras. Automatisk anslutning till PÖS i samband med transportuppdrag kan inte ske. Godsavsändare skall vid inträde i systemet ha egna pallar motsvarande två veckors pallbehov.

Boka transport av tompallar (PÖS)

Boka din transport via nedanstående formulär.

Avhämtning/leverans sker inom 5 arbetsdagar från bokningsdatum.
LMS tillhandahåller fraktsedel som kommer att mailas till er efter bokning.
OBS ! Kontrollera att uppgifterna stämmer på den fraktsedel ni erhåller.

Till bokningsformulär PÖS

Skriv ut extra kopior av fraktsedeln som ni fått per mail av LMS och fäst på tompallsstuvarna enligt bild nedan.

Sökfunktion

Sök organisationsnummer
Sök pallregisteringsnummer
Sök

Relevanta dokument

 

Prisförändring på EUR-pall

Tillgången på EUR-pall har sedan början av året minskat drastiskt beroende på att tillgången på förädlat virke varit mycket begränsad både i Sverige och resten av världen. Detta har resulterat i att priset för både begagnad och ny EUR-pall kraftigt gått upp.

Till följd av de kraftiga prisökningarna på marknaden kommer vi på Frigoscandia att höja priset för EUR-pall i vårt PÖS-system till 250 SEK/pall. Priset gäller från och med 1 september 2021.Om du som kund har ett negativt saldo per 30 september är det detta som ligger till grund för fakturering i slutet på oktober enligt ny prisnivå.

Informationen om det höjda priset har kommunicerats på saldobesked till alla er som har haft ett saldo på sitt konto från och med 31 augusti.

Har ni ett negativt pallsaldo på ert konto är det viktigt att kontinuerligt reglera det genom att återlämna godkända fysiska pallar till systemet. Det görs enklast genom att boka en upphämtning av pallar.

Vid ytterligare frågor kring detta är ni, som alltid, välkomna att höra av er till oss på LMS (Lastmaterialservice).
lms@frigoscandia.com