Pallöverföringssystem (PÖS)

Allmänt om PÖS

PÖS är ett administrativt system som hanterar transaktioner av godkända EUR-pallar mellan godsavsändare och godsmottagare i Sverige.

Pallöverföring förutsätter att både godsavsändare och godsmottagare har ett pallregistreringsnummer i Frigoscandia PÖS. Ansökan om att ingå sker på en ansökningsblankett som insändes till oss för godkännande. Därefter tilldelas ett pallregistreringsnummer och palltransaktioner kan registreras. Automatisk anslutning till PÖS i samband med transportuppdrag kan inte ske. Godsavsändare skall vid inträde i systemet ha egna pallar motsvarande två veckors pallbehov.

Boka transport av tompallar (PÖS)

Boka din transport via nedanstående formulär.

Avhämtning/leverans sker inom 5 arbetsdagar från bokningsdatum.
LMS tillhandahåller fraktsedel som kommer att mailas till er efter bokning.
OBS ! Kontrollera att uppgifterna stämmer på den fraktsedel ni erhåller.

Till bokningsformulär PÖS

Skriv ut extra kopior av fraktsedeln som ni fått per mail av LMS och fäst på tompallsstuvarna enligt bild nedan.

Sökfunktion

Sök organisationsnummer
Sök pallregisteringsnummer
Sök

Ny prishöjning på EUR-pall

Priserna på EUR-pall fortsätter att öka och vi måste därför höja priset till SEK 300/pall, exkl. moms, som vi fakturerar inom ramen för FS PÖS-villkor. Priset gäller fr o m 2022-07-11. Pallkonton med negativt saldo per 2022-07-31 kommer således att bli debiterade det nya pallpriset. Information om det höjda pallpriset kommer att kommuniceras på alla pallsaldobesked med hänvisning till denna information.

Bakgrund till höjningen är en fortsatt brist på pall samt ökande priser för material för palltillverkning och pallreparationer.
Har ni ett negativt pallsaldo på ert konto är det viktigt att kontinuerligt reglera det genom att återlämna godkända fysiska pallar till systemet. Det görs enklast genom att boka en upphämtning av pallar via denna sida.
Vid ytterligare frågor kring detta är ni, som alltid, välkomna att höra av er till oss på LMS (Lastmaterialservice) lms@frigoscandia.com.

Relevanta dokument

 

Fortsatt brist på EUR-pallar i Sverige tvingar Frigoscandia att skärpa efterlevnaden av PÖS-villkoren (FS PÖS)

Med anledning av den stora bristen på EUR-pallar (godkända A-pallar) i Sverige kommer Frigoscandia skärpa efterlevnaden av avtalsvillkoren för vårt pallöverföringssystem. Detta för att säkra att utleveranser av tompallar sker endast till parter som ingår i systemet.

Grunden till Frigoscandias pallöverföringssystem är att pallöverföring sker mellan avsändare och mottagare i samband med en transport som utförs av Frigoscandia eller i samband med inleverans av gods på pall till Frigoscandias lagerenheter. Pallar returneras fysiskt till de ställen där de avhämtades för transport eller vid de lager där de lämnades in.

I dagsläget kan vi inte göra några undantag till regelverket för PÖS för att säkerställa tillgången på fysisk pall. Ett exempel på åtgärder som vi vidtar är att stoppa alla transaktioner av digitala förflyttningar av pall mellan pallkonton som tillhör två olika juridiska organisationer.

Vid ytterligare frågor kring detta är ni, som alltid, välkomna att höra av er till oss på LMS (Lastmaterialservice).
lms@frigoscandia.com