Aktuell leveransinformation

Här publicerar vi för oss känd information som kan ha större påverkan på våra leveranser

Publicerad 2022-02-25 klockan 16:30.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina vill vi göra er uppmärksamma på att sändningar till/från länder i Östeuropa kan komma att påverkas av situationen. Vi gör vårt yttersta för att detta inte ska drabba våra kunder, men det kan t ex uppstå kapacitetsbrister med längre leveranstider som följd.

Vad gäller våra transporter inom Norden så är de i nuläget inte påverkade av några driftstörningar.

Frigoscandia har aktiverat företagets kontinuitetsgrupp och följer händelseutvecklingen noga för att snabbt kunna vidta åtgärder och gå ut med information till våra kunder och samarbetsparterners om eventuella störningar eller förändringar. Publicering sker här på vår hemsida.

Frigoscandia

Denna information ges utan vidare ansvar.

Vid frågor vänligen kontakta Kundservice
Mail: kundservice.frigo.se@frigoscandia.com
Tel. 010-27 99 910