Aktuell leveransinformation

Här publicerar vi för oss känd information som kan ha påverkan på våra leveranser

Publicerad 2022-11-21 kl 07:45

Idag har vi generellt stora problem att ta oss fram med våra leveranser i Stockholms-området p g a snökaos. Det är väldigt svårt att förutse i vilken grad detta kommer att påverka oss, men vi måste räkna med förseningar idag.

När det gäller transporter till och från Gotland så har Destination Gotland haft tekniska problem med en av sina färjor under gårdagen vilket nu är åtgärdat. Dock har detta skapat förseningar i tidtabellen så alla avgångar till och från Gotland är framskjutna 6 timmar tills vidare. Även färjan från Visby till Nynäshamn igår kväll var försenad 6 timmar vilket påverkar transporten av gods vidare i Sverige idag.

Frigoscandia