Aktuell leveransinformation

Här publicerar vi för oss känd information som kan ha påverkan på våra leveranser

Till våra kunder och övriga berörda

Publicerad 2023-09-29 kl. 11.30

Det har gått knappt 1 vecka sedan jordskredet inträffade på E6 utanför Stenungsund. Vi följer situationen dagligen, och konstaterar glädjande att vår dagliga trafik ej påverkats i den utsträckning som vi initialt befarade. De trafikstörningar vi upplever i nuläget inträffar primärt norr om jordskredet. Dessa störningar kan komma att påverka vår leveransprecision.

På Frigoscandia strävar vi alltid efter att bedriva vår operationella verksamhet på ett säkert och hållbart sätt. Med anledning av detta har vi också valt att leda om merparten av vår trafik till E45:an vilket är i enlighet med Trafikverkets rekommendationer. Denna omdirigering av trafik innebär längre körsträcka, och vi återkommer inom kort med ytterligare information.

Vi bevakar händelseförloppet noga, och uppdaterar löpande vår hemsida med den senaste informationen.

Tack för ert tålamod!

Frigoscandia

——————————————————————————————————————————————————–

Publicerad 2023-09-25 kl. 17.30

Det jordskred som inträffade natten till lördag 23/9 vid Stenungsund har som tidigare meddelats radikalt förändrat förutsättningarna för våra transporter som är ställda till orter och platser kring det drabbade området eller som normalt transporteras där förbi.

Denna händelse kommer att få till följd att vi måste ta andra och längre vägar till flera av våra destinationer samt att de nya vägarna med största sannolikhet inte kommer att klara av samma mängd trafik med förseningar som följd.

Vi vill av denna anledning avisera att vi kommer att tvingas kompensera oss både för längre transportsträckor samt för den ökade tidsåtgången fr o m idag 25/9, men att vi återkommer något senare kring omfattningen av detta när vi har fått mer kunskap om situationen.

Vad gäller tidslöften om leveransdagar enligt vår transportplan samt eventuella avtalade tidslossningar så vill vi mot våra transportkunder påkalla Force Majeure-klausulen om befrielse från dessa löften fr o m 25/9 2023 då vi i dagsläget inte känner till de nya förutsättningarna som kommer att gälla för transporter till och genom dessa områden. Vi återkommer även här snarast med när denna befrielsegrund kan upphöra.

Generellt kommer vi löpande uppdatera er via vår hemsida om utvecklingen av förutsättningarna och när vi beräknar komma tillbaka till ett mer stabilt läge med en mer förutsebar daglig planering av våra transporter.

Tack för ert tålamod!

Frigoscandia

——————————————————————————————————————————————————–

Publicerad 2023-09-24 kl 20.00

Vägraset på E6 vid Stenungsund kommer att påverka Frigoscandias trafiker. Exakt i vilken omfattning är svårt att säga redan nu, men förseningar kommer att förekomma för samtliga orter norr om raset.

Gäller även för trafik till/från Norge som går på E6.

Vi återkommer löpande med information.

Tack för ert tålamod!

Frigoscandia