Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Pressmeddelande 21 december 2023

Dachser förvärvar Frigoscandia

Mutares och Dachser har signerat ett avtal om försäljning av samtliga aktier i Frigoscandia AB med tillhörande dotterbolag. Frigoscandia AB kommer därmed bli en del av det globala logistikföretaget Dachser. Försäljningen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheter.

Frigoscandia är marknadsledande inom tempererad livsmedelslogistik i Norden och driver ett starkt rikstäckande nätverk i Sverige såväl som ett internationellt nätverk med dotterbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Företaget är en helhetsleverantör med lagrings- och transporttjänster till kunder inom livsmedelsindustrin samt grossist- och detaljistledet.

Dachser, som är ett familjeägt företag med huvudkontor i Kempten, Tyskland, erbjuder transporter, lagring och kundspecifika logistiklösningar i två affärsområden: Dachser Air & Sea Logistics and Dachser Road Logistics. Företaget etablerade på 1980-talet ett dedikerat nätverk för tempererad livsmedelslogistik i Tyskland, vilket senare har expanderat till fler länder på den europeiska kontinenten. Ett viktigt steg togs 2013 då man bildade European Food Network där Dachser tillsammans med sina partners täcker 34 länder. I och med förvärvet stärker nu Dachser även tillgången till den nordiska marknaden genom Frigoscandias höga marknadsnärvaro och starka transport- och lagerinfrastruktur.

“Förvärvet av Frigoscandia är ett viktigt steg för att öka vår tillväxt – särskilt i Norden,” säger Alexander Tonn, Dachser COO Road Logistics och Managing Director Dachser Food Logistics från och med 1 januari, 2024. Han tillägger att “med detta förvärv, kommer våra kunder i Norden och övriga Europa att kunna dra ännu större nytta av vår högkvalitativa distributionskapacitet. Vår gemensamma historia har visat att båda parter delar ett tydligt engagemang för pålitlighet och kvalitet. Frigoscandias medarbetare blir vår garant för kontinuitet och expertis inom livsmedelslogistik på den nordiska marknaden. Vi är väldigt glada över att välkomna dem till Dachser-familjen.”

Frigoscandia ser mycket positivt på ägarbytet, vilket är ett naturligt nästa steg i företagets långsiktiga strategi. Ledningen har tillsammans med Mutares arbetet målmedvetet för att ge Frigoscandia en långsiktig och utvecklingsorienterad ägare i branschen som kan stödja nästa fas i företagets affärsplan.

”Att bli en del av Dachser-koncernen förbättrar Frigoscandias förutsättningar avsevärt att fortsätta vår expansion av hållbara logistiklösningar för livsmedel, både i Norden och övriga Europa. Med gemensamma krafter kan vi utveckla och bredda tjänsteutbudet till våra kunder och ytterligare stärka deras konkurrenskraft,” säger Peter Haveneth VD Frigoscandia AB.

Frigoscandia har sedan 2019 varit strategisk partner till Dachser i EFN-nätverket (European Food Network) gällande tempererad styckegodstrafik i Norden. Förvärvet innebär möjligheter till förädling av det redan etablerade samarbetet, där Frigoscandias starka nätverk i Norden kopplas närmare samman med en global plattform.

”Det är en perfekt affärsmässig och geografisk matchning. Att kombinera våra två plattformar kommer att skapa mervärde för våra kunder, sett till utbudet av tjänster i alla temperaturzoner, samt den geografiska täckningen. Ett komplett tjänsteerbjudande till logistikmarknaden kommer att prägla vårt samarbete,” avslutar Peter Haveneth, VD Frigoscandia AB.

För mer information kontakta gärna:
Peter Haveneth, VD Frigoscandia
e-post: peter.haveneth@frigoscandia.com