Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Aurelius förvärvar Bring Frigo 

Pressmeddelande 30-03-2021

Aurelius förvärvar Bring Frigo som återtar namnet Frigoscandia

 

Aurelius förvärvar Bring Frigo, Sveriges största bolag inom tempererad livsmedelslogistik, från statligt ägda Posten Norge. För Bring Frigo innebär ägarbytet en möjlighet att fortsätta utveckla sitt erbjudande till marknaden, och även att återta och driva bolaget vidare under det tidigare varumärket Frigoscandia. Konkurrensverket ska ge sitt godkännande innan ägarskiftet träder i kraft.

På Bring Frigos kundlista finns många av Nordens livsmedelsföretag. Via lager, terminaler och transporter erbjuder företaget livsmedelslogistik i såväl Norden som internationellt.

Enligt Leif Lupp, Managing Director Aurelius Nordics, växer marknaden för tempererad logistik.

– Vi har under processen fått en grundlig förståelse för den tempererade logistikbranschen. Vi har blivit imponerade av ledningen och de ambitiösa planerna att utveckla företaget framöver. Expertkompetens kombinerat med lång erfarenhet spelar alltid en avgörande roll i ett specialistbolag som Bring Frigo.

Frigoscandia, då under namnet Helsingborgs Frys, var den aktör som redan 1948 startade vad som idag är en miljardindustri inom lagring och transport av kylda och frysta livsmedel. Idag erbjuder man ett omfattande logistik nätverk i Sverige och en närvaro på samtliga nordiska marknader samt i Europa. Enligt Peter Haveneth, VD på Bring Frigo, är förvärvet ett naturligt steg i att fortsätta utveckla verksamheten:

– Vi har under 2020 arbetat fram en solid och stark affärsplan som täcker in satsningar inom våra affärsområden Lagring och Transport. Vi vill erbjuda en försörjningskedja som bygger på kvalitet och hållbarhet med en tillhörande digital transparens för att möta våra kunders behov.

Bring Frigo börjar kommunicera under namnet Frigoscandia under senare delen av 2021 och framåt. För tyska börsnoterade Aurelius utgör Bring Frigo det fjärde nordiska bolaget i deras aktuella portfölj.

 

För mer information kontakta gärna:
Peter Haveneth, VD Bring Frigo
e-post: Peter.Haveneth@bring.com