Frigoscandia förstärker sin ledning

Pressmeddelande 01-09-2021

Frigoscandia förstärker ledningen med ny CIO och CPO
Under de senaste åren har Frigoscandia gjort stora satsningar för att förstärka sin organisation i syfte att utveckla sitt erbjudande och po-sition på marknaden. Nu tas ytterligare steg i denna riktning, och till företagets ledningsgrupp rekryteras Tobias Dahlskog som ny CIO och Anne Charlotte Billing blir ny CPO.

Tobias Dahlskog ny CIO
Frigoscandia kan glädjande meddela att man anställt Tobias Dahlskog som ny CIO. Han kommer närmast från en tjänst som CIO på Total Produce North Europe AB, där han varit ansvarig för alla aspekter av IT och digitaliseringsprogram inom gruppen som består av ca 40 dotterbolag (ex No-waste AB och Everfresh AB).

Tobias Dahlskog har stor erfarenhet av att leda affärsutveckling med IT som plattform. Han har bland annat byggt upp och utvecklat IT och E-handelsplattformar åt bolag som Bygghemma, Trademax och CDON samt utvecklat logistiklösningar inklusive implementering av nya lagersystem åt en rad andra bolag. Han har i tidigare roller också haft affärsansvar inom logistik.

-Tobias kombinerade erfarenheter av att leda IT, driva affärsutveckling och digitalisering med stor förståelse för affären, blir ett starkt tillskott till oss, och som passar väldigt väl in i den utvecklingen av bolaget vi nu kliver in i säger Peter Haveneth, VD på Frigoscandia.

Anne Charlotte Billing ny CPO
Anne Charlotte har en lång och gedigen erfarenhet av att leda HR-, internkommunikation- och förändringsarbete i en rad olika bolag, branscher och länder. Hon kommer närmast från ett konsultuppdrag på Sinch AB (börsnoterat mjukvaruföretag) där hon jobbat med integrationer i samband med stora förvärv. Dessförinnan var hon ansvarig för HR Apollo Norden, en verksamhet med 850 anställda och personal i många länder.

– Jag är övertygad om att Anne Charlotte tillsammans med övriga kollegor i HR-avdelningen kom-mer att utveckla vårt arbete med personalrelaterade frågor, med den tydliga målbilden att vi i Frigoscandia ska ha de mest motiverade medarbetarna och vara det självklara valet av arbetsgivare i vår industri avslutar Peter Haveneth.

Både Tobias och Anne Charlotte kommer att rapportera till VD och ingå i företagets ledningsgrupp.