Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

XML validering av:

WarehouseOperationsInstruction

Här kan du ladda upp din XML för att testa om den stämmer standarden för WarehouseOperationsInstruction.

Lagerjustering (Inventory Adjustment)

På denna sida kan du validera dina lagerjusterings-XML-dokument för att säkerställa att de är korrekta och följer de specifika kraven för lagerhantering. Genom att använda vår valideringstjänst kan du undvika problem som felaktiga lagersaldon eller felaktig inventeringsdata. Vi hjälper dig att se till att dina lagerjusteringsdokument är enhetliga och korrekta.

Beskrivning av filens innehåll och struktur

 
Level Element/Attribute Occurance Type Remark Example Applicable Codes Description
1 inventoryReportMessage 1-1 inventory_report:InventoryReportMe ssageType
xsd:sequence 1-1
2 sh:StandardBusinessDocumentHeader 1-1 sh:StandardBusinessDocumentHeader
xsd:secuence 1-1
3 HeaderVersion 1-1 xsd:string 3.3 Version number of the SBDH standard used.
3 Sender 1-1 sh:Partner Sender of the message, party representing the organization which created the standard business document.
xsd:sequence 1-1
4 Identifier 1-1 sh:PartnerIdentification GLN for receiver of the message 7350054730006 GS1 SBDH usage rule: The value of the 'identifier' element of 'PartnerIdentification' type MUST be a GLN as the identifier is mandatory with GS1 standards.
Authority xsd:string GS1
3 Receiver 1-1 sh:Partner Receiver of the message, party representing the organization which receives the standard business document.
xsd:sequence 1-1
4 Identifier 1-1 sh:PartnerIdentification GLN for receiver of the message 7393321400011 7393321400011 GS1 SBDH usage rule: The value of the 'identifier' element of the 'PartnerIdentification' MUST be a GLN as the identifier is mandatory with GS1 standards.
Authority xsd:string GS1 Authority agency of the identification key.
3 DocumentIdentification 1-1 sh:DocumentIdentification
xsd:sequence 1-1
4 Standard 1-1 xsd:string GS1 The name of the document standard contained in the payload
4 TypeVersion 1-1 xsd:string 3.3 Version information of the document included in the payload of SBDH. This is the 'complete' version of the document itself and is different than the ‘HeaderVersion’.
4 InstanceIdentifier 1-1 xsd:string Message Id 2D90AC07-67A7-1A31-82CD- 0004AC196B68 Description which contains reference information which uniquely identifies this instance of the Standard Business Document (SBD) between the ‘Sender’ and the ‘Receiver’. This identifier identifies this document as being distinct from others.
4 Type 1-1 xsd:string InventoryReport InventoryReport This element identifies the type of the document.
4 CreationDateAndTime 1-1 sd:dateTime 2019-06-17T11:00:00.000 Date and time of the SBDH document creation.
2 InventoryReport 1-10000 inventory_report:InventoryReportType
xsd:sequence 1-1
3 creationDateTime 1-1 xsd:dateTime 2019-06-17T11:00:00 Date and time when the document was created.
3 documentStatusCode 1-1 shared_common:DocumentStatusEnumerationType ORIGINAL Indicates if the document is a copy or an original.
3 inventoryReportIdentification 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType Unique identification of the inventory report, assigned by the inventory reporting party.
xsd:sequence 1-1
4 entityIdentification 1-1 restriction (xsd:string) (text 35 pos) ABCDE0001 The unique identifier of the piece of information, such as the object id or the document id.
3 inventoryReportTypeCode 1-1 inventory_report:InventoryReportTypeEnumerationType INVENTORY_STATUS INVENTORY_STATUS Code specifying the type of inventory information being provided. E.g. inventory status information.
3 structureTypeCode 1-1 ecom_common:StructureTypeCodeType ITEM_BY_LOCATION Contains the type of grouping and sequence of the business document.
3 inventoryReportToParty 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType The identification of the party to which the inventory is being reported.
xsd:sequence 1-1
4 gin 0-1 shared_common:GLNType GLN for Report to Party 7350054730006 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
3 inventoryReportingParty 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType The identification of the party reporting about the inventory.
xsd:sequence 1-1
4 gin 0-1 shared_common:GLNType GLN for Report to Party 7350054730006 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
3 reportingPeriod 1-1 shared_common:DateTimeRangeType The time period for which the inventory report provides information.
xsd:sequence 1-1
4 endDate 0-1 xsd:Date Inventory Report Date 2019-08-13 Date specifying the last day for the date time range.
3 inventoryItemLocationInformation 1-n inventory_report:InventoryItemLocationInformationType Contains the inventory information for a given trade item and location.
xsd:sequence 1-1
4 InventoryLocation 1-1
xsd:sequence 1-1
5 gin shared_common:GLNType GLN for warehouse 7350054730006 7393321010012 Helsingborg anl. 01 7393321030010 Norrköping anl. 03 7393321040019 Staffanstorp anl. 04 7393321050018 Traversvägen anl. 05 7393321060017 Göteborg anl. 06 7393321070016 Kumla anl. 07 7393321080022 Jorbro (Lagervägen) anl. 08 7393321170013 Vasatorp anl. 17 7393321180012 Bjuv anl. 18 7393321260011 Jordbro (Lillsjövägen) anl. 26 7080000366521 Rud anl. 52 7080000485086 Larvik anl. 51 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
4 transactionalTradeItem 1-1 ecom_common:TransactionalTradeItemType Contains the identification of the item for which the inventory information is specified.
xsd:underline 1-1
5 gtin 0-1 shared_common:GTINType GTIN - if not used zeros will be sent 7310870008888 The GS1 Identification Key used to identify trade items. The key comprises a GS1 Company Prefix, an Item Reference and Check Digit.
5 additionalTradeItemIdentification 0-n shared_common:AdditionalTradeItemIdentificationType (Text 8 pos) Supplier's article number 554488 Alternative means to the Global Trade Item Number to identify a trade item.
additionalTradeItemIdentificationTypeCode required restriction (xsd:string) SUPPLIER_ASSIGNED SUPPLIER_ASSIGNED Code specifying the type of additional trade item identification being provided.
4 inventoryStatusLineItem 0-n inventory_report:InventoryStatusLine ItemType
xsd:underline 1-1
5 lineItemNumber 1-1 xsd:positiveInteger Line Number 1 Provides the line number associated to the Inventory Status Line Item.
6 inventoryStatusQuantitySpecification 0-n ecom_common:InventoryStatusQuantitySpecificationType Information about the stored goods per inventory status.
xsd:sequence 1-1
7 inventoryStatusType 1-1 ecom_common:InventoryStatusCodeType AVAILABLE_FOR_SALE AVAILABLE_FOR_SALE Code specifying the inventory status of the goods.
7 quantityOfUnits 1-1 shared_common:QuantityType Quantity in Stock 215 Quantity of goods with the specified inventory status.
measurementUnitCode required restricted(xsd:string) PCE PCE Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property. Allowed code values are specified in UN/ECE Recommendation 20 - Fully Adopted by GS1.
7 receiver 0-n ecom_common:TransactionalItemDataType
xsd:sequence 1-1
8 batchNumber 0-1 restriction (xsd:string) (Text 6 pos) Batch Number 123907 A batch unites products or items that have undergone or are grouped together to undergo the same transformation process, not necessarily a production process.
8 bestBeforeDate 0-1 xsd:Date Best Before Date 2020-08-13 The date before which the product is best used or consumed. It is a statement about quality.
8 transactionalItemWeight 0-n ecom_common:UnitMeasurementType Weight is a measurement of the gravitational force acting on a transactional object.
xsd:sequence 1-1
9 measurementType 1-1 ecom_common:MeasurementTypeCodeType NetWeight NetWeight Code specifying the type of measurement, for example “Gross Weight”.
9 measurementValue 1-1 shared_common:MeasurementType 400 Value of the attribute measured.
measurementUnitCode required restriction(xsd:String) KGM KGM