XML validering av:

WarehouseInboundInstruction

Här kan du ladda upp din XML för att testa om den stämmer standarden för WarehouseInboundInstruction.

Inköpsorder (Warehouse Inbound Instruction)

På denna sida kan du validera och säkerställa att dina inköpsorder-XML-dokument följer de specificerade standarderna. Genom att använda vår valideringstjänst kan du säkerställa att dina inköpsorderdata är korrekta och uppfyller de nödvändiga kraven för smidig och effektiv varuhantering.

Beskrivning av filens innehåll och struktur

 
Level Element/Attribute Occurance Type Remark Example Applicable Codes Description
1 warehousingIndoundInstructionMessage 1-1 warehousing-inboud_instruction:WarehousingInboundInstructionMessageType
xsd:sequence 1-1
2 sh:StandardBusinessDocumentHeader 1-1 sh:StandardBusinessDocumentHeader
xsd:secuence 1-1
3 HeaderVersion 1-1 xsd:string 3.3 Version number of the SBDH standard used.
3 Sender 1-1 sh:Partner Sender of the message, party representing the organization which created the standard business document.
xsd:sequence 1-1
4 Identifier 1-1 sh:PartnerIdentification GLN for receiver of the message 7350054730006 GS1 SBDH usage rule: The value of the 'identifier' element of 'PartnerIdentification' type MUST be a GLN as the identifier is mandatory with GS1 standards.
Authority xsd:string GS1
3 Receiver 1-1 sh:Partner Receiver of the message, party representing the organization which receives the standard business document.
xsd:sequence 1-1
4 Identifier 1-1 sh:PartnerIdentification GLN for receiver of the message 7393321400011 7393321400011 GS1 SBDH usage rule: The value of the 'identifier' element of the 'PartnerIdentification' MUST be a GLN as the identifier is mandatory with GS1 standards.
Authority xsd:string GS1 Authority agency of the identification key.
3 DocumentIdentification 1-1 sh:DocumentIdentification
xsd:sequence 1-1
4 Standard 1-1 xsd:string GS1 The name of the document standard contained in the payload
4 TypeVersion 1-1 xsd:string
1-1 3.3 Version information of the document included in the payload of SBDH. This is the 'complete' version of the document itself and is different than the ‘HeaderVersion’.
4 InstanceIdentifier 1-1 xsd:string Message Id 192ad3ad-208e-4786-908f- 611184075c81 Description which contains reference information which uniquely identifies this instance of the Standard Business Document (SBD) between the ‘Sender’ and the ‘Receiver’. This identifier identifies this document as being distinct from others.
4 Type 1-1 xsd:string WarehousingInboundInstruction WarehousingInboundInstruction This element identifies the type of the document.
4 CreationDateAndTime 1-1 sd:dateTime 2019-06-17T11:00:00.000 Date and time of the SBDH document creation.
2 warehousingInboundInstruction 1-10000 warehousing_inbound_instruction: WarehousingInboundInstructionTyp e
xsd:sequence 1-1
3 creationDateTime 1-1 xsd:dateTime 2019-06-17T11:00:00 Date and time when the document was created.
3 documentStatusCode 1-1 shared_common:DocumentStatusEnumerationType ORIGINAL ORIGINAL Indicates if the document is a copy or an original.
3 documentActionCode 1-1 shared_common:DocumentActionEn umerationType Type of action for the order ADD ADD
CHANGE_BY_REFRESH
DELETE
Code specifying the action to be taken in the system of the recipient using the information in the document.
3 warehousingInboundInstructionIdentification 1-1 ecom_common:TransactionalPartyTy pe
xsd:sequence 1-1
4 entityIdentification 1-1 restriction (xsd:string) (text 35 pos) Purchase Order Number 456789 The unique identifier of the piece of information, such as the object id or the document id.
3 logisticServicesBuyer 1-1
1-1
4 gin 0-1 shared_common:GLNType GLN for buyer of the service 7350054730006
4 additionalPartyIdentification 0-1 shared_common:AdditionalPartyIdentificationType (Length 1..80) Only used for Customer Id for Freight Payer 894563
additionalPartyIdentificationTypeCode 1-1 restriction (xsd:string) (Length 1..80 Frigo code, due to no appropreate code in GS1 standard OwnerOfTheOperation_Assigned OwnerOfTheOperation_Assigned
4 adress 0-1 shared_common:AddressType
xsd:sequence
5 name 0-1 restriction (xsd:string) (Length 1..200) Only used for Freight Payer Name AB Fraktbetalaren
3 logisticServicesSeller 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence 1-1
4 gin 1-1 shared_common:GLNType GLN for seller of the service 7393321400011 7393321400011 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
3 warehousingInboundInstructionShipment warehousing_outbound_instruction: WarehousingOutboundInstructionShipmentType
xsd:sequence 1-1
4 shipper 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType A party which engages in shipping this shipment of goods.
xsd:sequence 1-1
5 gin shared_common:GLNType GLN for shipper (warehouse) 7350054730006 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
5 additionalPartyIdentification 0-n shared_common:AdditionalPartyIdentificationType
Restriction Numeric 8 pos
additionalPartyIdentificationTypeCode required restriction(xsd:string) FrigoPalletRegNo FrigoPalletRegNo Frigo code, due to no appripreate code in GS1 standard
5 address 0-1 shared_common:AddressType
xsd:sequence 1-1
6 city 0-1 restriction (xsd:string) (Text 29 pos) City for Shipper Helsingborg Text specifying the name of the city.
6 countryCode Occurence 0-1 shared_common:CountryCodeType(Length 1..80) Country Code for Shipper SE Code specifying the country for the address. (ISO 3166)
6 name 0-1 restriction (xsd:string) (Text 30 pos) Name for Shipper Testbolaget AB The name of the party expressed in text.
6 postalCode 0-1 restriction (xsd:string) (numeric 5pos) Postal Code for Shipper 25592 Text specifying the postal code for an address.
6 streetAddressOne 0-1 restriction (xsd:string) (Text 30 pos) Street Address for Shipper Landskronavägen 9 The first free form line of an address, This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.
6 streetAddressTwo 0-1 restriction (xsd:string) (Text 30 pos) To be used for additinal address information, for the shipper Att. Kalle Lager The second free form line of an address, This second part is printed on paper as the second line below the name. The second free form line complements the first free form line to locate the party e.g. floor number, name of a building, suite number.
4 receiver 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType A party which engages in receiving this shipment of goods.
xsd:sequence 1-1
5 gin 1-1 shared_common:GLNType GLN for Customer 7393321010012 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
4 buyer 0-1 ecom_common:TransactionalPartyType Identifies the party to which products or services are sold.
xsd:sequence 1-1
5 gin 0-1 shared_common:GLNType GLN for buyer 7350054730006 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
5 additionalPartyIdentification 0-n shared_common:AdditionalPartyIdentificationType
Restriction Numeric 8 pos
Customer id for exchangable pallet system (PÖS) 456789 Identifier of the party or location, specified in addition to the GLN.
4 shipTo 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType The physical location to where goods will be or have been shipped.
xsd:sequence 1-1
5 gin 0-1 shared_common:GLNType GLN for receiver (Warehouse) 7393321010012 The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.
5 additionalPartyIdentification 0-n shared_common:AdditionalPartyIdentificationType
Restriction Numeric 8 pos
Customer id for exchangable pallet system (PÖS) 12458 Identifier of the party or location, specified in addition to the GLN.
additionalPartyIdentificationTypeCode required restriction(xsd:string) FrigoPalletRegNo FrigoPalletRegNo Frigo code, due to no appripreate code in GS1 standard
4 inventoryLocation 1-1 ecom_common:TransactionalPartyType Identification of the location (premises) where the goods will be stored.
xsd:sequence 1-1
5 entityIdentification 1-1 restriction (xsd:string) (Text 35 pos) Customer reference number ABC1234 The unique identifier of the piece of information, such as the object id or the document id.
5 transactionalReferenceTypeCode 1-1 ecom_common:TransactionalReferenceTypeCodeType CR CR Customer Reference Number
4 warehousingReceiptTypeCode 1-1 warehousing_inbound_instruction: WarehousingReceiptTypeCodeType REGULAR_RECEIPT REGULAR_RECEIPT -Normal receipt, no special actions required. Code specifying the type of receipt, in order to inform the receiving party how to process the receipt.
4 plannedReceipt 1-1 ecom_common:LogisticEventType Date and time the goods are planned to be delivered.
xsd:sequence 1-1
logisticEventTypeCode 0-1 ecom_common:LogisticEventTypeCodeType TERMINAL_ARRIVAL TERMINAL_ARRIVAL Code specifying the type of logistic event.
5 logisticEventDateTime 0-1 shared_common:DateOptionalTimeType The date and time on which the logistic event occurs.
xsd:sequence 1-1
6 date 1-1 xsd:date Arrival date 2019-06-19 The specification of a day as calendar date.
time 0-1 xsd:time 15:00:00 The specification of a point in time during the day.
4 carrierPickUpDropOffDetails 0-1 ecom_common:CarrierPickUpDropOffDetailsType Details on the carrier that will deliver the goods.
xsd:sequence 1-1
5 carrier 0-1 ecom_common:TransactionalPartyType The party that will collect, transport and deliver the goods.
xsd:Sequence 1-1
6 additionalPartyIdentification 0-n warehousing_common: WarehousingServiceInstructionType Needs to be agreed if service should be used Details on one or more services to be performed by the logistic services seller during inbound processing.
additionalPartyIdentificationTypeCode required restriction(xsd:string) OwnerOfTheOperation_Assigned OwnerOfTheOperation_Assigned Frigo code, du to no appropreate code in GS1 standard
4 inlineServiceInstruction 0-n warehousing_common: WarehousingServiceInstructionType Needs to be agreed if service should be used
xsd:sequence 1-1
warehousingServiceConditionCode 1-1 shared_common:CodeType To indicate Inbound scanning Inbound_Scanning Inbound_Scanning
4 warehousingInboundInstructionShipmentItem 0-n warehousing_inbound_instruction: WarehousingInboundInstructionShipmentItemType
xsd:sequence 1-1
5 lineItemNumber 1-1 xsd:positiveInteger (Numeric 4 pos) Line Number 1 The sequence number for this shipment item.
5 transactionalTradeItem 1-1 ecom_common:TransactionalTradeIt emType
xsd:sequence 1-1
6 gtin 0-1 shared_common:GTINType 17321576445188 The GS1 Identification Key used to identify trade items. The key comprises a GS1 Company Prefix, an Item Reference and Check Digit.
6 additionalTradeItemIdentification 0-n shared_common:AdditionalTradeIte mIdentificationType (Text 8 pos) Supplier's article Number
Buyer's article Number
223344
654321
Alternative means to the Global Trade Item Number to identify a trade item.
additionalTradeItemIdentificationTypeCode required restriction(xsd:string) SUPPLIER_ASSIGNED
BUYER_ASSIGNED
SUPPLIER_ASSIGNED
BUYER_ASSIGNED
Code specifying the type of additional trade item identification being provided.
6 tradeItemQuantity 0-1 shared_common:QuantityType(numeric 7 pos) Despatch quantity 9 Specification of the number of units of the trade item. To be applied when no other quantity information, such as the requested quantity or the billed quantity, is present.
measurementUnitCode required restricted(xsd:string) PCE PCE Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property. Allowed code values are specified in UN/ECE Recommendation 20 - Fully Adopted by GS1.
6 productVariantIdentifier 0-1 restriction (xsd:string) (Text 2 pos) Product variant 00 Text identifying a variant of the product, for example for promotional reasons.
6 transactionalItemData 0-n ecom_common:TransactionalItemDataType
xsd:sequence 1-1
7 batchNumber 0-1 restriction (xsd:string) (Text 6 pos) Batch Number 110621 A batch unites products or items that have undergone or are grouped together to undergo the same transformation process, not necessarily a production process.
7 bestBeforeDate 1-1 xsd:date Best Before Date 2020-06-30 The date before which the product is best used or consumed. It is a statement about quality.
7 transactionalItemWeight 0-n ecom_common:UnitMeasurementTy pe
xsd:sequence 1-1
8 measurementType 1-1 ecom_common:MeasurementTypeCodeType Frigo code, due to no appropriate code in GS1 standard OrderLineNetWeight OrderLineNetWeight Code specifying the type of measurement, for example "Gross Weight".
8 measurementValue 1-1 shared_common:MeasurementType (Numeric 11 pos (2 decimals)) Total net weight for the order line 500 Value of the attribute measured.
measurementUnitCode required restriction (xsd:string) required KGM KGM
5 logisticUnit 0-n ecom_common:LogisticUnitType Note - only one logistic unit can be handled for each order line Information on the logistic unit quantity of the trade item contained in it.
xsd:sequence 1-1
6 sscc 1-1 shared_common:SSCCType (numeric SSCC 8 pos) 950110102081858960 Serial Shipping Container Code (SSCC),the GS1 key used for the identification of logistic unit