Helsingborg – Landskronavägen 11-21

Multitemplagret för varor med hög omsättning med närhet till Norden och kontinenten

Lagrets fördelar

  • Belägget i anslutning till Sverige största importanslutning in i Norden från kontinenten
  • Belägget i anslutning till ett av Sveriges största konsumtionsområden
  • Experter på förädlingstjänster inom lagerverksamheten
  • Når Sveriges alla centrala hubbar på daglig basis

Fördelar

Vårt lager på Landskronavägen i Helsingborg är beläget i anslutning till Sveriges största importanslutning från kontinenten till Norden vilket innebär att här hanteras internationellt gods, där bl a det Europeiska nätverket för styckegods – EFN, ingår. Experter på förädlingstjänster - Detta innebär bl a infrysning, plockhantering, cross-dockning, container lossning- och lastning. Nätverk - Med dina varor på Landskronavägen har du alltid nära till ett stort inrikes nätverk med terminaler oberoende av vilken transportleverantör ni väljer.

Om Vårt lager på Landskronavägen i Helsingborg har anor tillbaka till då vårt företag startades 1950, idag med uppdaterad teknik för att skapa de temperaturzoner som lagret erbjuder. På Landskronavägen erbjuds ett fullserviceerbjudande för lagerkunder.

Certifikat och säkerhet Landskronavägen har ett AEOS tillstånd utfärdat av Tullverket. Detta innebär att Frigoscandia är en del av den internationella leveranskedjan (att man har säkrat ett steg bakåt, samt framåt i denna) samt att man uppfyller krav om säkerhet och skydd. Tullverket tilldelar företaget AEO-tillståndet efter att ha granskat att alla villkor och kriterier är uppfyllda. En AEO-status är giltig inom hela EU. BRC Storage and Distribution är en global standard för livsmedelssäkerhet. HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal.

Helsingborg

Lagrets fokus

  • Helhetsleverantör av lager och transporttjänster (Kylt/djupkylt/Fryst/Ambient)
  • Helhetsleverantör av lager och förädlingstjänster med transport/distribution med täckning inom hela SE.
  • Experter inom förädlingstjänster, upptining, infrysning m.fl.
  • Hantering av ankommande/avgående import/export ”första mottag”

Fakta

Total lagringsyta: 3000
Ledig yta: 100
Antal pallplatser: 50
Temperaturzoner: +/- 7
Upptagningsområde: Öresundsregionen
Import/export: Ja
Certifikat: BRC och AEOS
Grön el/solceller: Grön el/ej solceller
Kamerabevakning: Ja

Vill du meta mera om vårt lager Helsingborg – Landskronavägen 11-21?
Kontakta Christer Sering
christer.sering@frigoscandia.com
+4642178098