Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Den första finska trailern med solcellsmoduler driftsatt

 

Pressrelease 2023-06-21

TIP Group har nu driftsatt den första trailern vars kylaggregat drivs av solcellsmoduler från det finska företaget Valoe. Trailern kommer att ingå i Frigoscandias fordonspark och trafikera skandinaviska vägar.

Det finska företaget Valoe överlämnade den första pilottrailern till TIP den 20 juni i Juva, Finland. Ytterligare tre trailers med denna specifika solteknik kommer att driftsättas i TIP:s kapacitet under kommande månader. Under en testperiod kommer dessa trailers att samla in värdefull information från driftsystemet, vilket ger Valoe möjlighet ytterligare optimera detta framöver.

Pilottrailern har integrerade solpaneler som producerar tillräckligt med el som krävs för att driva kylsystemet. Solpanelerna är baserade på ledande baksida och uppfyller EU:s blyfria kriterier enligt RoHS-direktivet. Modulerna är monterade på ett fäst- och kylelement i aluminium, vilket gör modulerna enkla att installera och byta ut.

Gemensamt mål för fossilfria vägtransporter

De tre företagen Valoe, TIP och Frigoscandia delar ett gemensamt mål om att främja miljövänliga logistik. I januari 2023 inledde Valoe och TIP ett samarbete som syftade till att uppnå renare vägtransporter. Som nyckelaktör inom transportbranschen har TIP åtagit sig att minska sin klimatpåverkan och har satt upp ambitiösa mål för att minimera CO2-utsläppen och dieselförbrukningen från sina kylaggregat.

-TIP har mer än 16 000 kylenheter globalt. Vi spelar en viktig roll i branschen och strävar efter att minska påverkan på klimatet. I de nya kyltrailers kan vi avstå från att använda diesel helt och hållet samt ligga i framkant när det gäller att implementera mer miljövänlig teknik inom transportsektorn, säger Rogier Laan, VP Sales and Marketing på TIP.

-Varje del i minskad klimatpåverkan bidrar till vårt mål om en fossilfri verksamhet och vi välkomnar ny teknik för att testa och utvärdera bästa praxis för hållbar livsmedelslogistik, säger Peter Haveneth, VD Frigoscandia

Iikka Savisalo, VD på Valoe: Valoe har arbetat hårt med att fokusera på utveckling och introduktion av solcellsteknik för mobilitetsapplikationer. Ett av de första rörliga segmenten är tempererade transporter där solteknik kan implementeras väl. Vi är stolta över att samarbeta med så respekterade företag som TIP Group och Frigoscandia. Tillsammans ser vi fram emot att förverkliga fossilfria transporter.