Semper och GKT investerar i fossilfria transporter i Götene