Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Pressmeddelande 2023-06-01

Semper och GKT investerar i fossilfria transporter i Götene

Idag börjar en ny eldriven lastbil att rulla i Götene. Initiativet är ett samarbete mellan Semper och Götene kyltransporter (GKT), för transport av färdigvaror och förpackningsmaterial mellan Semper produktionsanläggning och företagets lokala distributionscenter i Götene. Detta är ett viktigt steg i resan mot fossilfria transporter.

Den nya lastbilen får sin el från vattenkraft. Den ersätter en dieseldriven föregångare och kommer fort- satt att rulla varje vardag, året runt.
– Genom det här gör vi något positivt för klimatet 260 dagar om året. Vi valde att elektrifiera denna transportsträcka eftersom vår största produktionsvolym kommer just från fabriken i Götene. Ungefär 35 procent av allt vi säljer produceras här, säger Elin Nordstedt, Head of Logistics på Semper.

Elektrifieringen av transporter mellan fabriken i Götene och distributionscentret är nästa steg i utveckl- ingen mot större hållbarhet lokalt som globalt. Redan idag används förnybar energi i fabrikens produktionsprocess.
– Att kunna förlänga den fossilfria värdekedjan ett steg till genom att förändra hur vi transporterar våra produkter till lagret är väldigt roligt. Vi är stolta över detta samarbete. Det är ett steg på vägen mot ett större mål – att neutralisera fabrikens påverkan på miljön, säger Marleen van der Wende, hållbarhets- ansvarig på Semper.

Även Peter Dahlqvist, Åkerichef Frigoscandia (moderbolag till Götene kyltransporter), är nöjd med utvecklingen.
– På GKT och inom koncernen har vi en tydlig strategi för att kunna erbjuda hållbara transporter. Att nu i samverkan med Semper integrera eldrift i transportflödet är något vi ser väldigt positivt på, säger han.

Sedan Semper startades 1939 har innovation och utveckling präglat företaget. De senaste åren har Semper investerat mer än 250 miljoner kronor i sin tillverkningsanläggning för välling, gröt och mo- dersmjölksersättning i Götene, där en stor del av företagets produkter har tillverkats sedan 1940-talet. Dessutom har Semper 2021 ytterligare stärkt sin lokala närvaro genom etableringen av ett nytt distributionscenter.


Om Götene Kyltransporter

Götene Kyltransporter AB, med huvudkontor i Götene, grundades 1977 av Ulf Johansson och bedriver transport och lagring av både tempererade och koloniala livsmedel. Bolaget förfogar över 90-talet last- bilar med efterfordon samt lager om totalt 45 000 pallplatser belägna i Götene och Lidköping.
Under 2022 förvärvade Frigoscandia Götene Kyltransporter och Kyllager i Sverige.

Om Semper
Det välkända varumärket Semper borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan starten 1939. Idag är Semper ledande aktör i Norden inom barnmat, glutenfritt och modersmjölksersättning. Huvud- kontoret ligger i Sundbyberg och produktionsanläggningar finns i Götene och Falun.