Frigoscandia
 
 
 

Instruktion (förkylning är viktigt för att snabbt få en korrekt lufttemperatur i enheten under transport)

 • Vi förkyler alltid våra enheter till kyl- eller frystemperatur när lastning sker från tempererade ytor.
 • Vid start av förkylning – tänk på att sätta upp mellanvägg/kyltäcke längst bak innan skåpet stängs. Först efter tillbackning till port när lastning ska påbörjas, så tas mellanvägg/kyltäcke ner.

Instruktioner

 • Kontrollera så vädertätningen sluter till ordentligt vid tillbackning.
 • Kontakta alltid utlastning innan lastning alternativ lossning påbörjas
 • När lastning är klar, säkerställ att portar och dörrar till utlastningen/mottaget är stängda ordentligt. Är ni ”sista man” på utlastningen/mottaget, släck även ljuset.

Instruktion (godskontroll i syfte att ha en korrekt temperatur redan vid lastning)

 • Antal transportkolli, om det finns synliga skador samt temperatur ska kontrolleras vid lastning respektive lossning.
 • Scanna och kvittera frakthandlingar (såsom fraktsedlar/lastlista)
 • Skulle något avvika är det viktigt att registrera avvikelsen i scannern alternativt på fraktsedel.
 • Alla chaufförer som kör för Frigoscandia måste ha en kalibrerad godkänd temperaturgivare tillhands för kontrollmätning vid lastning samt för egen motkontroll vid eventuell temperaturavvikelse i samband med leverans. Temperaturgivare går att beställa av torbjorn.svensson@frigoscandia.com
 • Avsändaren ansvarar för att produkten är nedkyld/nedfrusen till föreskriven transporttemperatur före lastning. Vid samlastningstrafik krävs dessutom i tillägg en temperaturreserv i produkten för att klara hela hanteringskedjan, till exempel vid temperaturkrav på produkten på max +4°C, får den hålla max +2°C vid lastning.
 • Chaufför ska alltid vid lastning genom stickprov, kontrollera produktens lastningstemperatur och notera eventuella avvikelser.
 • Temperaturkontroll ska om möjligt ske inne i ett tempererat utrymme. Tänk på att mättiden behöver vara ca 3-4 minuter om mätarna inte är förkylda.
 • Vid större avvikelse, kontakta omgående transportkontoret som ni tillhör alternativt Frigoscandias jour på 010-2799949

Instruktion (syftar till att hålla en korrekt lufttemperatur under transport)

 • Ställ in gods i rätt temperaturzon så fort som möjligt. Snabb lastning och lossning. Står du och väntar på att få backa till, tänk på att ha kylaggregatet i gång!
 • Lasta inte frostkänslig gods för nära aggregatutblåset i enheten. Tänk på att ha en god luftcirkulation i enheten. Minst 200 mm krävs.
 • Används inte bommarna så får de ej skjutas ända upp i taket!
 • Om mellanvägg ej används, undvik att placera den framför aggregatets utblås
 • Används mellanvägg, sätt stöttor som luftspalt på båda sidorna av mellanväggen
 • Kontrollera på pallarna så plastningen inte går för långt ner
 • Vid större mängd icke tempererat gods, så ska dessa sändningar lastas i separat temperaturzon, dvs inte samlastas med kylt gods.
 • Minimera tiden då bakdörrar på enheten och portar står öppna i onödan. Jobba med att använda mellanvägg/kyltäcke längst bak på enheten.

Instruktioner

 • Dubbelkolla när ni ställer in setpoint och startar aggregatet, dels att ni ställer in rätt setpoint för rätt lastutrymme, dels att aggregatet även startar som det ska.
 • Kylaggregatet ska stå på kontinuerlig drift

Rekommenderade setpoints Fryst -23°C, Kylt +2°C (varmare halvåret), Svalt +10°C

Aggregatinställning

 • C 1 i setpointens inställningar avser det främre aggregatet
 • C 2 i setpointens inställningar avser det bakre aggregatet

Trafikledningen är bemannade på alla kontor mellan 07:00 och 17:00

Helsingborg
Kardangatan 21
256 66 Helsingborg
Öppettider: Söndag 06:00 till Lördag 06:00
Trafikledning: 042-178230
Terminal: 042-178484

Göteborg
Fibervägen 2
435 33 Mölnlycke
Öppettider: Söndag 16:30 till Fredag 18:00
Trafikledning: 031-643090
Terminal: 031-643059 eller 0708-643059


Jönköping

Muttervägen 1
553 02 Jönköping
Öppettider: Söndag 17:00 till Fredag 24:00
Trafikledning: 036-4402620
Terminal: 036-3466920708-642083


Linköping

Köpetorpsgatan 6
582 78 Linköping
Öppettider: Söndag 14:30 till Lördag 06:00
Trafikledning: 013-4656240
Terminal: 013-46562340708-643079


Örebro

Vattenverksgatan 4
702 27 Örebro
Öppettider: Söndag 15:00 till Fredag 17:00
Trafikledning: 019-5000650
Terminal: 019-50007490708-679050


Stockholm

Traversvägen 12
136 50 Jordbro
Öppettider: Söndag 15:00 till Fredag 17:00
Trafikledning: 08-41080159
Terminal: 08-4108019208-410801930738-5671920738567193


Västerås
S:ta Gertruds väg
721 32 Västerås
Öppettider: Söndag – Torsdag 22:00
Stänger: Måndag – Fredag 14:00
Trafikledning: 08-41080159
Terminal: 070-9595652


Sundsvall
Timmervägen 6
857 53 Sundsvall
Öppettider: Dygnet runt (obemannad)
Trafikledning: 090-3400710
Efter kontorstid: 070-2799949


Umeå
Kabelvägen 1A
901 33 Umeå
Öppettider: Måndag – Fredag 05:00 – 17:00
Trafikledning: 090-3400710
Terminal:  090-3400714090-3400715

Kontaktuppgifter

Vi är bemannade på alla kontor mellan 07:00 och 17:00
Inrikes jour efter 17:00 för samtliga kontor: 010-2799949
Vid större olyckor eller omfattande haveri: 0708-178070