Frigoscandia
 
 
 

Så här utförs ett korrekt varumottag

Åtgärder vid en temperaturavvikelse

Kontrollera att antal transportkolli är korrekt, att det inte finns några synliga skador på godset, att skyddsplast runt pallen är hel samt utför en temperaturkontroll.

Temperaturkontroll ska genomföras i direkt anslutning till leveransen, om möjligt i en för godset korrekt omgivningstemperatur.

Temperaturkontroll ska genomföras med en förkyld, godkänd temperaturmätare, en IR-mätare får endast användas som indikator.

Vid temperaturmätning av frysta produkter, invänta tills det att mätvärdet har stabiliserat sig.
Detta tar ca 3-4 minuter.
Tänk på att addera till 2°C kallare än den uppmätta temperaturen mellan kartongerna.
Exempelvis: -18°C på termometern motsvarar en produkttemperatur på -20°C.

Om temperaturkontroll uppvisar en avvikelse ska även chauffören utföra en motmätning för att säkerställa avvikelsen. Visar medeltalet en avvikelse behövs en utökad temperaturkontroll genomföras.

Mätvärden ska då även genomföras både i pallens mitt samt på pallens motsatta sida längst ner, detta för att säkerställa hur omfattande temperaturavvikelsen är.

Vid den utökade temperaturkontrollen ska om möjligt en förstörande mätning på produkten utföras. Vid denna mätning förs termometern in i produkten. Det är viktigt att både chaufför och mottagaren medverkar.

Har godset ett högt varuvärde, kontakta varuägaren innan den förstörande mätningen genomförs.

Sändningen kvitteras av mottagaren med för och efternamn, samt en signatur i appen. Om kvittering/signering sker på fraktsedelns Tu-del ska signaturen vara läsbar.

Om chauffören ej får medverka vid lossningen av olika skäl, så ska detta noteras vid signering.

Vid all skadehantering är det viktigt att snabbt hantera godset för att minska skadans omfattning samt säkerställa livsmedelssäkerheten för att kunna tillvarata eventuella restvärden och därmed minimera risk för matsvinn.

En mottagare är alltid skyldig att förvara godset i korrekt temperatur till dess att avhämtning sker.

Måste eventuellt gods kasseras så ska Frigoscandia kontaktas innan detta görs.