Frigoscandia
 
 
 

Generellt gäller att hantering, lagring och transport av frysta och kylda livsmedel skall ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara och försämring av produktkvaliteten inte kan uppstå. Den allmänna regeln är att förpackningens angivna produkttemperatur skall hållas genom hela distributionskedjan om inget annat krävs i lagstiftning eller andra riktlinjer. Vi på Frigoscandia genomföra stickkontroller samt kontroll i de fall vi misstänker temperaturavvikelse på sändning.

Rutiner vid temperaturavvikelse

Med temperaturavvikelse menas att produkttemperaturen är högre eller lägre än för den specifika produkten lagstiftade, rekommenderade eller överenskomna. Toleransen vid temperaturmätningen är densamma som mätutrustningens noggrannhet dvs. ±0,5°C.

Icke förstörande mätning

Rutinmässig kontroll av produkttemperaturen skall i första hand utföras som en så kallad icke förstörande mätning (dvs mätning utanpå produkten/förpackningen), se rutin för kylda respektive frysta produkter nedan.

Förstörande mätning

Vid avvikelser från lagstadgade eller överenskomna produkttemperaturer där mätningarna kan komma att utgöra underlag för stoppad leverans/eller reklamation skall en förstörande mätning (dvs. mätning inuti produkten) alltid utföras. Är det ett större varuvärde, tex oxfilé stäm av med reklamationsavdelningen innan fördärvande mätning genomförs. Optimalt vid förstörande mätning så bör den endast ske i för varan korrekt omgivningstemperatur.

Åtgärder vid indikation av uppmätta temperaturavvikelser

Vid temperaturavvikelser skall antalet mätningar utökas för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. I samband med detta är det viktigt att identifiera omfattningen av avvikelsen, dvs. vilka pallar/rullburar/ytterförpackningar etc. som innehar korrekt produkttemperatur och vilka som inte har det. Vid större temperaturavvikelse som tex vid aggregathaveri eller felinställd setpoint på enhetens aggregat, ska minst 1 pall per sändning, samt minst var sjätte pall kontrolleras om det rör sig en hel bil eller släp/trailer med gods. Optimalt vid mätning för att konstatera avvikelsens omfattning så bör den endast ske i för varan korrekt omgivningstemperatur.

– Kylda livsmedel

 1. Kontrollera temperaturkravet på produkten.
  Temperaturen ska vara tryckt på förpackning samt transportetiketten.
 2. Förkyl termometern genom att sticka in den någonstans mellan kartongerna i pallen/rullvagnen.
 3. Öppna en ytterförpackning/SRS-back i det övre hörnet av pallen/rullvagnen.
  Placera termometern mellan innerförpackningar och se till att temperaturgivaren täcks så mycket som möjligt och får ordentlig kontakt med produktenIbland är det lämpligt att placera två innerförpackningar ovanpå varandra för att givaren ska få bästa kontakt.
 4. Koppla givaren till telefonen, scanna streckkoden (om inte fraktsedelsnumret finns att scanna, scanna SSCC-Numret på pallen/rullburen)välj produkttyp, invänta stabil temperatur i appen (går även att registrera in temperaturen manuellt direkt i appen). Om mätaren ej är förkyld kan detta ta upp till 3-4 minuter.
 5. Godkänd temperatur: värdet på termometern motsvarar temperaturen i produkten. Temperaturen får ej överstiger max tillåten temperatur för produkten. Acceptans på mätvärdet +- 0,5°C.  
 6. Visar mätningen avvikande temperatur, så måste fler mätningar göras diagonalt genom pallen/rullburen. Se bilden under flik diagonalmätning vid avvikelse. Om möjligt ska även en förstörande mätning i produkt genomföras.
 7. Registrera avvikelsen i Alystra. Uppdatera avvikelsen med godstyp/artikel och uppmätt temperatur. Om möjligt bifoga foto.
  *Vid lagermottag- Registrera in uppmätt temperatur i WMS systemet.
  Vid avvikelse notera även temperaturavvikelsen på fraktsedeln och be chauffören mottempa och signera avvikelsen.
  OBS! Vid större temperaturavvikelse ta kopia på fraktsedeln och informera Kundtjänst omgående.
 8. Placera godset så fort som möjligt i angiven temperaturmiljö

– Djupfrysta livsmedel

 1. Kontrollera temperaturkravet på produkten. Temperaturen ska vara tryckt på förpackningen samt transportetiketten.
 2. Förkyl termometern till 0°C genom att sticka in den någonstans mellan kartongerna i pallen/rullvagnen.
 3. Placera termometern i det övre hörnet av pallen/rullvagnen genom att sticka in den mellan det översta och näst översta kartonglavet.
 4. Se till att temperaturgivaren förs in hela vägen mellan kartongerna. Ibland fungerar inte detta för att ytterkartongerna är ojämna eller skadade. Då måste man öppna en kartong och sticka in temperaturgivaren mellan innerförpackningarna.
 5. Koppla givaren till telefonen, scanna streckkoden (om inte fraktsedelsnumret finns att scanna, scanna SSCC-Numret på pallen/rullburen)välj produkttyp, invänta stabil temperatur i appen (går även att registrera in temperaturen manuellt direkt i appen).
 6. Godkänd temperatur: vid mätning mellan kartongerna ska man dra bort 2°C från det avlästa värdet på termometern (sker automatiskt i Mobione appen)Uppmätt temperatur på -16°C motsvarar en produkttemperatur på -18°C. Acceptans på mätvärdet är +- 0,5°C.   
 7. Visar rutinkontrollen för hög temperatur måste fler mätningar göras – diagonalt genom pallen/rullburen. Se bilden under flik diagonalmätning vid avvikelse. Om möjligt ska även en förstörande mätning i produkt genomföras.
 8. Registrera avvikelsen i Alystra. Uppdatera avvikelsen med godstyp/artikel och uppmätt temperatur. Om möjligt bifoga foto.
  *Vid lagermottag- Registrera in uppmätt temperatur i WMS systemet.
  Vid avvikelse notera även temperaturavvikelsen på fraktsedeln och be chauffören mottempa och signera avvikelsen.
  OBS! Vid större temperaturavvikelse ta kopia på fraktsedeln och informera Kundtjänst omgående.
 9. Placera godset i angiven temperaturmiljö.

  Om man konstaterar att temperaturavvikelsen är kortvarig, accepteras för frysta produkter -15°C (gäller ej glass som alltid högst får hålla -18°C)

Diagonalmätning

A. Mät i pallens utsida vid ett hörn (näst översta lavet av gods).
B. Mätning i pallens centrum.
C. Mätning i motsatt hörn (näst understa lavet av gods).

 

1. Ladda ned MobiTemp App via Google Play 

2. Starta MobiTemp App 

När du laddat ned appen, klicka ”Öppna”. Appen startar också automatiskt då du ansluter mätstickan. 

3. Godkänn att appen får ta bilder med kameran och spara positioner 

4. Frivilligt steg: 

Konfigurera hantering av temperaturavvikelser 

Olika företag har olika rutiner gällande avvik. Appen är förinställd på att ej hantera avvik direkt, detta kan enkelt ändras på följande sätt: 

1. Tryck på kugghjulet överst i höger hörn på appens inloggningssida. 

2. Under ARBETSFLÖDE, kryssa i ”Hantera avvik direkt”. 

Arbetsflöde 

Under inställningar finns även möjlighet att göra förinställningar för 

• Produkttyp 

• Stoppa mätning manuellt

 

 Ställ in standardplats 

Om mätning görs vid olika platser med god GPS-mottagning, t.ex. vid lossning från bil, så ska du ej ställa in en standardplats. 

Om mätning görs på samma plats och/eller en plats med dålig mottagning, t.ex. vid mätningar 

inomhus, så ska du ställa in en standardplats. 

Du registrerar GPS position för standardplats genom att: 

1. Tryck på kugghjulet överst i höger hörn på appens inloggningssida. 

2. Välj fliken ”SYSTEM” 

3. Tryck på ”Testa GPS” 

4. Vänta tills GPS har fått en Fix position och knappen ”Set as default position” visas. 

5. Tryck på knappen ”Set as default position” 

5. Logga in I appen 

Skriv in ditt användarnamn (DemoTempAppXX) och lösenord (XXXX) 

6. Följ anvisningarna i appen för att göra temperaturkontroller enligt branschriktlinjerna