Frigoscandia
 
 
 

Kolliscannings Applikation: version 0.23

Länk till nerladdning

Lasta gods hos kund

1. Kontrollera godset;
— Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med leveransorder i app?
— Är allt gods helt och rent?
— Gör stickprov på temperatur
2. Skanna kollietikett på kolli som ska lastas
3. Ladda hem lastlista
4. Skanna på kollinivå de kollin som tillåter detta
5. Skanna via fraktsedel vid behov

1. Applikationen tillåter kolliscanning och fraktsedelscanning. Men inte i samma scanningsevent.

Vi vill alltid börja med att kolliscanna så mycket som möjligt och sedan fraktsedelsskanna det som inte tillåts kolliskannas.

3. Välj plats, alternativt skanna ditt första kolli.

4. Scannar du ett kolli, eller fraktsedel, känner appen av din lastningsplats

5. Appen laddar automatiskt in ifall där finns fler order att lasta på aktuell plats

6. Klicka på ”Skanna” och skanna in dina kollin

7. De order som inte gick att kolliscanna kommer vara gula. Välj KLAR.

8. Välj nu fraktsedel för att skanna in det som inte gick att kolliscanna

9. Skanna in de sista order på fraktsedel så att dessa blir gröna. Välj KLAR

10. Order byter status från Accepterad -> Påbörjad

Lossa gods hos kund

1. Ha din telefons gps påslagen för att e-kvittensen ska vara giltig
2. Mottagaren kontrollerar:
– Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med bokning?
– Är allt gods helt och rent?
– Utför en temperaturkontroll
3. Anser mottagaren att godset håller rätt kvalitet?
Om JA – skriv in mottagarens för- och efternamn och be om signering i appen alternativt på fraktsedeln
– Om NEJ – registrera avvikelse i appen tillsammans med mottagaren, skicka in avvikelsen (se fliken hantera avvikelse), be sedan om mottagarens namn och efternamn, få kvittens i appen av mottagaren, alternativt på fraktsedeln

1. Applikationen tillåter kolliscanning och fraktsedelscanning. Men inte i samma scanningsevent.

Vi vill alltid börja med att kolliscanna så mycket som möjligt och sedan fraktsedelsskanna det som inte tillåts kolliskannas.

3. Välj plats alternativt scanna ditt första kolli eller fraktsedel så öppnas scannern

4. Scannar du ett kolli eller fraktsedel känner appen av din lossningsplats

5. Appen laddar automatiskt in ifall där finns fler order att lossa på aktuell plats

6. Klicka på scanna för att öppna scannern, annars klicka klar.

7. Inhämta signatur samt namn på godsmottagaren, klicka Spara

8. POD (Signatur) registrerad och ordern levererad

Lossa gods på obemannad terminal


Vid oklarheter kontakta Transportjour (Se flik Jour)

 1. Kontrollera lokal larmrutin
 2. Skanna ett kollinummer för att ladda in lossningslista
 3. Skanna av de kolli som lossas via kolliscanning alternativt fraktsedel. 
 4. Lossa godset på lämplig plats i korrekt temperaturzon. Blanda inte med annat gods
 5. Finns avvikelser registrerar – se flik hantera avvikelser
 6. Vid avslutad lossning klicka “Klar”

1. Skanna ett kolli på platsen och ladda hem lossningslistan

3. Skanna av kollin mot lossningslista

4. När allt är lossat klicka klar för att färdigställa lossningen.

Lasta Terminal

 1. Avisera ankomst hos terminal-administratör / trafikledning
 2. Hämta ut din lastlista hos terminalexpeditionen
 3. Skanna ett kolli som står i din ranka för att ladda hem den digitala lastlistan
 4. Skanna via kolliskanning de order du ska hämta
 5. Vid behov komplettera med fraktsedelsskanning

1. Scanna ett kolli som står i din ranka, alternativt välj via lastningsplatsplats, ladda in lastlistan.

2. Allt efter kollin scannas in blir dessa gröna i listan och andelen kollin & fraktsedlar räknas ner

3. När alla kollin eller fraktsedlar är inskannade blir nedräkningen grön.

Klicka KLAR

4. Order i listan har nu blivit ”Påbörjad”

Lossa gods på bemannad terminal

 1. Avisera ankomst hos terminal-administratör / trafikledning 
 2. Lämna in fraktsedlar och hämta ut lossningslista 
 3. Lämna lista till terminalpersonal som prickar godset. Lossa godset på anvisad plats 
 4. Efter avslutad lossning, stäm av med terminalpersonal så att allt är korrekt och eventuella avvikelser kan kontrolleras direkt
 5. Avvikelser registreras av terminalpersonal
 6. Få kvitterad kopia av lossningslista av terminalpersonal
 7. Godset ankomstskannas av personal på anläggningen

Avvikelsekoder

Försök till inhämtning: Ska alltid användas om den bokade sändningen saknas vid lastning hos kund.
Åtgärd:  Kontakta närmaste trafikkontor för info.

Försök till utleverans:  Ska alltid användas då kund inte kan ta emot sändningen.
Åtgärd:  Kontakta närmaste trafikkontor för nya instruktioner.

Bristande/saknad fraktsedel/kollimärkning:  Används alltid när fraktsedel inte finns vid lastning hos kund.
Åtgärd: Prata med avsändare eller närmaste trafik/terminalkontor för ny utskrift.

Väntetid:  Ska alltid användas då sändning inte är klar hos kund och i de fall det uppstår väntetid vid lossning hos mottagaren.
Åtgärd: Informera närmaste trafikkontor och invänta nya instruktioner.

Temperatur-avvikelse:  Ska alltid användas när kontrollmätning avviker mot bokningens temperaturinstruktion.
Åtgärd: Registrera i app och informera närmaste trafikkontor för ny instruktion om godset ska lastas.

Produktskada / Emballageskada / Läckage: Ska alltid användas om godset är skadat.
Åtgärd: Registrera skada, särskilj mellan produktskada, emballageskada och läckage. Dokumentera med foto! Vid produkt och läckage, kontakta ditt transportkontor.

Skadad lastbärare: Registrera om lastbäraren är skadad.
Åtgärd: Välj LBA lastbärare i appen och registrera koden skadad lastbärare

Ökad eller minskad volym: När antal transportkolli och godstyp ej stämmer vid lastning.
Åtgärd: Kontakta trafikledning.

1. Klicka på trianglen uppe till höger för att öppna avvikelsemenyn

2. Scanna fraktsedelsnummer

3. Välj typ av avvikelse

4. Välj orsak (styrs av typ)

5. Vid behov, skriv in en fritext

6. Vid behov, knyt kolli-id till avvikelsen

7. Klicka på kameraknappen vid “Kollinummer” för att öppna scannern och skjut in kolli-id.

8. Klicka på “Ladda upp bild” för att ta eller bifoga bild. Välj från galleri eller ta en bild med kameran.

9. Klicka på spara för att registrera avvikelsen.

Nedanstående setpoints gäller för Frigoscandias temperaturzoner

Kylt (+2-+8°C):
Set-point: +2 °C (vintertid +3°C)

Svalt (+9°C- +15°C)
Set-point: +10 °C

Fryst: (> -18°C)
Set-Point: -23 °C

Säkerställ att korrekt setpoint ställs in på de olika aggregaten vid lastning, extra viktigt vid två olika temperaturzoner på samma ekipage

Instruktionsfilmer för scanning Frigoscandia Åkeri:

 1. Standardpall

2. Högpall

3. Halvpall

4. Kvartspall

5. Sjöpall

6. Rullbur

8. Kartong

9. Exempel på felaktig pall

Trafikledningen är bemannade på alla kontor mellan 07:00 och 17:00

Helsingborg
Kardangatan 21
256 66 Helsingborg
Öppettider: Söndag 06:00 till Lördag 06:00
Trafikledning: 042-178230
Terminal: 042-178484

Göteborg
Fibervägen 2
435 33 Mölnlycke
Öppettider: Söndag 16:30 till Fredag 18:00
Trafikledning: 031-643090
Terminal: 031-643059 eller 0708-643059


Jönköping

Muttervägen 1
553 02 Jönköping
Öppettider: Söndag 17:00 till Fredag 24:00
Trafikledning: 036-4402620
Terminal: 036-346692, 0708-642083


Linköping

Köpetorpsgatan 6
582 78 Linköping
Öppettider: Söndag 14:30 till Lördag 06:00
Trafikledning: 013-4656240
Terminal: 013-4656234, 0708-643079


Örebro

Vattenverksgatan 4
702 27 Örebro
Öppettider: Söndag 15:00 till Fredag 17:00
Trafikledning: 019-5000650
Terminal: 019-5000749, 0708-679050


Stockholm

Traversvägen 12
136 50 Jordbro
Öppettider: Söndag 15:00 till Fredag 17:00
Trafikledning: 08-41080159
Terminal: 08-41080192, 08-41080193, 0738-567192, 0738567193


Västerås
S:ta Gertruds väg
721 32 Västerås
Öppettider: Söndag – Torsdag 22:00
Stänger: Måndag – Fredag 14:00
Trafikledning: 08-41080159
Terminal: 070-9595652


Sundsvall
Timmervägen 6
857 53 Sundsvall
Öppettider: Dygnet runt (obemannad)
Trafikledning: 090-3400710
Efter kontorstid: 070-2799949


Umeå
Kabelvägen 1A
901 33 Umeå
Öppettider: Måndag – Fredag 05:00 – 17:00
Trafikledning: 090-3400710
Terminal:  090-3400714, 090-3400715

 

Helsingborg – Landskronavägen
Landskronavägen 11
252 32 Helsingborg

Avdelning ABC
Vardagar 07.00-16.00
In/Utleverans- 070-8178038, 070-8178022

Avdelning DE
Inleverans – Vardagar måndag-torsdag 06.00-21.00, Fredagar 06.00-19.00.
042-178018
Utleverans – Vardagar 07.00-17.00
042-178051, 042-178280

Helsingborg – Vasatorp
Mineralgatan 1A
SE-254 64 Helsingborg
Vardagar 07.00 – 16.00
Inleveranser – 042-178480
Utleveranser – 042-178481

Helsingborg – Ljusekulla
Frigoscandia
Kardangatan 21
SE-256 66 Helsingborg

Stockholm – Lagervägen
Lagervägen 11
136 50 Jordbro
Vardagar 07.00 – 17.00
Mottag 08- 57859107
Utleverans 08-57859057

Stockholm – Lillsjövägen (Picadeli)
Lillsjövägen 50
136 50 Jordbro
Mån – Tor 04.30 – 21.30
Lördagar 04.30 – 13.00,  Söndagar 04.30 – 19.00
Mottag/Utleverans 070- 9122151

Göteborg
Skagerack 12
SE-418 34 Göteborg
Vardagar 07.00 – 16.00
Inleveranser 031-64 30 18
Utleveranser 031-64 30 19

Örebro
Vattenverksvägen 6
SE-702 27 Örebro
Vardagar 07.00-16.00
In och utleveranser 019-5000600

Bjuv
Billesholmsvägen 6
267 40 Bjuv
Vardagar 07.00 – 15.30
Inleveranser – 042-490 61 10
Utleveranser – 0709-59 56 51

Kumla
Västra Drottninggatan 40
SE-692 33 Kumla
Vardagar: 07:00-16:00
In/Utleveranser: 019-587023

Kontaktuppgifter

Vi är bemannade på alla kontor mellan 07:00 och 17:00
Inrikes jour efter 17:00 för samtliga kontor: 010-2799949
Vid större olyckor eller omfattande haveri: 0708-178070