Frigoscandia
 
 
 

Processansvarig:
Picadeli Kundansvarig

Om processansvarig ser att process behöver uppdateras eller ny process behöver skapas:

1. Kontakta:

 • Pierre Nilsson, pierre.nilsson@frigoscandia.com (Då Processansvarig är lagerchef),
 • Magnus Berglund, magnus.berglund@frigoscandia.com (Då processansvarig är transport)
 • Kundansvarig för övriga processer.

Vid intern process:
Säkerställer ansvarig ovan att ändringen är okej att genomföra för alla parter (lager, transport, kundservice, kundtjänst osv).
Detta för att vi inte ska suboptimera utan hitta den bästa helheltslösningen.

Vid extern process (involverar/påverkar Picadeli):
De meddelar även Picadeli vilken ändring som behöver göras och varför.
Picadeli återkopplar ett godkännande.

2. Uppdatering av process

Meddela administratör av SOP att:

 • en ändring önskas,
 • att Picadeli godkänt ändringen (om extern process) och
 • vad de önskar att den nya processen är.

3. Följ upp att arbetet görs enligt nya processen

 • Pierre/Magnus/Kundansvarig följer upp att verksamheten arbetar enligt de nya processerna

Processansvarig:
Picadeli kundansvarig

1. Kvalitetsuppföljningsfil uppdateras

Ansvarig: 
FS Capacity

Utförande:
Data från föregående kvartal uppdateras och skickas till alla interna inom FS som är inbjudna till kvartalsmötet.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Kvalitetssäkra datat

Ansvarig:
FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation

Utförande:
Respektive person går igenom datat som är relaterat till deras arbete för att säkerställa att det är korrekt data som visas i filen.

När datat ser bra att skickas bekräftelse till FS kundansvarig så han/hon kan börja förbereda material till kvartalsmötet.

Följande KPIer förbereds till mötet:

 • Volymutveckling sändningar och kg 2021-2023 – Magnus
 • KPI total kvalitet – Fredrik/Malin/Annika
 • Unika order påverkade av reklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Registrerade reklamationer inkl. volym i rader – Fredrik/Malin/Annika
 • Lagerkvalitet för Helsingborg – Cedric
 • Lagerkvalitet för Jordbro – Karim
 • Lagerreklamationer för Helsingborg WH – Cedric
 • Lagerreklamationer för Jordbro WH – Karim/Hans
 • Mixed claims – Ta bort?
 • Transportkvalitet – bifallna rader för transportreklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Transportkvalitet – påverkade order mot antal levererade – Magnus
 • KPI scanning – Magnus
 • KPI leveransprecision – Magnus
 • Volymutveckling sändningar och kg 2019 /2022 /2023 – Magnus
 • Volymutveckling order och orderrader 2019-2022 – Magnus

Övrigt:

Krav:

3. Förbered PP till månadsmöte

Ansvarig:
FS Kundansvarig

Utförande:
Utifrån datat i filen som blivit godkänd så förbereder kundansvarig material som ska visas och presenteras.

Övrigt:

Krav:

4. Kommentera siffrorna i PPn

Ansvarig:
FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation

Utförande:
Respektive ansvarig går sedan in i filen och kompletterar med kommentarer kring den statistik som visas för deras avdelning.

Följande KPIer förbereds till mötet:

 • Volymutveckling sändningar och kg 2021-2023 – Magnus
 • KPI total kvalitet – Fredrik/Malin/Annika
 • Unika order påverkade av reklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Registrerade reklamationer inkl. volym i rader – Fredrik/Malin/Annika
 • Lagerkvalitet för Helsingborg – Cedric
 • Lagerkvalitet för Jordbro – Karim
 • Lagerreklamationer för Helsingborg WH – Cedric
 • Lagerreklamationer för Jordbro WH – Karim/Hans
 • Mixed claims – Ta bort?
 • Transportkvalitet – bifallna rader för transportreklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Transportkvalitet – påverkade order mot antal levererade – Magnus
 • KPI scanning – Magnus
 • KPI leveransprecision – Magnus
 • Volymutveckling sändningar och kg 2019 /2022 /2023 – Magnus
 • Volymutveckling order och orderrader 2019-2022 – Magnus

Övrigt:

Krav:

5. Internt förmöte FS

Ansvarig:
FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation / FS Kundansvarig / FS COO Transport / FS COO Lager

Utförande:
Inför mötet träffas FS internt och går igenom hur månaden sett ut och vilka punkter man vill lyfta och förklara för Picadeli.

Övrigt:

Krav:

6. Möte FS och Picadeli

Ansvarig:
FS Kundansvarig /FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation / Picadeli / FS COO Transport / FS COO Lager

Utförande:
På kvartalsmötet går man igenom möjliga utvecklingmöjligheter som kan baseras på dataunderlaget i PPn.

Utvecklingsmöjligheter dokumenteras av FS Kundansvarig och följs upp på kommande kvartalsmöte.

På detta möte är en punkt också lagerjusteringar och reklamationer som ska gås igenom och stängas.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Picadeli kundansvarig

1. Kvalitetsuppföljningsfil uppdateras

Ansvarig: 
FS Capacity

Utförande:
Data från föregående månad uppdateras och skickas till alla interna inom FS som är inbjudna till månadsmötet.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Kvalitetssäkra datat

Ansvarig:
FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation

Utförande:
Respektive person går igenom datat som är relaterat till deras arbete för att säkerställa att det är korrekt data som visas i filen.

När datat ser bra att skickas bekräftelse till FS kundansvarig så han/hon kan börja förbereda material till månadsmötet.

Följande KPIer förbereds till mötet:

 • Volymutveckling sändningar och kg 2021-2023 – Magnus
 • KPI total kvalitet – Fredrik/Malin/Annika
 • Unika order påverkade av reklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Registrerade reklamationer inkl. volym i rader – Fredrik/Malin/Annika
 • Lagerkvalitet för Helsingborg – Cedric
 • Lagerkvalitet för Jordbro – Karim
 • Lagerreklamationer för Helsingborg WH – Cedric
 • Lagerreklamationer för Jordbro WH – Karim/Hans
 • Mixed claims – Ta bort?
 • Transportkvalitet – bifallna rader för transportreklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Transportkvalitet – påverkade order mot antal levererade – Magnus
 • KPI scanning – Magnus
 • KPI leveransprecision – Magnus
 • Volymutveckling sändningar och kg 2019 /2022 /2023 – Magnus
 • Volymutveckling order och orderrader 2019-2022 – Magnus

Övrigt:

Krav:

3. Förbered PP till månadsmöte

Ansvarig:
FS Kundansvarig

Utförande:
Utifrån datat i filen som blivit godkänd så förbereder kundansvarig material som ska visas och presenteras.

Övrigt:

Krav:

4. Kommentera siffrorna i PPn

Ansvarig:
FS Kundansvarig / FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation

Utförande:
Respektive ansvarig går sedan in i filen och kompletterar med kommentarer kring den statistik som visas för deras avdelning.

 • Volymutveckling sändningar och kg 2021-2023 – Magnus
 • KPI total kvalitet – Fredrik/Malin/Annika
 • Unika order påverkade av reklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Registrerade reklamationer inkl. volym i rader – Fredrik/Malin/Annika
 • Lagerkvalitet för Helsingborg – Cedric
 • Lagerkvalitet för Jordbro – Karim
 • Lagerreklamationer för Helsingborg WH – Cedric
 • Lagerreklamationer för Jordbro WH – Karim/Hans
 • Mixed claims – Ta bort?
 • Transportkvalitet – bifallna rader för transportreklamationer – Fredrik/Malin/Annika
 • Transportkvalitet – påverkade order mot antal levererade – Magnus
 • KPI scanning – Magnus
 • KPI leveransprecision – Magnus
 • Volymutveckling sändningar och kg 2019 /2022 /2023 – Magnus
 • Volymutveckling order och orderrader 2019-2022 – Magnus

Övrigt:

Krav:

5. Internt förmöte FS

Ansvarig:
FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation / FS Kundansvarig

Utförande:
Inför mötet träffas FS internt och går igenom hur månaden sett ut och vilka punkter man vill lyfta och förklara för Picadeli.

Övrigt:

Krav:

6. Möte FS och Picadeli

Ansvarig:
FS Kundansvarig /FS Picadeli ansvarig transport / FS Picadeli ansvarig lager / FS Reklamation / Picadeli

Utförande:
På månadsmötet går man igenom möjliga utvecklingmöjligheter som kan baseras på dataunderlaget i PPn.

Utvecklingsmöjligheter dokumenteras av FS Kundansvarig och följs upp på kommande månadsmöte.

På detta möte är en punkt också lagerjusteringar och reklamationer som ska gås igenom och stängas.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Picadeli kundansvarig

1. Prognosfil och KPIer uppdateras

Ansvarig: 
FS Capacity / Picadeli

Utförande:
Data från föregående vecka uppdateras.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Veckomöte

Ansvarig:
FS Picadeli Kundansvarig / FS Picadeli ansvarig transport / FS Lagerchef/ FS Förman Lager / FS kundservice / Picadeli

Utförande:

 • Sammanfattning av den gångna veckans utfall i fråga om KPI’er och ärenden
 • Utfall & Analys av KPI-utfall samt förslag till åtgärder för CIP
 • Status på åtgärdspunkter från föregående möte
 • Aktiviteter & information påverkande affären
 • Delning av information & status kring aktiviteter och faktorer som påverkar de kommande veckornas arbete som påverkar affären
 • Överenskommelse och sammanfattning av åtgärdspunkter

Övrigt:

Krav:

3. Protokoll från veckomöte

Ansvarig:
FS Kundansvarig

Utförande:
Det som överenskommits på veckomötet sammanställs och protokoll skickas ut till alla som är inbjudna till mötet.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Transport ansvarig

1. Öppna teamsmappen

Ansvarig: 
FS Transport

Utförande:

Gå till teamsmappen ”SCM Kunder” och klicka på ”Picadeli”
I teamsmappen går man vidare genom mapparna nedan för att hitta filerna:
Drift
KPIer
Leveransprecision
Leveransprecision
Leveransprecision 2023
Aktuell månad.

Här finns filerna
”Picadeli – Leveransprecision Vecka XX”
och filen
”DOT INTERN – vecka XX”

Filerna ska kopieras veckovis, med nya veckans nummer i filnamnet.

Övrigt:
Här finns Leveransprecisionsfilen upplagd endast för historik.

Krav:

2. Skapa ny DOT-fil

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Öppna senaste filen DOT INTERN.
Döp om med rätt veckonummer.

Övrigt:
Gör detta på måndagen så all skanning är avslutad.

Krav:

3. Hämta data till DOT-fil

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Hämtar från FAS genom att i fliken ”Kontroll”:

Flytta intervall så att aktuell vecka är inom tidsintervallet.

Tryck på Uppdatera.

Övrigt:
Behövs ett FAS inlogg och installerad ODBC-koppling mellan FAS och Excel för att kunna hämta data.

Krav:

4. Hämta data från Alystra

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

I Alystra hämtas ytterligare data från ”Applikation 301: Sökorder”.

Fyll i kundnummer (14000753),
datum från fre-tor.
Tryck sök.

I datat som kommer fram:
Ta bort status makulerad.

Tryck export.

Döp filen med nytt veckonamn.

Spara.

Övrigt:
Visar kundorder när order läggs, inte när de leverereas. 

Krav:

5. Lägg till data i DOT-fil

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Öppna den exporterade filen från Alystra i en excelfil.

Markera och kopiera de tre sista kolumnerna:
”Sedelnummer”, ”Klar tid” och ””har signatur”.

Datat i den sparade filen ska läggas till i DOT-filen i fliken ”LeveransTimestamp – JBR&HBG”

Övrigt:

Krav:

6. Ändra från engelska till svenska

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Datat som klistrats in skrivs in på engelska i kolumn 3.

Använd funktionen ”Ersätt” och ändra från false till FALSK och true till SANT.
Viktigt med stora bokstäver.

Övrigt:
Sant betyder att godset skannats med appen.

Krav:

7. Uppdatera data i fliken Deep

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Gå till fliken Deep, Tryck data och uppdatera alla i menyn längst upp.

Övrigt:
Matchar fraktsedelsnummer med data från FAS.

Krav:

8. Öppna teamsmapp

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

I teamsmappen ”Picadeli Produktion” och under ”General” och ”05. Leveransprecision Picadeli”
hittas filen
”Picadeli – Leveransprecision Vecka XX”

Filen ska kopieras veckovis, med nya veckans nummer i filnamnet.
Öppna filen i skrivbordsappen.

Övrigt:
Här hämtas senaste filen med terminalernas kommentarer.

Krav:

9. Kopiera data från DOT-fil

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Öppna DOT-filen som är skapad för samma vecka.

En ny datafil skapas genom att gå till fliken Deep och skrolla längst ner i den vänstra tabellen. Dubbelklicka i totalsumman i kolumen som heter ”inte för sent”

En ny flik öppnas då.

Ta bort kolumnerna:
Start leveranstid
Start leveransfönster,
Start dot,
DOT tid.

Filtrera även så filen bara visar aktuell leveransvecka.

Om Gävle (eller annan terminal som inte skannar) dyker upp i listan så ändra datat till FALSK istället för sant manuellt.

Kopiera datat.

Övrigt:

Krav:

10. Lägg till data i flik “Data”

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

I leveransprecisionsfilen ta fram fliken ”Data” som är dold.

Gå till flik Data.

Klistra in (längst ner och längst till vänster) det som kopierats från DOT-filen.

Dölj Data-fliken.

Uppdatera data i fliken Analys sändningsnivå och Analys leveransnivå för att få fram ny vecka.

Övrigt:

Krav:

11. Lägg till data i flik “Aktuell uppföljning”

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Under fliken “Analys sändningsnivå”.
Välj aktuell vecka.
Markera en ruta i pivottabellen. Då blir det möjligt att välja Pivottabellanalys.
I menyn längst upp välj pivottabellanalys, lägg till “Dot Tid” från fältlistan i pivot (pivottabellfält) som en ny rad.
Sortera fram alla som har 0 i kolumnen och som är missade att leverera i rätt tidsfönster.

Markera och kopiera godsadress och leverans.

Gå till flik ”aktuell uppföljning”.

Ta bort ev filtrering.

Klistra in i fliken aktuell uppföljning längst till vänster. Övrig data uppdateras själv

Övrigt:

Krav:

12. Återställ filen

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Nollställ filter – i fliken “Analys sändningsnivå”.

Återställ sedan filen genom att ta bort Dot tid kolumnen.

Övrigt:

Krav:

13. Dela Leveransprecisionsfilen internt och externt via mail

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Skicka två mail, ett internt och ett externt med graf som visar de 4 senaste veckornas leveransprecision och bifoga länk (internt) eller fil (externt) ”Picadeli leveransprecision vecka XX” i mailet.

Övrigt:

Filen får ej överstiga 26 mb

Krav:

Processansvarig:
FS Transport ansvarig

1. Trafikkontoren mottager mail med länk till Leveransprecisionsfilen

Ansvarig: 
FS Transport

Utförande:
I teamsmappen ”Picadeli Produktion” och under ”General” och ”05. Leveransprecision Picadeli”
hittas filerna
”Picadeli – Leveransprecision Vecka XX”

Övrigt:
Filen delas med kontoren via teams varje måndag förmiddag.

Krav:

2. Trafikkontor fyller i information i filen

Ansvarig:
FS Trafikkontor

Utförande:
Trafikkontoren går in i filen via teams och fyller i orsaker till att man inte varit i tid osv.

Övrigt:
Detta ska vara uppdaterat senast onsdag samma vecka som utskicket gjorts.

Krav:

3. Möte med terminaler

Ansvarig:
FS Transport ansvarig

Utförande:
Picadelis kontaktperson på FS angående transportrelaterade frågor har möte med vardera trafikkontor och går igenom filen med dem varannan vecka.

Målet med dessa möten är att hitta utvecklingsmöjligheter och höja leveransprecisionen.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

Dagen före plock:

9.30 – Orderstopp för inkommande behovsinitierade produkter och Food to go

14.00 – Utorder (lagerlagt, behovsinitierat och food to go) ska ha nått FS (Söndagsorder måste inkomma tidigare – kl 12.00 på fredagar). Förplock påbörjas av de order som inkommit. Kan inkomma senare order.

17.00 – Behovsinitierade produkter Salico lastas hos leverantör för leverans i Helsingborg strax därefter

23.30 – (Ut)orderstopp för lagerlagda produkter

Plockdagen:

03.00 – Behovsinitierat gods (SSK och Salico) lossas i Jordbro

04.00 – Alla Food to go & behovsinitierade produkter ska lossas senast kl 4.00. Mottag av gods, utskrift av plocklistor, påfyllningar körs i Ljusekulla, sortering av food to go.

06.00 – Plock påbörjas Tis, tors, sön (Övriga dagar kl 7.00)

07.00 – Tilläggsorder ska ha nått FS. Utskrift av plocklistor för tilläggsorder.

Processansvarig:
FS Lagerchef

1. Justering i Picadelis ERP

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Masterdata uppdateras i Picadelis ERP

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Fil med masterdata skickas

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Filen skickas till FS Lager på Frigoscandia
Den nya informationen skickas till Frigoscandia

Picadeli skickar filen ”artikelregister” till nedan adresser vid förändringar av befintliga artiklar samt vid nyupplägg av artiklar.
Utgående artiklar skickas av Picadeli till samma adresser så att artikelregistret kan rensas.

Uppdatering av sortimentet görs ca 3-5 gånger per år.

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:
Ny artikelinformation skickas skriftligen minst 15 dagar före och 30 dagar innan om artikeln inte ska ingå i sortimentet längre.

Krav:

3. Upplägg / rensning i WMS

Ansvarig:
FS Kundtjänst i Helsingborg respektive Jordbro

Utförande:
Artiklarna läggs upp av respektive lager i WMS för att finnas upplagda när godset ankommer.

Övrigt:
Om ett artikelnummer av någon anledning inte ligger upplagt i WMS när mottaget ska göras, kontrolleras tidigare utskick av artikelregistret för att se om den finns med där, om inte kontaktas purchasing@picadeli.se hos Picadeli som förser lagret med artikelinformation.

En utgående artikel kan först makuleras i WMS när den sista plockade ordern är fakturerad.

Krav:

4. Återkoppla

Ansvarig:
FS Kundtjänst i Helsingborg respektive Jordbro

Utförande:
Svarar tillbaka till Picadeli att masterdata finns inlagt i systemet

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Kundservice

1. Uppdatering i Picadelis ERP

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Masterdata för ny leverantör till Picdeli läggs in i Picadelis ERP

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Fil med masterdata skickas

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Leverantörer skickas med i Masterdatafilen och kopplas där till de artiklar som ska plockas ifrån.

Ingen inskrivning av denna information görs hos FS, men informationen om artikelns leverantör går att hitta i denna lista.

Picadeli ska meddela FS vilka nya leverantörer som finns och om FS ska köra transporten. I dessa fall behöver Picadeli meddela FS med en veckas framförhållning.

Om FS ska köra transporten måste även FS Kundservice kontaktas om detta.

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Om FS kör transporten
  kundservice.frigo.se@frigoscandia.com

Övrigt:
Se filen ”MASTERDATA – NYA/UTGÅENDE ARTIKLAR”

Krav:

3. Uppläggning av kund i TA-Connect

Ansvarig: 
FS Kundservice

Utförande:
Om FS ska köra transporten från den nya leverantören till Lagerna måste de läggas upp som kund i TA-connect med Picadeli som fraktbetalare.

Kundservice kontaktar då kundsupport för upplägg.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Picadeli måste lämna leverantörens kontaktuppgifter till FS, så detta arbete kan påbörjas mellan FS och leverantören.

Processansvarig:
FS Kundservice

1. Picadeli frågar FS om ny kunds möjliga leveranstider

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Avisering av ny kund ska göras av Picadeli.

Picadeli kontaktar FSs kundservice och frågar vilka dagar i veckan FS kan leverera och om FS kan leverera förmiddag eller eftermiddag.

Picadeli ska även meddela om det är någon butik som FS inte ska köra till längre.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com
010-27 999 22

Övrigt:
Ny kundinformation måste skickas minst 3 veckor före första leveransdag. (Informationen ska också innehålla butiker och orter till denna kund) Även kunder som inte är aktuella längre ska Picadeli meddela FS om.

Information om vilken tid kunden ska leverera gods ska finnas i masterdatan för kunden och följa med kundorder så FS kan få med denna information till följesedel och fraktsedel.

Krav:

2. FS Kundservice kontaktar berört trafikkontor

Ansvarig:
FS kundservice

Utförande:

Kundservice ber berört trafikkontor kontrollera att vi kan leverera till önskad butik och i så fall också vilka dagar och tider det är möjligt att leverera dit.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. FS Trafikkontor återkopplar

Ansvarig:
FS Trafikkontor

Utförande:

Trafikkontor kontrollerar om det går att leverera till önskad butik och i så fall också vilka dagar och tider det är möjligt att leverera dit.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. FS återkopplar svar angående leveranstider

Ansvarig:
FS kundservice

Utförande:

Om det är ok att leverera till butiken återkopplar FS Kundservice till Picadeli en transportplan och tidsfönster.

Kontakt:
support@picadeli.se

Övrigt:

Krav:

5. Picadeli uppdaterar i ERP och dokument

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli lägger upp kunden i sitt ERP-system och uppdaterar även det dokument som sammanställer överenskomna Butiker och Leveranstidpunkter mellan FS och Picadeli.

Övrigt:

Krav:

6. Picadeli skickar ut ny lista

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Den uppdaterade listan ska skicaks till FS Kundservice.
Detta görs varannan vecka.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@Frigoscandia.com
010-27 999 22

Övrigt:

Krav:

7. Informera internt inom FS

Ansvarig:
FS Kundservice

Utförande:
Kundservice informerar internt till FS Transport och FS Lager om tillkommande eller borttagna godsmottagare till nedan mottagare under kontakt.

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Transport:
  Magnus.berglund@frigoscandia.com
  och
  ct.frigo.se@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:

8. Informera internt inom FS

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Transport dubbelkollar att postnummer finns i befintlig körtur i FAS och meddelar lager vilken körtur den ska läggas till i om den inte finns i någon nuvarande körtur.

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:

Krav:

9. Uppdatera körtur i WMS

Ansvarig:
FS Lager

Utförande:
Informationen som skickas inkluderar vilket postnummer den nya kunden har.
Om Transport meddelar lager att det är ett nytt postnummer så uppdaterar lagerpersonal tur i WMS.

Kontakt:

Övrigt:
Transport styr vilka körturer som ska gälla.
Lager får inte bestämma eller ändra körturer utan att involvera transport.
Körturer läggs upp för att effektivisera terminalhanteringen.

Krav:

10. Uppdatera masterturlista i DOT intern

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:

Uppdatera fliken masterturlista i DOT intern filen i teamsmappen “SCM Kunder”. Och uppdatera leveransprecisionsfilen i fliken ”Val”.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Picadeli gör transportbokning

Ansvarig:
Picadeli / Picadelis leverantörer

Utförande:
Picadelis leverantör gör en transportbokning i TA-connect.
Picadeli gör transportbokning för leverantören Bosphorus.
Om det uppstår frågor kring transporten, om FS kör transporten, kan FSs kundservice kontaktas. Om det är utanför vanliga arbetstider görs en vidarehänvisning direkt till jouren. Om det är annan transportör kontaktas den som är ansvarig för transporten.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com
010-27 999 22

Övrigt:
Info som behövs om frågor ställs till FSs kundservice om problem uppstått:
Leverantörens avsändningsort är viktig information vid frågor intransporter.

Krav:

2. Mail-avisering skickas till FS

Ansvarig:
Picadeli / Picadelis leverantörer

Utförande:
Gods ska aviseras via mail senast kl 12 dagen före inleverans.
Aviseringar som överstiger 10 pallar måste aviseras 48 h före ankomst.

Kontakt:
Gods till Ljusekulla-anläggningen
Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
Gods till Landskronavägen-anläggningen
Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
Gods till Jordbro-anläggningen
BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:
Om ingen avisering gjorts planeras bilen in med hänsyn till fastställd lossningsplan på bästa möjliga slottid.

Krav:
Aviseringen ska innehålla information om avsändare, kund, antal pall, trailernummer, temperatur och önskad tid.
Information om bäst-före och parti är också önskat.

Processansvarig:
Lagerchef

1. Avisering

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:

Avisering inkommer med EDI som inköpsorder.

Övrigt:

Om skickad avisering behöver tas bort ska Picadeli skicka mail till FS med info om detta.

Krav:
Avisering via mail ska göras senast kl 12 dagen innan lossning.
Aviseringar som överstiger 10 pallar måste aviseras 48 h före ankomst.

2. Lossning

Ansvarig:
Transportör eller FS Lagerpersonal

Utförande:
Samtliga inkommande inrikesvolymer lossas och ställs upp av ankommande transportör.
Lossning av utrikesvolymer skall utföras av FSs personal.

Övrigt:


Krav:

3. Temperaturkontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Genomförs på samtliga sändningar. Resultatet av dessa mätningar antecknas och registreras även i WMS i samband med godsregistreringen.
Kontrollen utförs enligt riktlinjer från Livsmedelsverket.

Övrigt:

Portabla termometrar och kalibreringstjänster tillhandahålls av FS.

Krav:

Krav vid inleverans är som högst -18°C för frysta varor och 6°C för kylda varor

4. Mottagskontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Okulär besiktning av samtligt gods genomförs och eventuella skador registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
Okulär besiktning av samtliga lastbärare genomförs och godkända respektive ej godkända EUR-pallar registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
Fraktdokument jämförs med de levererade pallarna, med information såsom artikel, antal ytterförpackningar, bäst före-datum, batch osv.

Övrigt:
Om fel upptäcks ska Picadeli kontaktas på mail: purchasing@picadeli.se

Krav:

Pall in är märkt enligt GS1-128. Annars utför FS tilläggstjänsten att etikettera pall enligt GS1-128.

5. Godsregistrering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Mottagspersonal tar emot och skriver in samtliga volymer som ankommit till lagret i WMS.
Då FS måste görs detta steg i vissa fall innan steg 2 Lossning.
Food to go backarna ändrar antal till faktiskt levererat antal SRS-backar. Ordern som inkommer via EDI har endast ett fiktivt nummer.

Dock är antal styckartiklar i EDI-ordern det som faktiskt ska levereras (SSK).

Övrigt:

Ordernummer på följesedel/fraktsedel ska stämma överrens med nummer på EDI-aviseringen.
Antalet styckartiklar som levereras fysiskt för SSK måste stämma överens med EDI-ordern.

Krav:

Om inleveransavisering eller ordernummer saknas kontaktas inköpsavdelning om det är dagtid. Övrig tid tittar FS i första hand i FSs WMS om det finns en inköpsorder på dem artiklarna. Behövs artiklar till plock kan FS ta in det manuellt och Picadeli får registrera det på sin sida efteråt. Att resta produkter i ett sådant läge ska vi inte. Är det inte brådskande kan FS avvakta med mottaget.

6. Inlagring

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

För lagerlagda produkter läser Truckförare palletikett och lagrar in godset på lagringsplats.
Behovsartiklar körs direkt till plockplats.
Food to go (SSK) artiklarna sorteras upp per artikel.
Food to go (Carolines kök) sorteras upp per mottagare.

Mottagspersonal avslutar inskrivning av inleveransen.
WMS återrapporterar till Picadelis ERP godset som ankommit.
Saldot är efter detta steg tillgängligt för orderläggning.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Avisering

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Leveransavisering för när bilarna ska ankomma skickas ej för det behovsinitierade godset.
Här finns fasta tider uppsatta.

Vad som ska inkomma med bilarna skickas till FS med EDI för allt.
Följesedel finns med i leveranserna från alla leverantörer.
Salico skickar även följesedel på mail dagen innan leverans.

Övrigt:

Om skickad EDI-avisering behöver tas bort ska Picadeli skicka mail till FS med info om detta.

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

2. Mottag i förväg

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Volymer som ska ankomma tas emot i FS WMS för att kunna förbereda inför morgondagens plock.

Övrigt:

Krav:

3. Gods ankommer

Ansvarig:
Transportör eller FS Lagerpersonal

Utförande:
Samtliga inkommande inrikesvolymer lossas och ställs upp av ankommande transportör.
Lossning av utrikesvolymer skall utföras av FSs personal.

Övrigt:


Krav:

4. Temperaturkontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Genomförs på samtliga sändningar. Resultatet av dessa mätningar antecknas och registreras även i WMS i samband med godsregistreringen.
Kontrollen utförs enligt riktlinjer från Livsmedelsverket.

Övrigt:

Portabla termometrar och kalibreringstjänster tillhandahålls av FS.

Krav:

Krav vid inleverans är som högst -18°C för frysta varor och 6°C för kylda varor

5. Mottagskontroll

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Okulär besiktning av samtligt gods genomförs och eventuella skador registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
Okulär besiktning av samtliga lastbärare genomförs och godkända respektive ej godkända EUR-pallar registreras på fraktsedel, i WMS och godkänns av levererande chaufför.
Fraktdokument jämförs med de levererade pallarna, med information såsom artikel, antal ytterförpackningar, bäst före-datum, batch osv.

Övrigt:
Om fel upptäcks ska Picadeli kontaktas på mail: purchasing@picadeli.se

Krav:

Pall in är märkt enligt GS1-128. Annars utför FS tilläggstjänsten att etikettera pall enligt GS1-128.

6. Godsregistrering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Godset är redan mottaget i förväg.

Om antalet som tas emot skiljer sig mot det som är mottaget i förväg ska en mottagsrättelse göras i FAS (RÄMOTT)
Detta görs både om det är ett lägre eller högre saldo jämfört med vad som aviserats i förväg.

För food to go backarna från SSK ändras antal till faktiskt levererat antal SRS-backar. Ordern som inkommer via EDI har endast ett fiktivt nummer. Dock är antal styck-artiklar i EDI-ordern det som faktiskt ska levereras.

Om kartonger är sönder/krossade ska de mottagas i WMS och sedan ska en lagerjustering göras med kod 120 – leverantörskross.

Övrigt:

Ordernummer på följesedel/fraktsedel ska stämma överens med nummer på EDI-aviseringen.
Antalet styckartiklar som levereras fysiskt för SSK måste stämma överens med EDI-ordern.

Krav:

Om inleveransavisering eller ordernummer saknas kontaktas inköpsavdelning om det är dagtid. Övrig tid tittar FS i första hand i FSs WMS om det finns en inköpsorder på dem artiklarna. Behövs artiklar till plock kan FS ta in det manuellt och Picadeli får registrera det på sin sida efteråt. Att resta produkter i ett sådant läge ska vi inte. Är det inte brådskande kan FS avvakta med mottaget.

7. Inlagring

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Behovsartiklar körs direkt till plockplats.
Food to go (SSK) artiklarna sorteras upp per artikel.
Food to go (Salico) sorteras upp per artikel.

Food to go (Carolines kök) sorteras upp per mottagare.
Food to go (Bosphorus) artiklarna ankommer artikelrena och sorteras upp per mottagare.
Food to go (Mixum) sorteras upp per mottagare.
Food to go (Fiskexporten) sorteras upp per mottagare.

Mottagspersonal avslutar inskrivning av inleveransen.
WMS återrapporterar till Picadelis ERP godset som ankommit.

Saldot är efter detta steg tillgängligt för orderläggning.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Mottag av gods görs

Ansvarig:
FS Lagerpersonal /Chaufför

Utförande:
En inleverans av gods görs till ett av FS lager. Pallar ställs upp på mottagsyta.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Noterar information om pallarna på fraktsedel och antal ej godkända pall i excelfil

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal noterar på fraktsedel antalet pall som är godkända och eventuellt antalet pall som inte är godkända.
Om leverantör är med i PÖS stämplas denna och skickas till LMS.
Om leverantören inte är med i PÖS skriver lagerpersonal digitala pallkvitton i WMS som når LMS.

Lagerpersonal markerar icke godkända pallar med specifik märkning och ställs därefter åt sidan.

Notera även antalet ej godkända pall som ankommit i filen ””Picadeli WH JBO & LKA.xlsx”. Finns i team under ”Picadeli produktion” , ”Allmänt” och mappen General

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Icke godkända EUR-pall rapporteras till Picadeli

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:

Om EUR-pall inkommit som inte är godkända dokumenteras detta via EDI, WMS och i Excelfilen med pallar upplagd i teams.

Picadeli är ansvarig för att meddela och kontakta leverantören.

Kontakt:
Purchasing@picadeli.se

Övrigt:

Krav:

4. Picadeli skickar till leverantör om icke godkända pallar

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli meddelar sin leverantör om de icke-godkända EUR-pallarna.

Kontakt:

Övrigt:
Detta är viktigt för att inte Picadeli ska behöva betala för pallar som inte levererats till lager i godkänt skick.

Krav:

5. FS placerar icke godkända pall i pallhög

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
De icke godkända pallarna ställs undan på lagret, i pallhögar upp till 8 pall, då de inte får användas i verksamheten.
Undantaget är flödena för export där gods kan skickas på ej godkända pallar.
Om pallen är i för dåligt skick för att användas så ska den kasseras.
Kassationen belastar då Picadeli.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Det tillkommer en kostnad för hantering och förvaring av dessa tompallar.
På grund av brandrisk får de endast vara 1-2 dagars produktion av tompallar ståendes inomhus på lagret. Dessa måste därför hämtas löpande av Picadeli.

6. Picadeli beställer upphämtning av pall

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli ska med jämna mellanrum beställa transport för att få bort dessa icke-godkända pall som levererats till lager.

Antal på lager kan Picadeli följa i WMS och när pallantalet på respektive lager når 119 pall ska Picadeli beställa en hämtning av pall från lagret där maxgränsen nåtts.

Order skickas via EDI till Frigoscandia i samband med att hämtning ska göras.

Kontakt:

Övrigt:
Detta är viktigt då dessa pallar annars tar plats från annat gods som behöver ställas upp.

Krav:
Upphämtning av pall måste bokas minst varannan produktionsdag.

7. Uppdatera fil med ej godkända pall

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Notera antalet ej godkända pall som hämtas upp i filen ”Picadeli WH JBO & LKA.xlsx”. Finns i team under ”Picadeli produktion” , ”Allmänt” och mappen General

Chaufför som hämtar måste skriva på fraktsedel.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. SRS-backar inkommer till lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Senast kl 04.00 samma dag som plock ska allt behovsinitierat och food to go vara lossat på respektive lager.
De är förinskrivna och kommer in via EDI.
Därför inventerar respektive lager vad som inkommit och justerar saldot (rättelse) om det avviker från aviseringen.

Övrigt:
Eventuella rättelser som inte finns med på följesedel meddelas även till Picadeli på purchasing@picadeli.se

Krav:
Information angående lastbärare ska följa med kundorder

2. SRS-backar sorteras

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Beroende på leverantör så sorteras SRS-backarna upp antingen per artikel eller per mottagare.
De som sorteras upp per artikel körs till en plockplats direkt.
De som sorteras per mottagare körs till en uppställningsplats.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagring av lagerlagda volymer sker på lagringsplats.
Lagring av plockpall sker i plockområde.

Övrigt:
Frysta artiklarna ska lagras fryst och de kylda kylt.
Torra produkter registreras som kylda varor.

Krav:
Fryslagring respektive kyllagring beroende på informationen som finns om artikeln.

Processansvarig:
Lagerchef

1. Prognosfil skickas till FS

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli skickar en preliminär fil kl 12.00 och en uppdaterad kl 13.30 en datafil på antalet order som ska skickas

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:

2. FS bearbetar informationen

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS bearbetar informationen för att få en uppfattning om plocket och dess innehåll

Övrigt:

Krav:

3. FS planerar utifrån prognosen

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Informationen används för att kunna boka in personal och för att göra lagerflyttar av gods.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Order inkommer till FS

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadelis ERP skickar kundorder till FS WMS via EDI.
Samtliga kundorder överförs från Picadelis ERP till FSs WMS senast klockan 14.00 arbetsdagen innan plock som ska utföras tisdag till fredag.
Kundorder för lagerlagt som skickas efter 14.00 måste inkomma senast 23.30 samma dag och alltså dagen innan plocket görs (mån-fredag).
På fredagar behöver FS söndagens order senast kl 10.00.
Måndagens order behöver FS ha på fredagen innan kl 12.00.

Justeringar som ej är tillägg kan inte hanteras efter att plockorder aktiverats. Order som läggs senare än angivna tider ovan (23.30 dagen före plock) måste godkännas av lager och transport på orten där godset ska plockas, och Picadeli kontaktar i detta fall FSs kundservice. (Se Expressorder) Tilläggsorder måste ha ett nytt kundordernummer till WMS och hanteras som en ny order.
När en kundorder överförs från Picadelis ERP till WMS skickas en preliminär transportbokning till TMS automatiskt, om FS Inrikes utför transporten. Bokningen uppdateras då ordern aktiveras.

Övrigt:

För exportländer skickas plocklista senast kl 12 tre dagar före lastning (60 timmar) eftersom exportdeklarationen ska göras till tullen 48 timmar före utförsel.
Om veterinärartiklar: Order skickas senast 72 timmar innan lastning eftersom veterinär behöver bokas 48 timmar innan avgång.
Order som skickas efter deadline behandlas som expressorder.

Krav:

Korrekt och komplett transport- och adressinformation.

2. Mail med info om skickade order

Ansvarig:
Picadeli
Utförande:
Picadeli skickar ett mail till FS gällande de order som inkommit när mailet skickas.
Detta kan användas som en prognos till FSs lager och ge information inför förberedelse av morgondagens plock.
(se slide – Prognos av kommande order)

Övrigt:


Krav:

3. Order aktiveras, eventuell påfyllningsorder till plock skapas

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Administratör från FS aktiverar order i orderbatcher. Detta görs i WMS och i så stor utsträckning som möjligt i samma sekvens som avgångarna är planerade. Se Planering av körtur.
FSs WMS förmedlar även plocklista till plockare.

Övrigt:
Information om transportör som följer med ordern är det som bestämmer om en transportbokning görs eller ej med FS Inrikes Transport.

Krav:

4. Eventuell transportbokning görs

Ansvarig:
Dataöverföring

Utförande:
Om FS Inrikes angetts som transportör för godset görs automatisk en uppdatering av transportbokningen när ordern har aktiverats.

Från Helsingborg:
Frankrike, Paris, Picadeli aviserar FS angående kommande lastning. FS planerar in bilar för plock och lastning på tisdagar och fredagar .
Frankrike, Avignon. Picadeli aviserar FS angående kommande lastning. FS planerar in bilar för plock och lastning på tisdagar och fredagar .
Belgien. Picadeli aviserar FS angående kommande lastning. FS planerar in bilar för plock och lastning på tisdagar och fredagar .

Från Jordbro:
Transport till Finland bokas och körs av FS fram till terminal i Finland efter att order inkommit från Picadeli.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Kundsevice ansvarig

1. Sen orderförfrågan skickas till Kundservice på FS

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Order som skickas efter deadline behandlas som expressorder.

En sådan orderförfrågan skickas av Picadeli till FSs kundservice.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com
010-27 999 22

Övrigt:
Deadline är 23.30. Därefter räknas det som expressorder.

Krav:

2. Undersök möjlighet till att skicka expressorder

Ansvarig:
FS kundservice

Utförande:
Det är viktigt att FS KS stämmer av med både lager och transport.

Både aktuellt lager och transport måste godkänna expressorder innan de sena orderna kan skickas från Picadeli till FS.

Kontakt:

Om expressorder gäller nya order ut från Helsingborg ska följande kontaktas:

Lager kylt gods: Gods från Ljusekulla-anläggningen
Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com 

Lager fryst gods: Gods från Landskronavägen-anläggningen
Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com 

Trafik Helsingborg både kylt och fryst gods:
DC Hbg Frigo SE:  dchbg.frigo.se@frigoscandia.com

Om expressorder gäller nya order ut från Jordbro ska följande kontaktas:

Lager kylt och fryst gods (06.00-15.00): BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com

Trafik Stockholm både kylt och fryst gods:
DC Sto Frigo SE: dcsto.frigo.se@frigoscandia.com 

Övrigt:
När order inkommer till FS fyller FS Lager i på ordern i WMS att det är en  expressorder.

Krav:

3. FS Kundservice återkopplar svar till Picadeli

Ansvarig:
FS Kundservice

Utförande:
När FS kundservice har fått svar från både Lagers kundtjänst och Transports trafikkontor på den aktuella orten meddelar FS Kundservice Picadeli. Vid ett godkännande kan Picadeli lägga ny order till FS.

Övrigt:

Krav:

4. FS Kundservice får information om Expressorder

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadelis First Line Support skickar mail till kundservice med information om nummer på plocklistan för expressordern så snart den släppts, så bekräftelsen kan vidarebefordras inom FS.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Orderaktivering har triggat påfyllningsorder

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Plockorder har aktiverats och fler kartonger än det som finns på plockplatsen behövs för att kunna plocka alla aktiverade order.
FSs WMS triggar då automatiskt en påfyllningsorder.

Övrigt:

Krav:

2. Pall flyttas till plockområde

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FSs personal ser att påfyllning till plockplats behövs och flyttar pall till plockområdet så att plockare har tillgång till allt gods som behövs till plock.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Orderstart och plock av orderrader

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Plockare startar sin plockrunda genom att ta nästa plocklista. Plockare kör och hämtar lastbärare.
Plockare inleder sedan plock enligt plocklistan.
För det frysta plocket etiketteras varje kartong med en adressetikett, och varje pall innehåller plock till flera olika slutkunder. För pallar som levereras direkt till kund finns fler instruktioner för hur dessa plock får utföras.
För var orderrad som plockats markeras den.

Övrigt:
För bestämda mottagare kontrolleras plocket en extra gång för att säkerställa att rätt artiklar och rätt antal finns på pallen/pallarna.
Administratör kontrollerar pallen. När den är kontrollerad så registreras vem som kontrollerat den, samt vem som plockat dem.

Om krossade artiklar hittas under plock som inte beror på FS så ska dessa lagerjusteras med kod 120.
Om krossade artiklar under plock som beror på FS ska dessa lagerjusteras med 110.

Krav:
Information angående lastbärare ska följa med kundorder

2. Inventera behovsinitierade produkterna

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Kontrollera saldo för de behovsinitierade produkterna och lagerjustera med kod 97.

Övrigt:
Eventuella kvarstående produkter i Food to go eller behovsinitierade flödet skänks till Stadsmissionen.
Stadsmissionen hämtar enligt överenskommelse. Finns inget att hämta meddelar lager Stadsmissionen detta innan planerad hämtning.

Utorder för donation görs med GAN 333333.

Utorder om något behöver kasseras görs med GAN 555555.

Ej fysiskt saldo lagerjusteras med kod 207  – nolla behovsinitierat

Krav:

3. Gör pall redo för lastning

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Färdigplockad pall plastas, avrapporteras och etiketteras och körs till uppställning.
Återrapportering av plock går iväg via EDI.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Lastningstider

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Jordbro
Olika orter lastar olika tider, och följer vanligtvis samma rutin. I Jordbro har man en lista som beskriver Lastningsordningen som man går efter.
Ordningen finns inlagd i FSs WMS i Jordbro efter att förplanering gjorts av FS Inrikes Transport och visar vilken ordning plocket ska utföras i. (Se förplanering och lastläggning)

Helsingborg
Här förbereds terminalen i Göteborg och sedan Jönköping, Kalmar, Växjö, Staffanstorp, Sölvesborg och Helsingborg.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Aktivering av körturer

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
I den ordning som plock ska göras, och alltså med hänsyn till avgångarna i lastningslistan, aktiveras order i FSs WMS.

Kontakt:
Gods till Ljusekulla-anläggningen
Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
Gods till Landskronavägen-anläggningen
Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
Gods till Jordbro-anläggningen
BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:
Genom aktivering av order i en viss ordning kan man prioritera ”plockområden” vid brist på artiklar, eftersom ju senare ett plock görs för en viss kund desto större är risken att bristen hamnar på den kunden.

Om Picadeli angett i tid att de önskar en annan plockordning inom ett ”plockområde” än standard kan FS manuellt ta hänsyn till detta i plockordningen som läggs. I så fall kontaktar Picadeli lageranläggningarna.

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Kontroll att plockpallar är färdigställda

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
I FS WMS kollar man av statusen på order gällande plockpallar tillhörande samma avgång.

Övrigt:

Krav:

2. Avrapportering av order i WMS

Ansvarig:
FS Lagerpersonal /FS inrikes transport

Utförande:
När alla plockpallar är färdigställda avrapporteras i FS WMS att ordern är klar.
Fraktsedel och följesedel aktiveras och skrivs då ut.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Transportunderlag tas fram och fraktsedlar skrivs ut

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal tar fram fraktsedel fram till slutkund.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Samlingsmantel tas fram

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal skriver ut samlingsmantel på det som är plockat och lämnar detta dokument till chaufför.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Avstämning

Ansvarig:
FS Chaufför

Utförande:
Chaufför dubbelkollar samlingsmanteln, så att hans gods (antal pall) stämmer.
Chaufför kvitterar mantel och får även med sig en kopia.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Transportunderlag tas fram och fraktsedlar skrivs ut

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal tar fram fraktsedel fram till slutkund.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Förmedla antalet pall

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Uppdaterar excelfil med antal pall till respektive terminal.

Kontakt:
kundservice.frigo.se@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:
Ska skickas till kundservice senast kl 9.00 samma dag som lastning.

3. Ta fram mantlar

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS Kundservice tar fram mantlar och skickar till respektive lager

Kontakt:

 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:
Fraktsedlar till slutkund sammanställs till chaufför tillsammans med sammanställning på vad som finns på varje pall. Är oftast flera slutkunder på samma pall.

Krav:

4. Samlingsmantel tas fram

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Lagerpersonal skriver ut samlingsmantel på det som är plockat och lämnar detta dokument till chaufför.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

5. Avstämning

Ansvarig:
FS Chaufför

Utförande:
Chaufför dubbelkollar samlingsmanteln, så att hans gods (antal pall) stämmer.
Chaufför kvitterar mantel och får även med sig en kopia.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Order skapas på överblivet saldo på behovsinitierade varor/ food to go

Ansvarig:
FS Lagerpersonal / Picadeli i respektive system

Utförande:
FS skapar order på överblivet saldo i FSs WMS med kommentar ”Kassation Behov”.
Om lagerlagda produkter håller på att gå ur datum skickar Picadeli mail till FS lager och meddelar vilka artiklar och batcher som ska spärras och doneras. Då skapar FS lager en utorder på dessa artiklar. (se Spärrhantering lagerlagt gods – Jordbro)
Order skapas med
Order skapas med GAN-nummer 333333 för donation.
(Om artiklar istället ska destrueras skapas order med GAN-nummer 555555.)

Kontakt:

 • Gods till Ljusekulla-anläggningen
  Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
 • Gods till Landskronavägen-anläggningen
  Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
 • Gods till Jordbro-anläggningen
  BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
  Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Övrigt:
Behovsinitierat gods utlevereras på det disponibla saldot om plock inte är avslutat.
Alla expressorder måste då vara aktiverade.
Behovsvarorna utlevereras senast kl 11 i Helsingborg, men på fredagar görs detta först när behovsvarorna inkommit till Helsingborg.
I Helsingborg ska den som lägger spärrorder meddelas när behovsvaror är utlevererade.
I Jordbro görs dessa utleveranser efter att plocket är slutfört.
Lördagens leverans av behovsvaror ska användas till plock både söndag och måndag, det räcker därför att denna utleverans görs på måndagen och inte på söndagen.

Krav:

2. Ej fysiskt saldo

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS nollar saldot i sitt WMS (ej fysiskt saldo) med lagerjustering – nolla behovsinitierat saldo kod 207

Övrigt:

Krav:

3. Överblivet gods doneras

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Överblivet gods samlas ihop i väntan på att doneras till Stadsmissionen.

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Lagerchef

1. Spärrlista på gods med sista utlastningsdatum tas fram

Ansvarig: 
FS Lager kundtjänst

Utförande:
En spärrlista tas fram innan kl 12.00.

Om plock inte är avslutat när man tar fram listan så utgår man från disponibelt saldo.

Alla expressorder måste vara aktiverade när denna lista tas ut.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Spärrlista skickas till Picadeli

Ansvarig: 
FS Lagerpersonal

Utförande:
Denna spärrlista skickas till Picadeli för godkännande av spärr

Kontakt:
purchasing@picadeli.se

Övrigt:
Picadeli ansvarar för att meddela FS vad som ska spärras och när

Krav:

3. Picadeli meddelar vilka spärrar som ska göras

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Picadeli svarar snarast, men absolut senast kl 14, vilka spärrar FS ska göra.

Picadeli noterar i mailet vad som ska göras med godset, exempelvis kasseras eller doneras.

Kontakt:

Ljusekulla och Landskronavägen
Hbg.kundtjanstlager@frigoscandia.com

Lillsjövägen
BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com

Övrigt:

Krav:

4. FS spärrar, lägger och utför spärrorder

Ansvarig: 
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS lägger eventuella spärrorder i FSs WMS.

Dessa order skrivs ut och återrapporteras. Om spärr beror på datum plockar FS klart dagens plock innan spärrorder görs och körs.

Om det finns gods kvar på en pall i plockområdet som ska spärras tas den ut ur plockområdet.

Spärrar som ska göras på lagerlagt gods som inte ska till plockområdet kan spärras direkt.

Spärrarna i detta steg måste vara klara innan nya order aktiveras för morgondagens plock.

Kontakt:

Övrigt:

Observera att inget av det behovsinitierade godset får gå ut på morgondagens order.

Säkerställ att även behovsartiklarna har körts ut ur plockområdet i samband med att spärrorder körs.

Krav:

5. Spärrtransaktion

Ansvarig: 
FS

Utförande:
Lagersaldofilen som skickas på natten innehåller information om det som är spärrat i lager.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

6. Picadeli skickar kassationsorder

Ansvarig: 
Picadeli

Utförande:
Picadeli skickar kassationsorder till FS via mail för att godset ska kunna tas ut från FSs WMS.

FS lägger en manuell kassationsorder som triggar att en truckförare får en order om att hämta den spärrade pallen och flytta den från lagerplatsen.

FS debiterar därefter Picadeli för destruktionen.

Om donation kan göras meddelar Picadeli FS det istället och en donationsorder skapas för godset.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta ska skickas minst en gång per vecka

Processansvarig:
Lagerchef

1. Picadeli meddelar att de vill ha en årlig inventering

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli meddelar FS att de vill ha en årlig inventering gjord. Tillsammans med FS bokas ett datum in för detta.

Övrigt:
Gods till Ljusekulla-anläggningen
Lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com (kylt gods)
Gods till Landskronavägen-anläggningen
Frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com (fryst gods)
Gods till Jordbro-anläggningen
BF_Jbro.kundtjanstlagertraversvagen@frigoscandia.com (kylt gods)
Jordbro.Mottag_lillsjovagen@frigoscandia.com (fryst gods)

Krav:

2. FS utför årlig inventering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS utför inventeringen

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Få pallar med kartonger kvar på lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Utvalda artiklar inventeras efter behov.
Inventering av plockartiklar görs enligt gällande rutin.
Detta leder till en rättning om en saldodifferens skulle hittas.

Övrigt:

Krav:
Alla dokument ska vara stängda innan inventering kan påbörjas.

2. FS utför årlig inventering

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS utför inventeringen

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Få pallar med kartonger kvar på lager

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli ser att en beställning av kartonger behöver göras och beställer till respektive lager.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Beställning av kartonger inkommer till lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
När pallar inkommer till lagret skrivs dessa in som artikel 205 i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Inventering av kartonger

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Varje fredag inventeras antalet well-kartonger och saldo uppdateras i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Bokning av SRS-pallar  i SRS-portal

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
En bokning görs av vardera FS-lager hos SRS att nya pall ska levereras till FS lager.

Detta görs via inlogg på http://52.57.220.31/uaa/login

Bokning görs alltid på en full bil och leveranstiden är 2 arbetsdagar om beställning görs före kl 11.

Kontakt:
http://52.57.220.31/uaa/login

Övrigt:
Eventuella frågor kan ställas till SRS kundtjänst. Dessa uppgifter finns längst ner på beställningssidan.

Krav:

2. Pallar inkommer på lager

Ansvarig:
Leverantör

Utförande:
Pallar levereras till FSs lager i högar med pallar.

Kontakt:

Övrigt:
Pallreturer bokas av Picadeli och dessa pallar krediteras av FS när godset mottagits på lager.

Krav:

3. Antalet mottagna pallar lagerförs av FS

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS Lagerpersonal lägger in antalet levererade pall i lagersystemet

Kontakt:

Övrigt:
SRS äger alla pallar i lager.
Användargift, dygnsavgift och/eller depositionsavgift för pallarna som är i lager.

Krav:

4. Antalet använda pall per order återrapporteras

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS tillför SRS-pall från pallhögarna.

Använda pall registreras efter hand som de färdigplockade pallarna skannas och avrapporteras.

Antalet avrapporterade pall skickas till Picadelis ERP.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

5. Lagerfört antal justeras

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Med jämna mellanrum tar FS fram info om hur många pallar som utlevererats och justerar lagersaldot i WMS

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

6. Lagerfört antal justeras

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
FS tar fram faktureringsunderlag och fakturerar Picadeli för de pallar som utleverats till Picadelis kunder.

Picadeli fakturerar sina kunder för pallarna som levererats.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Well-pall behöver beställas

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli ser att en beställning av kartonger behöver göras och beställer till respektive lager.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Well-pall tas emot på lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
När pallar inkommer till lagret skrivs dessa in som artikel 206 i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Inventering av antal well-pall

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Varje fredag inventeras antalet well-pall och saldo uppdateras i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Lagerchef

1. Pappbackar behöver beställas

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli ser att en beställning av pappbackar behöver göras och beställer till respektive lager.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Pappbackar tas emot på lager

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
När pallar inkommer till lagret skrivs dessa in som artikel 203 i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Inventering av antal pappbackar

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
Varje fredag inventeras antalet pappbackar och saldo uppdateras i WMS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Reklamation

1. Butik reklamerar

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Butik reklamerar via dosa eller manuellt och förklarar felet/bristen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Reklamation noteras

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Beroende på rapporteringsmetod så fyller Picadeli i aktiviteter.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Lista tas fram

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Varje dag tar Picadeli ut en lista på reklamationer som noterats dagen innan.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Reklamationer i gemensam fil

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli lägger in listan med reklamationer i den delade filen “Claims-Picadeli” i mappen “09. Externt delad mapp FS – PD”

Kontakt:

Övrigt:
Filen inkommer med information om felet på skadan och tilldelad ansvarig vilket är antingen transport eller lager.

Krav:
Reklamationerna ska läggas in i filen senast kl 09.00 varje helgfri vardag.

5. FS hanterar reklamationer

Ansvarig:
FS reklamation / FS Lagerpersonal

Utförande:
Genomgång/utredning av tillkomna claims efter 09:00 varje helgfri vardag.

Reklamationsavdelningen går igenom de reklamationer som rör transporter.

Vardera lager går igenom de reklamationer som är relaterade till dem

Notera utfall eller annan ansvarig avdelning.

Kontakt:

Övrigt:
Den utredande enheten ska verifiera att FS har hanterat samtliga claimade rader i relation till avvikelse-kod samt att all relevant data finns.

Krav:

6. FS kontrollerar att svar ges inom 48h

Ansvarig:
FS reklamation

Utförande:
Kontinuerlig kontroll av enheternas input och säkerställ att utredningen är fullständig senast 48 h efter mottagstid.

Om svar fattas på någon post ska reklamationsavdelningen ta kontakt med utredande enhet och säkerställa återkoppling.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Reklamation

1. Utfall avslutade för månaden

Ansvarig:
FS Reklamation

Utförande:
Den gemensamma claimsfilen avslutas för månaden.

Kontakt:

Övrigt:
Ett gemensamt beslut att månaden är avslutad tas på det gemensamma månadsmötet.

Krav:

2. Kredit görs utifrån utfallen

Ansvarig:
FS Reklamation

Utförande:
När alla poster är avslutade är claimsfilen ett underlag för månadens kredit.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Kredit sammanställs

Ansvarig:
FS Reklamation

Utförande:
Sammanställning av vad som eventuellt ska krediteras till Picadeli ska sammanställas i en egen flik utifrån utfallen i filen.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Kredit görs

Ansvarig:
FS Lager admin

Utförande:
En kredit görs i FAS utifrån filen och skickas till Picadeli.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

5. Fördelning av kostnader

Ansvarig:
FS Lager admin

Utförande:
Krediten fördelas internt inom FS för att belasta respektive avdelning.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Lagerchef

1. Picadeli beslutar att återkalla gods

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
En avvikelse upptäcks som gör att Picadeli beslutar att gods ska återkallas.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

2. Picadeli meddelar FS vad som ska återkallas

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli meddelar FS att godset ska återkallas.
Picadeli meddelar även om gods i lager ska spärras eller ej och avsikten med listan.
Information om vilken artikel, batch och bäst före datum som ska återkallas ges till FS.

FS får information om vart listan på berörda kunder ska skickas.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. FS spärrar i lager och tar fram listor på kunder som fått leverans

Ansvarig:
FS Lagerpersonal

Utförande:
FS kontrollerar vilka dagar som denna artikel, batch och bäst före datum har plockats.

FS tar fram en lista på vilka kunder som fått leverans de plockdagarna.
Listan kan tas fram via en dtf eller i WMS via SPÅRA SPÅRAPARTI och genom att fylla i värde på kundnummer, artikelnummer och parti.

Alternativt söka på bäst före istället för parti i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Om ett parti innehåller flera bäst före kan man lägga till en rad under parti.
Bara rulla i bilden så dyker det upp nya tomma rader där du kan skriva DDFIFO.

Om gods med artikeln och batchen finns kvar i lager spärras dessa om Picadeli angett att detta ska göras.

En kontroll om artikeln och batchen finns i plockområde görs i så fall också.

Listan skickas till angiven adress.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

4. Kunder som fått leverans meddelas

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Kunder som fått leverans av artikeln (och specificerad batch och bäst före datum) meddelas av Picadeli.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
Transport

1. Mötesbokning

Ansvarig:
Picadeli

Utförande:
Picadeli kallar till möte för att starta arbetet med leveranser pga röd dag

Kontakt:
Magnus.berglund@frigoscandia.com
och
ct.frigo.se@frigoscandia.com

Övrigt:
Starta senast 10 veckor före röd dag

Krav:

2. Gemensam fil skapas

Ansvarig:
Picadeli / FS Transport

Utförande:
En fil tas fram med förslag på hur FS ska leverera runt de röda dagarna.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

3. Intern fil skapas och delas med transportkontoren

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Skapar en intern fil – ”Helgplanering”.
Transport har möten med transportkontoren.

Kontakt:
Teams: Domestic – transport operations
Kanal: Helgplanering
Helgtrafik 20XX-20XX
Välj mapp med namnet på helgdagen
Välj Picadeli-filen

Övrigt:
Skicka länk till filen så alla transportkontoren jobbar i samma fil.

Krav:

4. Uppdatera lagerverksamheten

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Uppdatera lager under processen så de kan planera in plockdagar/bemanning runt röda dagar.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

5. Återkoppla till Picadeli

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Återkoppla till Picadeli hur FS kan leverera.

Kontakt:

Övrigt:
Färdigställ 8 veckor före röd dag.

Krav:

6. Avstämning med Transportkontoren

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Stäm av med transportkontoren ca 14 dagar före röd dag att allt är okej.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

7. Preliminärbokning av transporter

Ansvarig:
Picadeli / Picadelis leverantör

Utförande:
Picadeli / Picadelis leverantör ska preliminärboka transporter senast 14 dagar före röd dag.

Kontakt:

Övrigt:
Picadeli behöver stämma av med leverantörerna att detta blir gjort i tid för att säkerställa leveranser i tid till plock.

Krav:

8. Kontrollera i Alystra

Ansvarig:
FS Transport

Utförande:
Transport stämmer av med Picadeli att preliminära transporter är gjorda genom att kontrollera att bokningar finns i Alystra.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Capacity

1. Uppdatera MRP-filerna 

Ansvarig: 
FS Capacity

Utförande:
Öppna senaste filerna för Jordbro respektive Ljusekulla/Landskronavägen.
Döp om filerna med nytt datumintervall.

Datumintervallet är 1-15 eller 16 till sista datumet i månaden.

I fliken uppdatera väljer man datumintervall och trycker på uppdatera.
Data hämtas då från FAS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta arbete görs första arbetsdagen i månaden och runt den 16e varje månad.

2. Kopiera hämtat data och klistra in i nya flikar

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
Kopiera datan från flik “Data_Plockdag” till “Data_Plockdag utan Formler”.
Data klistras då in utan formler för att det ska bli lättare att jobba med datat.

För Ljusekulla

 • Klistra in data från både flik Data_plockdag LKA och Data_plockdag HBG i flik Data_Plockdag.
  • Ta bort allt med 0 i kolumn Q (antal Boxes)
  • Ta bort allt som heter ”Ta bort” i kolumn V (Justerat kortnamn)

För Jordbro

 • Klistra in data i flik Data_plockdag JBO
  • Ta bort allt med kortnamn Convini som ligger med lastdatum söndag
  • Ta bort GAN-Nr enligt lista
   • 0 – Kontrollera så det inte är butiker. I så fall står det ett butiksnummer i kolumnen bredvid.
   • 1833
   • 2143
   • 2962
   • 5183
   • 5184
   • 98
   • 99
 • Gå till flik “Kontroll” och uppdatera Pivon, då syns vilka sändningar som endast är frysta. Kontrollera så det inte är fel datum på dessa. Om det finns en kyld sändning dagen innan eller efter så justeras detta manuellt så den frysta sändningen hamnar på samma dag.

Övrigt:

Krav:

3. Uppdatera filen Kontering

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
Klistra in data i filen “Kontering Frigoscandia outbound – XXXX-XXX” i fliken “Data”

Uppdatera samtliga Pivoter i filen.

Övrigt:

Krav:

4. Maila konteringsfilen

Ansvarig:
FS Capacity / FS Transport Admin

Utförande:
FS Transport Admin gör en kontroll i Alystra av antal order samt kg per ort, Helsingborg och Jordbro och skickar till FS Capacity.

Dessa siffror jämförs med filen som FS Capacity tagit fram.

Om de två underlagen stämmer överens mailar FS Capacity filen internt inom FS och sedan även externt till Picadeli.

Kontakt:

Internt FS

Externt Picadeli

Övrigt:

Krav:

5. Registrera order i Alystra

Ansvarig:
FS Transport Admin

Utförande:
När vi får debiteringsunderlaget från FS Capacity registrerar vi en order i Applikation A314 i Alystra där vi anger

 • antal stopp,
 • KG samt
 • pris uppdelat på Helsingborg och Jordbro, enligt fil.

Denna faktureras Picadeli samma dag eller dagen efter.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:

6. Lossningstillägg

Ansvarig:
FS Transport Admin

Utförande:

Lossningstillägg är uppgjort i avtalet till specifika mottagare.

Admin söker fram dessa till varje fakturering – ändrar från kundnummer 14000753 till 14001390 – tar bort ordinarie frakt (debiteras i filen från FS Capacity) och lägger till uppgjord summa manuellt.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Enligt Picadelis önskemål faktureras dessa “special” på separat kundnummer, 14001390.

7. Bud- och extrabilskostnader

Ansvarig:
FS Transport Admin

Utförande:

Vid exempelvis storhelger tillkommer bud och extrabilskostnader.

Admin söker fram dessa till varje fakturering – ändrar från kundnummer 14000753 till 14001390 och debiterar enligt uppgjort pris i budmall.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Enligt Picadelis önskemål faktureras dessa “special” på separat kundnummer, 14001390.

Processansvarig:
FS Capacity

1. Uppdatera MRP-filerna

Ansvarig: 
FS Capacity

Utförande:
Öppna senaste filerna för Jordbro respektive Ljusekulla/Landskronavägen.
Döp om filerna med nytt datumintervall.

Datumintervallet är 1-15 eller 16 till sista datumet i månaden.

I fliken uppdatera väljer man datumintervall och trycker på uppdatera.
Data hämtas då från FAS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta arbete görs första arbetsdagen i månaden och runt den 16e varje månad.

2. Kopiera data och klistra in i filen Plockunderlag

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
För Helsingborg

Hämta data både från flik LKA och flik HBG

För Jordbro

Hämta data från flik “Data_plockdag”

Öppna filen Plockunderlag och döp om den med nya faktureringsperioden.

Klistra in data i filen Plockunderlag i fliken “Server_CH01-159”

Kontrollera kolumn U (kontroll saknad/0-stycke per KRT) för felaktigheter. Den är felaktig om inte raden är blank.

Övrigt:

Krav:

3. Maila filen

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
Maila filen internt till
levi.cavalli-bjorkman@frigoscandia.com
och
miriam.sikrot@frigoscandia.com

Underlaget skickas sedan av Levi/Miriam till Picadeli.

Övrigt:

Krav:

4. Öppna faktureringsmall

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
Gå till F: Gemensam, KPI, Helsingborg, Fakturering-Picadeli, Faktureringsunderlag, 2023

Öppna filen som heter Administration_Picadeli_fakturering.xslx

I denna fylls alla faktureringsvärden i inför fakturering.

Siffrorna tas fram från beräkningar i kommande excelfiler.

Övrigt:

Krav:

5. Öppna filer

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
Gå till F: Gemensam, KPI, Helsingborg, Fakturering-Picadeli, Faktureringsunderlag, 2023

Lägg först upp filerna som FS Capacity skickat på mail i mappen för rätt år.

Öppna senaste filen Plockunderlag från mappen.

Övrigt:

Krav:

6. Ta fram data och skriv in i administrationsfilen för Ljusekulla

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:

I filen plockunderlag görs följande inställningar:

Välj anläggning: LKA (endast kylt)
Välj Attentionkod: Tomma (Vanliga Picadeliflödet)

Markera kolumn S “Antal plock kylt”, läs av summan ex 65 806 st.

Fyll i faktureringsmallen “Administration_Picadeli_Fakturering.
Ny kolumn för var ny aktuell period.

Ha kvar anläggning: LKA (endast kylt)

Ändra till

Väl Attentionkod: BS (Bosphorus)

Välj Attentionkod: S (Food to go) Artikel 202 ska filtreras bort och Artikel 204 ska vara med.

Kolumn plock kylt / kolumn plock fryst

Fyll i filen

Övrigt:

Krav:

7. Ta fram data och skriv in i administrationsfilen för Helsingborg (Landskronavägen)

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:

Välj anläggning: HBG (endast fryst)
Välj Attentionkod: Tomma (Vanliga Picadeliflödet)
Markera kolumn S “Antal plock kylt”, läser av Summan ex 65 806 st.

Fyll i faktureringsmallen “Administration_Picadeli_Fakturering.
Ny kolumn för var ny aktuell period.

Övrigt:

Krav:

8. Ta fram data och skriv in i administrationsfilen för Jordbro

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:

X

Övrigt:

Krav:

9. Antal artiklar i lager under perioden

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:

Öppna filen Plockunderlag

Klipper ut lagringtyp artikel och anläggning i rad 50.

Ta bort dubbletter för att se vilket antal artiklar som ska faktureras.

Övrigt:

Krav:

10. Efterfråga antal SRS för Convini

Convini SRS ut från lager LKA/JBO

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
Skriv mail till Susanne.
Fråga hur många SRS-pallar som har fakturerats under perioden XX-XX?
Detta efterfrågas ca varannan månad.

Övrigt:

Krav:

11. Antal artiklar

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:

Picadeli 009 LKA

Attentionkod B

Summera antal rader.

Attentionkod Tomma

Summera antal rader.

Fyller in: rad 22, 009 Ta antal inte summa

Övrigt:

Krav:

12. Antal SRS-pall

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
Öppna excelfil Deli_SRS som skickas från picadeli.

Spara i samma faktureringsmall

Välj lager 11 – Jordbro

Välj lager 12 – Helsingborg

Summerar kolumn J (Qty SRS)

Fyll i antal i faktureringsmallen

 

Övrigt:

Krav:

13. Lägg in det som ska faktureras i FAS

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
I FAS
Välj anläggning 16 gör sedan detta stegen och faktureringen även för anläggning 5
RVFAKT
enter
13
Kundnummer 12821
Fyll i Attention, rad, summa osv för alla rader som ska faktureras
Tryck 9
fyll i datum

F2

F10

Övrigt:

Krav:

14. Lägg upp när faktureringen ska göras

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
FAKT
1

Körningstyp F

Körningsdatum, oftast dagens datum

Fyll i perkod H (halvmånad) och datum för perioden

enter

 

Övrigt:

Krav:

Processansvarig:
FS Capacity

1. Uppdatera MRP-filerna

Ansvarig: 
FS Capacity

Utförande:
Öppna senaste filerna för Jordbro respektive Ljusekulla/Landskronavägen.

Datumintervallet är 1-15 eller 16 till sista datumet i månaden.

I fliken uppdatera väljer man datumintervall och trycker på uppdatera.
Data hämtas då från FAS.

Kontakt:

Övrigt:

Krav:
Detta arbete görs första arbetsdagen i månaden och runt den 16e varje månad.

2. Kopiera data och klistra in i filen Plockunderlag

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
För Helsingborg

Hämta data både från flik Data_plockdag och flik Data_Plockdag (2)

Data_plockdag(2) är det frysta på Landskronavägen och som regel ska där aldrig vara SRS-pall men brukar vara någon enstaka.

För Jordbro

Hämta data från flik “Data_plockdag”

Öppna filen och klistra in data i “Lastbärarlista XXXX-XXXX” och döp om den med nya faktureringsperioden.

Viktigt att tänka på är att endast kopiera antalet från kolumn PALL5 då det avser SRS-pall.

Övrigt:

Krav:

3. Maila filen

Ansvarig:
FS Capacity

Utförande:
Maila filen internt till
levi.cavalli-bjorkman@frigoscandia.com
och
miriam.sikrot@frigoscandia.com

Underlaget skickas sedan av Levi/Miriam till Picadeli.

Övrigt:

Krav:

4. Hämta antal SRS-pall ut från lager (Convenient är ej med i WMS)

Ansvarig:
FS Lager Admin

Utförande:
Se steg 12 och 14 under Processen “Faktureringsunderlag warehouse (capacity)”

Övrigt:

Krav:

Daglig drift (FLS)

Leveransfrågor
Frågor om extraorder/tillägg på order
Manuella order vid försenade inleveranser
Hur många srs backar är plockade
Hur många kartonger/pallar är plockade på denna order

Kundservice
Tel: 010-2799922
E-post: kundservice.frigo.se@frigoscandia.com

Daglig drift (Purchasing)

Inleverans / Saldo / Avvik

Ljusekulla

Tel: 070-8642016
E-post: lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com

Traversvägen
Tel: 08-41068302
Mail: bf_jbro.kundtjanstlagerTraversvagen@frigoscandia.com

Landskronavägen
Tel: 042-178292
Mail: frigo.hbg.kontroll.se@frigoscandia.com

Jour / Avvikelse

Avvikelser utanför kontorstider Transport

Tel: 010-2799922
E-post: jourinrikes.frigo.se@frigoscandia.com

Avvikelser utanför kontorstider (under pågående plock)
Tel: 08-41068302
Mail: bf_jbro.kundtjanstlagerTraversvagen@frigoscandia.com

Utrikes

Driftsfrågor

Tel: 070-9595661
Tel: 076-8612772
E-post: customerservice.se@frigoscandia.com

Faktura

Lager
Tel: 042-178127
E-post: levi.cavalli-bjorkman@frigoscandia.com

Transport Inrikes
Tel: 010-2799911
E-post: admincenter.frigo.se@frigoscandia.com

Transport Utrikes
Tel: 076-8612762
E-post: international.admin.se@frigoscandia.com

Reklamation/Claims

Jordbro
Tel: 08-41068302
E-post: bf_jbro.kundtjanstlagerTraversvagen@frigoscandia.com

Ljusekulla
Tel: 070-8642016
E-post: lagerlka1.frigo.se@frigoscandia.com

Transport
Tel: 042-178560
E-post: frigo.avvikelse.se@frigoscandia.com

Koordinering

Leveransprecisionsuppföljning/Storhelgsplanering/Masterturlista (Inrikes transporter SE)

Tel: 0708-643052
E-post: magnus.berglund@frigoscandia.com

Internationella transporter

Tel: 0708-178026
E-post: henrik.silvryd@frigoscandia.com

Krediteringsfil/Prognosarbete/Artikelregister (Lager)

Tel: 0709-170929
E-post: pierre.nilsson@frigoscandia.com

Prisförfrågningar/nya upplägg/månads- och kvartalsmöten

Tel: 019-5000459
E-post: johan.stjernstrom@frigoscandia.com

Transport till lager (inbound)

Dagtid
Marcus Nilsson
Tel: 0721-899109
E-post: purchasing@picadeli.se

Övrig tid/ej svar från Marcus (SMS/telefon i första hand)

Andreas Böhnke
Tel: 0721-899373
E-post: andreas.bohnke@picadeli.se 

Magnus Hedman
Tel: 0706-795858
E-post: magnus.hedman@picadeli.se

Transport till Axfood (distribution/outbound), inkl. det som går via Frigo Jordbro

Försening/risk för försening till mottagare

Picadeli Kundsupport

Vardag 07.30-16.00
Tel: 031-886488
E-post: info@picadeli.se

Övrig tid
Magnus Hedman
Tel: 0706-795858
E-post: magnus.hedman@picadeli.se

Lager och distribution från lager

Försening/risk för försening till mottagare

Picadeli Kundsupport
Vardag 07.30-16.00
Tel: 031-886488
E-post: info@picadeli.se

Övrig tid
Magnus Hedman
Tel: 0706-795858
E-post: magnus.hedman@picadeli.se