Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Vi fördjupar samarbetet med Hittarps Gatulag

Sponsring förknippas ofta med att ett företag köper synlighet hos den förening eller organisation man väljer att sponsra. När det kommer till Frigoscandias engagemang i Hittarps Gatulag bygger vi delvis upp vår sponsring på ett annat sätt. Vi tror stenhårt på den stora samhällsnyttan Gatulaget bidrar med. Vår främsta insats är vårt engagemang och vår kunskap. Vi använder bl.a våra marknadsresurser och nätverk till att producera och sprida kunskap kring projektet i syfte att få det att ta nästa steg, hitta fler sponsorer, samt inspirera andra föreningar att skapa Gatulag i egen regi för att på så sätt skapa en serie för gatulagen att mötas i och kring.

Genom det här formatet av sponsring till Hittarps Gatulag fördjupas våra kunskaper kring det vi sponsrar, vi skapar flera kontaktytor mellan föreningen och oss vilket tillsammans ökar vårt gemensamma engagemang och stolthet för projektet inom företaget. Vi vet vad det handlar om, vi vet att det fungerar och vi brinner för att bidra.

Här kommer en liten kort film som vi nyligen tagit fram som syftar till att förklara några olika vinklar som finns runt gatulaget. Vad gör Helsingborgs kommun och aktörer i näringslivet för att lyfta fram initiativet? Hur ser Hittarp på sin satsning och inte minst, vilka effekter ser de som faktiskt är deltagare i projektet. Följ med här så får du se!

Om Hittarps Gatulag

Gatulaget är en satsning på att ge personer i utsatthet ett sammanhang att träffas och umgås med fotboll som utgångspunkt. Gatulagsverksamheter har funnits under många år i Norge med mycket goda resultat, där nu Hittarps IK är först ut i Sverige som idrottsklubb att integrera den här typ av lag i sin ordinarie verksamhet. Målet för Hittarps Gatulag är att återintegrera motiverade deltagare i samhället.