Mutares förvärvar Frigoscandia AB

Börs- och pressmeddelande Posten Norge 19.11.2021

Mutares förvärvar Frigoscandia AB 

Det Posten Norge-ägda bolaget Frigoscandia AB (tidigare Bring Frigo AB) i Sverige säljs till det tyskbaserade investeringsbolaget Mutares. Posten Norge AS och Mutares har idag tecknat avtal om försäljning av aktierna i Frigoscandia AB. Försäljningen förutsätter godkännande av det svenska Konkurrensverket. 

Frigoscandia AB grundades 1948 och är marknadsledande inom tempererad logistik i Sverige och driver ett internationellt nätverk i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Frankrike. Bolaget verkar med 25 lager och terminaler i Sverige och Norge, inom sina tre segment inrikestransporter, internationella transporter och lager. Frigoscandia AB har nyligen genomgått ett namnbyte från det tidigare Bring Frigo AB. Företaget har huvudkontor i Helsingborg. 

Investmentbolaget Mutares ser stora möjligheter i Frigoscandia-koncernen framöver. Förvärvet är Mutares andra svenska investering. Företaget är tänkt att stärka varu- och tjänstesegmentet som en ny plattformsinvestering med flera tilläggsmöjligheter i Norden och Kontinentaleuropa. 

– En lång och spännande resa har fått ett lyckat slut och vi vann över betydande konkurrens. Företagets intäktsstorlek, marknad, verksamhet och mentalitet passar perfekt med Mutares DNA. Vi är glada över att äntligen kunna bekräfta förvärvet av Frigoscandia AB, säger Johannes Laumann, CIO på Mutares SE & Co. KgaA 

Frigoscandia AB anser att Mutares är väl positionerat för att ta företaget vidare och förbättra och utveckla verksamheten ytterligare på en konkurrensutsatt marknad. 

– Vi tror att Mutares kommer att bli en bra ägare som har goda förutsättningar för att utveckla verksamheten vidare, säger Thomas Tscherning, styrelseordförande i Frigoscandia AB och Executive Vice President i Posten Norge-koncernen. 

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Frigoscandia AB som ett starkt specialistbolag inom livsmedelslogistik, och tillsammans med Mutares förverkliga vår ambitiösa affärsplan för att möta våra kunders behov. Med nyutvecklade tjänster för en hållbar värdekedja vill vi stärka vår position som den ledande aktören i Norden, säger Peter Haveneth, VD för Frigoscandia AB. 

För mer information kontakta gärna:
Peter Haveneth, VD Frigoscandia
e-post: peter.haveneth@frigoscandia.com