Hjälpsändningar till Röda Korset i Polen

Bakgrund

Mot bakgrund av kriget i Ukraina är vi nu många aktörer som vill göra en insats. Konflikten och därmed behovet av livsmedel till de i nöd kommer att finnas under en lång tid framöver.

Att hitta lösningar som kan hantera stora volymer, med planerade avgångar för varor som primärt efterfrågas är viktigt för de som är på plats och bistår.

Vår ambition är härmed att lyfta blicken genom detta branschinitiativ som syftar till att på ett koordinerat sätt tillgängliggöra livsmedel för Röda Korset i Polen att beställa, och få varorna samlevererade mot ett självkostnadspris genom i en upparbetad process.

1. Tillgängliggöra varor
På frigoscandia.com/help fylls ett formulär i med aktuella varor och volymer.
2. Koordinering av varuflöde
Frigoscandia tillhandahåller sin infrastruktur och kapacitet i Helsingborg för att samlasta de beställda livsmedelsdonationerna. Frigoscandia utför leveranser från Helsingborg till gränsområdet mellan Polen och Ukraina.
3. Överlämning till hjälporganisationer på plats
I gränsområdet mellan Polen och Ukraina överlämnar Frigoscandia godset till Röda Korsets hjälpcenter på plats, som sedan vidaretransporterar godset till Ukraina – inklusive utdelning till behövande.
4. Uppföljning till givare
Röda Korset kvitterar leveransen och givare meddelas när godset är levererat samt informeras om totala gemensamma effekten från detta initiativ.

Insats från givare
Varuvolymer
Inleverans till Frigoscandias lager i Helsingborg

Insats från Frigoscandia
Koordinering och planering av inkommande gods
Leveransmottag
Lagerhantering och förvaring till avgång
Manuell pallhantering
Transportplanering per sändning
Ompositionering
Leveranskvittens till givare

Självkostnadspris Projekt Ukraina
Frigoscandia tar ut ett självkostnadspris för transport ner till Polen. Kontakta oss gärna vid intresse.

Kontaktuppgifter

Frigoscandia
patrik.asterhag@frigoscandia.com

Stockfiller.com
jesper@stockfiller.com

Reservation
Frigoscandia och Stockfiller i samarbete med aktuellt mottagande hjälpcenter förbehåller sig rätten att avgöra vilka varor respektive volym som prioriteras för leverans (baseras på t ex hållbarhet, näringsinnehåll, hanteringskomplexitet, volym, enkelhet att förtära, produkttemperatur).