Välkommen till Östergötland- Småland

Nå en av Sveriges största konsumtionsmarknader – eller övriga landet på en ledtidsdag

Försörjning av konsumtion i regionen samt konsolidering av leveranser direkt till mottagaren

Småland och Östergötland är en central del i vårt erbjudande. Dels verkar våra respektive terminaler som viktiga knutpunkter i vår försörjningskedja till resten av landet. Samtidigt driver denna region en omfattade slutdistribution till de slutkonsumenter som bor i regionen på ett effektivt och hållbart sätt.

I regionen hanterar vi tjänster som leverans till dagligvaruhandel, hemleveranser och direkttransporter av färskvaror.

Vi erbjuder proaktiva och kundvårdande regionala team som bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med veckovisa avstämningar tillsammans med en smart Spåra Sändningsfunktion via vår hemsida och inom kort lanserar vi vår kundportal för ökad transparens.

Fördelar

Livsmedel till regionen
Vi täcker ett stort geografiskt område i regionen, med ett stort antal leveranser till slutmottagare med daglig distribution. En ”rakare” styckegodshantering helt enkelt. Vi erbjuder skräddarsydda kundflöden med utgångspunkt från Östergötland och Småland samt förser regionens slutkonsumenter med butiksdistribution och hemleveranser. Vi når såväl storstadsområden och landsbygden.

Livsmedel via regionen
Våra terminaler är viktiga strategiska omlastningspunkter av tempererade livsmedel. Genom dessa kan våra kunder slippa onödiga omlastningar längre fram i kedjan. Fjärrdragningarna via regionen är avgörande för att skapa ett effektivt och hållbart logistiskt nätverk med gods som ska till eller från andra delar av landet.

Fördelar

Livsmedel till regionen
Vi täcker ett stort geografiskt område i regionen, med ett stort antal leveranser till slutmottagare med daglig distribution. En ”rakare” styckegodshantering helt enkelt. Vi erbjuder skräddarsydda kundflöden med utgångspunkt från Östergötland och Småland samt förser regionens slutkonsumenter med butiksdistribution och hemleveranser. Vi når såväl storstadsområden och landsbygden.

Livsmedel via regionen
Våra terminaler är viktiga strategiska omlastningspunkter av tempererade livsmedel. Genom dessa kan våra kunder slippa onödiga omlastningar längre fram i kedjan. Fjärrdragningarna via regionen är avgörande för att skapa ett effektivt och hållbart logistiskt nätverk med gods som ska till eller från andra delar av landet.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans volym- och produktionsanalys, arbetar fram lösningsförslag, uppdragsbeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för kunder med Östergötland-/Småland som utgångspunkt.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans volym- och produktionsanalys, arbetar fram lösningsförslag, uppdragsbeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för kunder med Östergötland-/Småland som utgångspunkt.

Instresseanmälan region Östergötland-/Småland

Har ni frågor kring effektiv livsmedelslogistik till eller från Stockholm/Mälardalen. Tveka inte att höra av er till oss.