Justering av Gotlandstilläget

Med anledning av höjda färjekostnader justeras Gotlandstilläget den 6 juni från 34% till 42%.