News Bring Frigo IT

2021-03-24

Frigoscandia byter IT-driftleverantör

 

För att skapa en bättre och mer framtidssäkrad IT-miljö kommer vi inom kort att flytta vår systemdrift till ny leverantör i Sverige. Syftet med flytten är att underlätta framtida kundintegrationer samt att säkerställa en stabil och hållbar produktion. En ny digital plattform ger oss samtidigt förutsättningar att kunna erbjuda nya tjänster till dig som kund.

Tekniska åtgärder som kan komma att beröra er kommer att hanteras via redan etablerade tekniska kontaktytor hos er.

System som omfattas av flytt är följande:

TMS International (AxsFreight) – flyttperiod V14-V15
TMS Inrikes Sverige (Alystra) – flyttperiod V15-V16
WMS (FAS )– flyttperiod V18-V20
EDI-gränssnitt (filutbytestjänster) flyttperiod V14-V21

Arbetet med ovan kommer att genomföras under redan etablerade servicefönster på helger, för att minimera störningar i vår produktion.

Vid frågor kontakta:
Mårten Mattsson
Marten.mattsson@bring.com

 

Frigoscandia changes IT operations provider

 

To create a better and more future-proof IT environment, we will soon move our system operations to a new supplier in Sweden. The purpose of the move is to facilitate future customer integrations and to ensure a stable and sustainable production. A new digital platform also gives us new possibilities to be able to offer new services in the future.

Technical measures that may affect you will be handled via already established technical contact points at your company.

Systems that are subject to relocation are the following:
TMS International (AxsFreight) – relocation period week 14-15
TMS Inrikes Sverige (Alystra) – relocation period week 15-16
WMS (FAS) – relocation period week 18-20
EDI interface (file exchange services) relocation period week 14-21

The work will be carried out under already established service windows on weekends, to minimize disruptions in our production.

For questions contact:
Mårten Mattsson
Marten.mattsson@bring.com