Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Hög leveranssäkerhet och fossilfri trafik bakom förlängt avtal med Arla

Frigoscandia har under de senaste åren fördubblat sin trafikvolym för mejeriproducenten Arla. Bakom ökningen ligger en effektivare logistik med hög servicegrad och leveranssäkerhet.

Analys av utlastningsschemat ligger bakom den höga leveranssäkerheten
För att bättre optimera sin produktionskapacitet har Arla de senaste åren sett över sina produktionsanläggningar och i samband med detta arbetat operativt nära med hur ett effektivare logistikflöde kan bidra i effektiviseringen. Genom ett operativt nära samarbete har Arla och Frigoscandia stärkt sitt samarbete genom att bland annat dela information kring produktionens utlastningsschema vilket har lett till ett effektivare logistiknätverk och färre produktionsstopp.

– Alla vinner på en logistik som blir en integrerad del av produktionen. Inte minst finns miljön, som är en viktig fråga för både Arla och oss på Frigoscandia. Vi mäts mot vår effektivitet och då är det viktigt med insyn i våra kunders verksamhet för att lyckas möta dessa mål. Att vi nu får förlängt förtroende är ett bevis på hur viktigt det är att dela information med varandra i ett samarbete, säger Claes-Peter Borg, kundansvarig på Frigoscandia.

– För att minska mejeriernas miljö- och klimatpåverkan strävar vi hela tiden efter att effektivisera produktionen. Med färre och modernare mejerier har vi på senare år minskat vår totala miljö- och klimatpåverkan – trots att vi förädlar mjölken mer och kör den längre.

Vi strävar efter att det används så moderna bilar som möjligt eftersom de ger lägre utsläpp. Att köra fullastade bilar är förstås också viktigt tillsammans med att välja 100 % fossilfria drivmedel, säger Mikael Schultz, Arla Foods Lager & Transportdirektör