Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

Hinder i infrastruktur

Hinder i Infrastruktur

Den 23/9 inträffade ett jordskred på E6 vid Stenungsund. Detta leder till att vi under en period framåt, tills E6:an är återställd, får en längre transportsträcka till de områden som ligger framförallt norr och väster om den drabbade delen av E6:an. Som aviserat så inför vi ett pristillägg för att kompensera för denna längre transportsträcka. Detta tillägg träder i kraft på sändningar som lastas fr o m 2/10 2023.

Avgiften för Hinder i Infrastruktur (HI) tas ut för specifika postnummer inom följande postnummerzon: 45130 – 45994

För information om vilka postnummer som är berörda sök på ort eller postnummer i vår Ortförteckning på vår hemsida, https://frigoscandia.com/ortforteckning-over-pristillagg/

Vi refererar till Frigoscandias transportvillkor 2.3.23 Tillägg vid hinder i infrastruktur

“Vid ny-, till- eller ombyggnader av infrastruktur samt andra hinder i densamma, förbehåller sig FS rätten att ta ut tillägg som täcker kostnadsökningar för längre transportsträckor.”

Tillägget är inklusive DMT och debiteras baserat på fraktdragande vikt.

1 –  740 kg               25 SEK per 100 kg
741 – 2220 kg         20 SEK per 100 kg
2221 – 5200 kg       10 SEK per 100 kg
5201 – 10400 kg       9 SEK per 100 kg
10401 – 35600 kg     8 SEK per 100 kg

Minimidebitering: 125 SEK per sändning

Högsta debitering: 1200 SEK per sändning