Välkommen till Göteborg

Import, lager och distribution –  direkt till dina mottagare

Knutpunkten för import med distribution till hela Norden

I Göteborg erbjuder vi en logistik som kopplar ihop Göteborgs hamns stora importvolymer med resten av Sverige och Norden. Vi erbjuder ett fullservice- och tullager som ligger i direkt anslutning till hamnen, något som garanterar en hantering av våra kunder containergods utan väntetider, där vi sedan distribuerar dessa till mottagare från Gävle och söderut – på en ledtidsdag. Vi innehar både AEOF (Tullverket) och BRC Certifikat.

Fördelar

Tack vare vår placering vid Göteborgs hamn slipper våra kunder hantera returtransporter av sin tomcontainer. Både en besparing av transport och samtidigt ett miljövänligare alternativ än att frakta tillbaka dessa till Göteborg. Hanteringstiden för inlastning och lossning blir samtidigt minimal.

Från Göteborg når vi både grossister, butiker och hemleveranser på en ledtidsdag (med undandtag för Norrland) i hela Sverige, samtidigt som vi har transporter till samtliga övriga nordiska länder.  Med tjänster som infrysning, plock, cross-dockning, container lossning/lastning samt display och expo hantering har vi ett fullservice erbjudande inom lager. I Göteborg hanterar vi gods i flera olika temperaturzoner, både fryst, kylt och torrt gods.

Fördelar

Tack vare vårt lager placering vid Göteborgs hamn slipper våra kunder hantera returtransporter av importerat gods i container. Både en besparing av transport och samtidigt ett miljövänligare alteranativ än att fraka tillbaka dessa till Göteborg. Hanteringstiden för inlastning och lossning blir samtidigt minimal.

Från Göteborg når vi både grossister, butiker och hemleveranser på en ledtidsdag (med undandtag för Norrland) i hela Sverige, samtidigt som vi har transporter till samtliga övriga nordiska länder.  Med tjänster som infrysning, plock, cross-dockning, container lossning/lastning samt display och expo hantering har vi ett fullservice erbjudande inom lager. I Göteborg hanterar vi gods i flera olika temperaturzoner, både fryst, kylt och torrt gods.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans med Dig volym och produktionsanalys. Arbetar fram lösningsförslag, uppdragsbeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Frigoscandia Göteborg som utgångspunkt.

Välkommen till Team Frigoscandia

Sedan starten på 2020 arbetar vi i  regionala team med våra kunder. De regionala säljteamen består av regional säljare, plats-/regionansvarig produktionschef, samt kundsupportfunktioner. Tillsammans kommer de att erbjuda god kundvård i respektive region och arbeta proaktivt baserat på våra kunders behov.

Teamen genomför tillsammans volym och produktanalyer. Arbetar fram lösningsförslag, tjänstebeskrivningar och avtal samt bistår i planering, inleveranser, driftsätter och rapporterar löpande kring driftsuppföljning för de varuägare som väljer Frigoscandia Göteborg som utgångspunkt.

Instressanmälan Region Göteborg

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras via Göteborg? Tveka inte att höra av er till oss.