Helhetssyn som skapar fördelar

Logistikoptimering och spårning i realtid

Bästa vägen framåt

Vår know-how är ingen tillfällighet. Som företag har vi varit delaktiga och drivande i praktiskt taget alla de framsteg som gjorts inom modern tempererad livsmedelslogistik. Vi har ett omfattande nätverk av terminaler och lager som kombinerat med en stor fordonsflotta och gedigen kunskap om livsmedelshantering innebär oslagbara möjligheter för dig att utveckla din verksamhet, förbättra servicenivån mot dina kunder samt effektivt nå fler och nya marknader.

Bästa vägen framåt

Vår know-how är ingen tillfällighet. Som företag har vi varit delaktiga och drivande i praktiskt taget alla de framsteg som gjorts inom modern tempererad livsmedelslogistik. Vi har ett omfattande nätverk av terminaler och lager som kombinerat med en stor fordonsflotta och gedigen kunskap om livsmedelshantering innebär oslagbara möjligheter för dig att utveckla din verksamhet, förbättra servicenivån mot dina kunder samt effektivt nå fler och nya marknader.

Information i realtid och transportplanering

För oss handlar logistikoptimering även om hur vi kan skapa kundnytta och interagera i den bransch vi verkar i. Hur tar vi tillvara på fördelen av digitaliseringen och underlättar vardagen för både avsändare och mottagare? Under 2021 kommer vi att lansera en kundportal där vi samlar relevant information som våra kunder själva kan ta del av.

Information i realtid och transportplanering

För oss handlar logistikoptimering även om hur vi kan skapa kundnytta och integrera i den bransch vi verkar i. Hur tar vi tillvara på fördelen av digitaliseringen och underlättar vardagen för både avsändare och mottagare? Under 2021 kommer vi att lansera en kundportal där vi samlar relevant information som våra kunder själva kan ta del av.

Projekt SavingFood

En stor fråga på dagordningen för våra kunder är matsvinn. Frågan handlar ofta om vad slutkonsumenten kan göra för insatser för att minimera matsvinnet. Samtidigt uppstår ett matsvinn när producerad mat inte möter en förväntad efterfrågan och därför aldrig når fram till butiken eller konsumenten. SavingFood riktar sig till landets varuägare, som genom vårt initiativ enkelt når hjälporganisationer runt om i landet. Vill du läsa mera om initiativet går det bra att göra det på savingfood.se

Projekt Savingfood

En stor fråga på dagordningen för våra kunder är matsvinn. Frågan handlar ofta om vad slutkonsumenten kan göra för insatser för att minimera det, samtidigt finns det ett matsvinn när mat som producerats aldrig når fram till en butik, det kan vara mat som producerats men som inte mött en förväntad efterfrågan. Vårt inititativ heter Savingfood som riktar sig till landets varuägare, som i sin tur genom vårt initiativ enkelt når mottagarorganisationer runt om i landet. Vill du läsa mera om initiativet går det bra att göra det på savingfood.se

Optimering ur ett miljöperspektiv
Ofta går flödes- och trafikoptimering hand i hand med miljöfrågor. På kort sikt är det viktigt att kunna erbjuda en modern fordonsflotta, köra med fulla lastutrymmen, ha en bra planering mellan avsändare och mottagare, men även att bygga miljöklassade lagerbyggnader. Det är viktigt för oss att driva på övergången till fossilfritt drivmedel. Vårt uttalade mål är att vara 100% fossilfria år 2025.

Transporter för alla behov 

Frigoscandia erbjuder alla typer av transporter för temperaturkänsligt gods – från full last i plomberad container till enstaka hemtransporter. Vi har flexibla och kostnadseffektiva lösningar som innebär att ni kan ge era kunder en bättre service.
Optimering ur ett miljöperspektiv
Ofta går flödes- och trafikoptimering hand i hand med miljöfrågor. På kort sikt är det viktigt att kunna erbjuda en modern fordonsflotta, köra med fulla lastutrymmen, ha en bra planering mellan avsändare och mottagare, men även att bygga miljöklassade lagerbyggnader. Att driva på en övergång till fossilfrit drivmedel är viktigt för oss, där vårt uttalade mål är att vara 100% fossilfria år 2025.

Transporter för alla behov 

Bring Frigo erbjuder alla typer av transporter för temperaturkänsligt gods – från full last i plomberad container till enstaka hemtransporter. Vi har flexibla och kostnadseffektiva lösningar som innebär att ni kan ge era kunder en bättre service.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.