Ny maildomän / New e-mail domain

Ny maildomän inom kort

Bring Frigo kommer successivt att övergå till Frigoscandia som företagsnamn. Vi vill härmed uppmärksamma er på att mellan den 12 och 13 juni migreras vår mailserver till vårt nya namn. Detta innebär att från måndag den 14 juni kommer vår nya maildomän att vara @frigoscandia.com.

Våra adresser byter enbart domän, se exempel:
förnamn.efternamn@frigoscandia.com eller tidigarenamn@frigoscandia.com för grupp eller avdelningsmail.

Samtliga mail som skickas till @bring.com efter domänbytet, kommer automatiskt att vidarebefordras till våra nya mailadresser fram till och med 2021-09-30. Ni kommer även att få ett autosvar som uppmärksammar er på domänbytet.

Vänligen be er IT-avdelning att ange @frigoscandia.com som en betrodd domän, för att säkerställa att våra mail når er efter migrering.

Vid frågor vänligen kontakta:
Roger Lundgren
Roger.Lundgren@bring.com

New e-mail domain soon

Bring Frigo will gradually be changing its company name to Frigoscandia. We would like to inform you that our e-mail server will be migrated to our new name between 12-13 of June. On Monday June 14th, our new e-mail domain will be @frigoscandia.com.

Our addresses will only change @domain, please see example:
firstname.lastname@frigoscandia.com or previousname@frigoscandia.com for group or department mail.

All e-mails sent to @bring.com after the domain change, will automatically be forwarded to our new e-mail addresses until September 30th 2021. The sender will receive an auto-reply with information about the domain change.

Please ask your IT department to list @frigoscandia.com as a trusted domain to ensure that our e-mails reach you once the migration is completed.

For questions please contact:
Roger Lundgren
Roger.Lundgren@bring.com