Frigoscandia
  • Engelska

Search

 
 

Veckovis justering av drivmedelstillägg

16.03.2022

 

Frigoscandia inför veckovis justering av drivmedelstillägg som följd av drivmedelsprisernas utveckling

 

Ingen har kunnat undgå hur volatiliteten på drivmedelsmarknaden har exploderat sedan Rysslands invasion av Ukraina, vilket snabbt lett till akuta konsekvenser för företag som bedriver transportverksamhet.

Drivmedel har över tid alltid varierat upp och ner och svängningarna har hanterats genom den månadsvisa justeringen av drivmedelstillägg baserat på SCB/SÅ officiella indexserier.

Index är i grunden en bra modell då den kompenserar för både upp- och nedgångar, med en viss eftersläpning. Den nya situationen med en extremt kraftig prisuppgång, tillsammans med låga marginaler och korta betalningstider, kommer snabbt att resultera i likviditetsproblem för alla åkerier som kompenseras med ett släpande index och därmed risk för konkurs

Vi är därför tvingade att med omedelbar verkan införa en veckovis justering av vårt drivmedelstillägg för att kunna hantera de snabba svängningarna. Då SCB/SÅ index publiceras månadsvis, baseras den veckovisa avläsningen på drivmedelföretagens dags- eller veckovisa gällande listpriser, som vi väger samman till ett veckoindex. Modellen kommer därför vara transparent och lätt att följa.

På Frigoscandia förstår vi att förändringar av våra avtalade administrativa rutiner inte är önskvärda, men detta är en absolut nödvändig åtgärd. En veckoreglering kommer också innebära en snabbare kostnadsanpassning nedåt, när och om drivmedelspriset faller. Vår avsikt är att återgå till månadsreglering när en stabilisering av priset på drivmedel nås.

För eventuella frågor eller önskemål om förtydliganden, vänligen kontakta er kundansvarig eller maila till sales.frigo@frigoscandia.com så tar vi omgående kontakt med er.