Tack för att ditt företag vill vara med och bidra!

Fyll i formuläret nedan med tillgängliga varor att skänka:

Invänta återkoppling kring vart ditt gods ev. ska transporteras* till för samlastning i Stockholm (Jordbro) alternativt Helsingborg. Matbron & JSFO kommer tillsammans att ombesörja planering, prioritering och leveranser av era varor till Polen.

*Transport mellan Sverige och Polen utförs mot ett självkostnadspris. Inrikes transport för samlastning ingår ej i självkosntadspris.

    Transporttemperatur