Helsingborg
Frigoscandia
Kardangatan 21
SE-256 66 Helsingborg

Örebro
Frigoscandia
Vattenverksgatan 4
SE-702 27 Örebro

Mölnlycke
Frigoscandia
Fibervägen 2
SE-435 33 Mölnlycke

Jönköping
Frigoscandia
Muttervägen 1
SE-553 02 Jönköping

Linköping
Frigoscandia
Köpetorpsgatan 6
SE-582 78 Linköping

Stockholm
Frigoscandia
Traversvägen 12
SE-136 50 Jordbro

Västerås
Frigoscandia
S:ta Gertruds väg
SE-721 32 Västerås

Sundsvall
Frigoscandia
Timmervägen 6
SE-857 53 Sundsvall

Umeå
Frigoscandia
Kabelvägen 1A
SE-901 33 Umeå

Lasta gods hos kund

1. Scanna order
2. Registrera ankomst i app
3. Leta upp leveransorder i app
4. Kontrollera godset;
— Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med leveransorder i app?
— Är allt gods helt och rent?
— Gör stickprov på temperatur
5. Håller godset rätt kvalitet?
— Om JA – lasta godset och signera A-delen av fraktdokumentet.
— Om NEJ – stäm av avvikelsen med avsändaren, där sedan båda parter signerar ändringen på fraktsedeln  och korrigera rätt uppgifter i appen. Meddela Frigoscandias transportkontor för vidare instruktioner vid större avvikelser.

1. I huvudmeny, välj Orderlista och välj acceptera

3. Välj SÖK

4. Tryck på SCANNA
(Lägg i korg – ska vara ikryssad)

5. Scanna de fraktdelsnummer du vill registrera ”Hämtning” på, tryck sedan på KLAR

6. Välj den typ av händelse du vill registrera, i detta exempel: Hämtning

7. Klicka på Ankomst 

8. Stäm av att allt är korrekt innan du klickar i Hämtning klar

9. Se bekräftelse

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lossa gods hos kund

1. Ha din telefons gps påslagen för att e-kvittensen ska vara giltig
2. Registrera ankomst i app och scanna godset
3. Mottagaren kontrollerar:
– Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med bokning?
– Är allt gods helt och rent?
– Utför en temperaturkontroll
4. Anser mottagaren att godset håller rätt kvalitet?
Om JA – skriv in mottagarens för- och efternamn och be om signering i appen alternativt på fraktsedeln
– Om NEJ – registrera avvikelse i appen tillsammans med mottagaren, skicka in avvikelsen (se fliken hantera avvikelse), be sedan om mottagarens namn och efternamn, få kvittens i appen av mottagaren, alternativt på fraktsedeln

1. Välj Orderlista i huvudmenyn

3. Välj SÖK

4. Tryck på SCANNA
(Lägg i korg – ska vara ikryssad)

5. Scanna de fraktdelsnummer du vill registrera ”Leverans” på, tryck sedan på KLAR

6. Välj den typ av händelse du vill registrera, i detta exempel: Leverans

7. Klicka på Ankomst 

8. Välj Verifiera Leverans

9. Fråga mottagare om Namn och Efternamn Fyll i denna information. Tryck sedan på ”Signatur”

10. Be mottagare signera leveransen, När mottagaren skrivit under på telefonen: Klicka på ”Klar” 

11. Det går även att presentera översikt av leveransen

12. Då hamnar du här där du kan dubbelkolla så att både signaturen och namnet ser rätt ut om så är fallet: Tryck ”Klar”

13. Efter ”Slutför Leverans” så ska ordern i orderlistan vara ”Klar” med en svart ”banner” 

Lasta gods på bemannad terminal

Vid sen ankomst till terminal måste detta meddelas till trafik/terminalledningen

1. Kontrollera inställning på aggregatet samt förkyl lastutrymme (se under fliken instruktionsfilmer)
2. Avisera ankomst till terminaladministratör / trafikledning
3. Hämta lastningslista eller titta i app.
4. Stäm av gods mot lastningslista / app så att det är korrekt gods som lastas.
5. Kontrollera godset:
— Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med bokning?
— Är allt helt och rent?
— Vid misstanke av temperaturavvikelse, utför en temperaturkontroll
6. Håller godset rätt kvalitet?
7. Vid avvikelser, saknat gods eller andra problem, kontakta terminalpersonal
8. Lasta i korrekt temperaturzon och lastsäkra godset innan avgång
9. Lämna in lastningslista och hämta fraktsedlar på kontor
10. Scanna gods i lastning terminal-funktionen i app
11. Kontrollera att aggregaten har korrekt inställd setpoint

1. I Huvudmeny, Välj ”Lastning Terminal”

2. Välj den Terminal du är på och vill registrera händelsen på

3. När du valt terminal, tryck på ”Starta”

4. Välj ”Scanna Fraktsedel” 

5. Scanna de fraktdelsnumren du vill registrera Lastning på, tryck sedan på ”KLAR”

”MER-knappen” ger möjligheten att registrera avvikelser, t.ex. när gods gått sönder eller håller fel temperatur.

6. Tryck på Skicka” när du är klar 

7. Händelsen registreras på ordern

Lossa gods på bemannad terminal

 1. Avisera ankomst hos terminal-administratör / trafikledning 
 2. Lämna in fraktsedlar och hämta ut lossningslista 
 3. Lämna lista till terminalpersonal som prickar godset. Lossa godset på anvisad plats 
 4. Efter avslutad lossning, stäm av med terminalpersonal så att allt är korrekt och eventuella avvikelser kan kontrolleras direkt
 5. Avvikelser registreras av terminalpersonal
 6. Få kvitterad kopia av lossningslista av terminalpersonal
 7. Godset ankomstskannas av personal på anläggningen

Lasta gods på obemannad terminal

Vid oklarheter, kontakta transportjouren – se under fliken Jour

1. Kontrollera lokal larmrutin och följ lokala instruktioner
2. Kontrollera inställning på aggregatet samt förkyl lastutrymme (Se fliken Instruktionsfilmer)
3. Hämta lastningslista eller titta i app
4. Stäm av gods mot lastningslista / app så att det är korrekt gods som lastas
5. Kontrollera godset:
— Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med bokning?
— Är allt helt och rent?
— Vid misstanke om temperaturavvikelse, utför en temperaturkontroll
6. Håller godset rätt kvalitet?
— Om JA – lasta och scanna godset i appen.
— Om NEJ – registrera ev avvikelse i appen, se fliken Hantera avvikelser. Meddela Frigoscandias transportkontor för vidare instruktioner vid större avvikelser.
7. Vid avvikelser, saknat gods eller andra problem, kontakta terminalpersonal
8. Lasta i korrekt temperaturzon och lastsäkra godset innan avgång
9. Lämna in kvitterad lastningslista och hämta fraktsedlar på kontor.
10. Scanna lastning UT TERMINAL i app

1. I Huvudmeny, Välj ”Lastning Terminal”

2. Välj den Terminal du är på och vill registrera händelsen på

3. När du valt terminal, tryck på ”Starta”

4. Välj ”Scanna Fraktsedel” 

5. Scanna de fraktdelsnumren du vill registrera Lastning på, tryck sedan på ”KLAR”

”MER-knappen” ger möjligheten att registrera avvikelser, t.ex. när gods gått sönder eller håller fel temperatur.

6. Tryck på Skicka” när du är klar 

7. Händelsen registreras på ordern

Lossa gods på obemannad terminal


Vid oklarheter kontakta Transportjour (Se flik Jour)

 1. Kontrollera lokal larmrutin
 2. Leta upp leveransorder i app alternativt lossningslista
 3. Kontrollera godset.
  Stämmer antal transportkolli (pallar, kartonger osv) med lossningslistan? 
 4. Lossa godset på lämplig plats i korrekt temperaturzon. Blanda inte med annat gods
 5. Finns avvikelser registrerar – se flik hantera avvikelser
 6. Skanna fraktsedlar IN TERMINAL
 7. Lägg fraktsedlar på anvisad plats eller vid kontor
 8. Ställ tillbaka lånad utrustning på anvisad plats, tex truck på laddning
 9. Tillse att lokalen lämnas i gott skick, kontrollera larm och lås

1. Välj Lossning Terminal i huvudmenyn

3. Välj den terminal du befinner dig på

4. När du valt korrekt terminal, klicka på starta

5. Välj scanna fraktsedel

6. Scanna de fraktdelsnummer du vill registrera lossning på, tryck sedan på KLAR 

7. Klicka på skicka när du är klar 

8. Händelsen registeras på ordern

Avvikelsekoder

Försök till inhämtning: Ska alltid användas om den bokade sändningen saknas vid lastning hos kund.
Åtgärd:  Kontakta närmaste trafikkontor för info.

Försök till utleverans:  Ska alltid användas då kund inte kan ta emot sändningen.
Åtgärd:  Kontakta närmaste trafikkontor för nya instruktioner.

Bristande/saknad fraktsedel/kollimärkning:  Används alltid när fraktsedel inte finns vid lastning hos kund.
Åtgärd: Prata med avsändare eller närmaste trafik/terminalkontor för ny utskrift.

Väntetid:  Ska alltid användas då sändning inte är klar hos kund och i de fall det uppstår väntetid vid lossning hos mottagaren.
Åtgärd: Informera närmaste trafikkontor och invänta nya instruktioner.

Temperatur-avvikelse:  Ska alltid användas när kontrollmätning avviker mot bokningens temperaturinstruktion.
Åtgärd: Registrera i app och informera närmaste trafikkontor för ny instruktion om godset ska lastas.

Produktskada / Emballageskada / Läckage: Ska alltid användas om godset är skadat.
Åtgärd: Registrera skada, särskilj mellan produktskada, emballageskada och läckage. Dokumentera med foto! Vid produkt och läckage, kontakta ditt transportkontor.

Skadad lastbärare: Registrera om lastbäraren är skadad.
Åtgärd: Välj LBA lastbärare i appen och registrera koden skadad lastbärare

Ökad eller minskad volym: När antal transportkolli och godstyp ej stämmer vid lastning.
Åtgärd: Vid stora avvikelser kontakta ditt transportkontor. Annars se instruktioner under fliken: Ändra godsuppgifter vid lastning hos kund.

1. I inscannat läge, välj MER

2. Välj Lägg till avvikelse

3. Fyll i information och addera bilder (uppe vänster) vid behov. Klicka på Lägg till avvikelse

Kontaktuppgifter

Supportavdelningen: 042-178510
Jour: 0700-8178070
Inrikes jour efter 17:00 för samtliga kontor: 010-2799949
Vid större olyckor eller omfattande haveri: 0708-178070

Reklamation 07.00-17.00: 010-2799910
Mail (reklamation): frigo.avvikelse.se@frigoscandia.com
Mail (PÖS/pallar): lms@frigoscandia.com


Transportkontor Frigoscandia

Göteborg
DC-numret  031-643090
Terminal: 031-643059 eller 0708-643059


Helsingborg

DC-numret  042-178230
Terminal: 042-178484


Jordbro

DC-numret 08-41080159
Terminal: 08-41080192, 08-41080193, 0738-567192, 0738567193


Linköping

DC numret 013-4656240
Terminal: 013-4656234, 0708-643079


Jönköping

DC numret 036-4402620
Terminal: 036-346692, 0708-642083


Örebro

DC numret 019-5000650
Terminal: 019-5000749, 0708-859076


Umeå

DC numret  090-3400710
Terminal:  090-3400714, 090-3400715

Vi är bemannade på alla kontor mellan 07:00 och 17:00
Inrikes jour efter 17:00 för samtliga kontor 010-2799949

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.