Frigoscandia tecknar avtal om att sälja franskt dotterbolag

Press release:  11.05.2022

Frigoscandia tydliggör fokus på Norden –
tecknar avtal om att sälja franskt dotterbolag till Olano Services SAS

Frigoscandia AB har tecknat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt franska dotterbolag Frigoscandia SAS till det franska logistikföretaget Olano Services SAS. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Franska Frigoscandia SAS, med säte i Boulogne-Sur-Mer bedriver transport- och terminalverksamhet inom livsmedelssegmentet. Primärt fokus för bolaget är inrikes transporter av tempererat gods, där man är främst är specialiserad på segmentet ”seafood”. Bolagets logistiska plattform består i huvudsak av en egen flotta om ca 50 fordon, en terminal och drygt 70 anställda.

-Vårt franska dotterbolag har varit en viktig och framgångsrik del av Frigoscandia under många år, där man byggt upp en stark marknadsposition och haft stadig tillväxt och positiv utveckling. Vi säljer ett mycket välskött specialistbolag till en befintlig strategisk samarbetspartner i Olano Services SAS. Frigoscandias fokus framåt handlar om att växa och stärka vår position i Norden som vår hemmamarknad, medan vi förädlar vårt internationella nätverk företrädesvis genom externa samarbetsparterners, säger Frigoscandias VD, Peter Haveneth.

Köparen Olano Services SAS ingår i Olano Group, som med ca 3.000 anställda,1.500 fordon och totalt 2 miljoner kvadratmeter kyld lagringskapacitet är en väletablerad europeiskt logistikaktör.

-Vår tydliga ambition är att vi ska fortsätta utveckla vårt erbjudande inom transport, distribution och lager inom livsmedelssegmentet, både inrikes i de nordiska länderna och mellan Norden till och från Europa samt resten av världen säger Peter Arvidsson, Director International Transport på Frigoscandia.