Frigoscandia
  • Engelska
  • Tyska

Sök

 
 

Posten Norge häver försäljning av Bring Frigo till Aurelius

Den 29 mars, signerade Posten Norge AS ett avtal om att sälja hela sitt innehav i Bring Frigo AB och dess underliggande verksamheter till det tyskbaserade investmentbolaget Aurelius Group. Posten Norge meddelade via en pressrelease den 28 maj att Aurelius inte har uppfyllt sina åtaganden inom ramen för tidsfristen i avtalet mellan parterna. Posten Norge har därför valt att häva avtalet.

Bring Frigos VD Peter Haveneth kommenterar beslutet nedan:

Hur påverkas Bring Frigo av beslutet att avtalet mellan parterna nu hävts?
Att den här situationen har uppstått handlar om en diskussion mellan säljande och köpande part, och har inget med Bring Frigos verksamhet att göra. Det var naturligtvis ett oväntat besked. Samtidigt har det varit mitt och övriga ledningens uppdrag under en längre tid att förbereda oss på att verka som ett helt fristående bolag, oavsett ägare. Detta uppdrag förändras inte.

Inom Bring Frigo görs nu satsningar inom en rad olika områden, kommer dessa att realiseras?
Under 2020 arbetade ledningen för Bring Frigo fram en ambitiös affärsplan med fokus på en rad viktiga områden såsom kvalitet, hållbarhet och multitemp med Norden som utgångspunkt. Denna affärsplan och de satsningar som innefattas kommer vi att fortsätta arbeta med i oförändrad takt.

Ska Bring Frigo bli en långsiktig del av Bring igen?
Bring Frigo är ett dotterbolag som verkar under Posten Norges affärsområde Holding & Ventures, där bolag utanför kärnverksamheten är samlade. Vilka långsiktiga planer vår nuvarande ägare har gällande framtida ägarstruktur är en fråga för dem. Däremot är det klart att vi inte kommer att vara en naturlig del av kärnverksamheten. Vårt uppdrag är att driva Bring Frigo som ett helt självständigt bolag, där vi skapat egna funktioner för bland annat ekonomi, HR och inköp, samt att vår IT nu flyttas till egen driftsmiljö – dvs bolaget kommer inte på något sätt att vara integrerat i övriga Bring och eller Posten Norge. De sista delarna i att vara helt stand alone genomförs nu under sommaren och början av hösten – precis enligt plan.

Kommer Bring Frigo att byta varumärke till Frigoscandia?
Vi kommer som planerat att succesivt övergå till varumärket Frigoscandia under 2021 och framåt. Inom kort kommer vi att byta till @frigoscandia.com maildomän som ett första steg, något som senare följs upp med omprofilering av andra viktiga varumärkesbärare såsom hemsida, kundportal, bildekor med mera.

Vad blir Bring Frigos fokus i närtid?
Summerat kommer vi att fortsätta arbetet med att realisera våra ambitiösa tillväxt- och utvecklingsplaner. De senaste åren har vi tagit stora kliv mot vad vi ser att marknaden efterfrågar; effektiva och flexibla lager- och terminaler, en växande andel fossilfria transporter tillsammans med en hög digitaliseringstakt, något som kommer våra kunder tillgodo. På kort sikt hoppas vi dessutom se en positiv effekt inom livsmedelslogistikbranschen när de restriktioner som Covid-19 medfört, nu gradvis avtar.

 

För mer information kontakta gärna:
Peter Haveneth, VD Bring Frigo
e-post: Peter.Haveneth@bring.com