Vi levererar årligen över en miljon sändningar till mer än 50 000 leveranspunkter i hela Sverige


Detta sker i vårt temperaturkontrollerade nätverk av över 20 terminaler och över 700 fordon, som möjliggör transport och distribution av livsmedel på ett säkert sätt. I kontrollerade och klassificerade fordon transporterar vi alla typer av livsmedel som kräver specifik temperatur eller obrutna kylkedjor.
Vi erbjuder en unik infrastruktur för logistiklösningar inom livsmedel som effektiviserar din verksamhet.

 

I en modern försörjningskedja är informationsflödet lika viktigt som godsflödet

Genom enkla EDI-lösningar, anpassade integrationer och web-lösningar säkerställer vi att all information kan hanteras för hela orderflödet.

Med korrekt märkning och standardiserade streckkoder scannas sändningarna flera gånger under vägen för att säkerställa fullständig spårbarhet, styrning och kontroll, där du som kund kan följa ditt gods hela vägen.

I en modern försörjningskedja är informationsflödet lika viktigt som godsflödet

Genom enkla EDI-lösningar, anpassade integrationer och web-lösningar säkerställer vi att all information kan hanteras för hela orderflödet.

Med korrekt märkning och standardiserade streckkoder scannas godset flera gånger under vägen för att säkerställa fullständig spårbarhet, styrning och kontroll, där du som kund kan följa ditt gods hela vägen.

Vi hanterar alla former av lastbärare och sändningar i vårt distributionsnätverk


Styckegods – Hanteras genom vår terminalstruktur som ger en kostnadseffektiv, flexibel och miljövänlig lösning där vi optimerar flöden genom hela landet.
Fasta leveransdagar – Oavsett om det är små butiker, stora detaljister eller storhushållsgrossister levererar vi på fasta leveransdagar till dina kunder i Norden. Vi hanterar flera temperaturzoner i våra fordon, vilket skapar möjligheter för samlastning och en variation av livsmedel.

Hemleveranser – Varje vecka kör vi hem tusentals matkassar och matlådor till konsumenter över hela Sverige.
Linjeavgångar – Tidsstyrda och centralt övervakade linjeavgångar utgör basen i vårt erbjudande. Via våra import- och exportterminaler länkas dina varor vidare i vårt nätverk för att nå din kund på effektivaste sätt.

Vi hanterar alla former av lastbärare och sändningar i vårt distributionsnätverk


Styckegods – Hanteras genom vår terminalstruktur som ger en kostnadseffektiv, flexibel och miljövänlig lösning där vi optimerar flöden genom hela landet.
Fasta leveransdagar – Oavsett om det är små butiker, stora detaljister eller storhushållsgrossister levererar vi på fasta leveransdagar till dina kunder i Norden. Vi hanterar flera temperaturzoner i våra fordon, vilket skapar möjligheter för samlastning och en variation av livsmedel.

Hemleveranser – Varje vecka kör vi hem tusentals matkassar och matlådor till konsumenter över hela Sverige.
Linjeavgångar – Tidsstyrda och centralt övervakade linjeavgångar utgör basen i vårt erbjudande. Via våra import- och exportterminaler länkas dina varor vidare i vårt nätverk för att nå din kund på effektivaste sätt.

Ett brett kompletterande tjänsteutbud

Med vårt totala tjänsteutbud kan vi skapa anpassade integrerade helhetslösningar som täcker ditt logistikbehov i Norden. Vi har även erfarenhet av lagring och transporter av temperaturkänsliga varor.

 • Schemalagda leveranser till tusentals mottagare
 • Nätverksdistribution av styckegods
 • Partigods och hellaster
 • Hemleveranser
 • Kundanpassade transport och distributionslösningar både som sling- och chartertrafik
 • Cross-docking och Split-point
 • Tidsstyrda leveranser

Ett brett kompletterande tjänsteutbud

Med vårt totala tjänsteutbud kan vi skapa anpassade integrerade helhetslösningar som täcker ditt logistikbehov i Norden. Vi har även erfarenhet av lagring och transporter av temperaturkänsliga varor.

 • Schemalagda leveranser till tusentals mottagare
 • Nätverksdistribution av styckegods
 • Partigods och hellaster
 • Hemleveranser
 • Kundanpassade transport och distributionslösningar både som sling- och chartertrafik
 • Cross-docking och Split-point
 • Tidsstyrda leveranser

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har ni frågor kring hur ert företags livsmedelslogistik skulle kunna optimeras och integreras bättre in i er verksamhet? Vi har den rätta kunskapen och logistiknätverket för att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.